Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Sơn La năm 2022 theo Quyết định số 2574/QĐ-UBND

Ngày 09 tháng 12 năm 2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Quyết định số 2574/QĐ-UBND. Về công bố đơn giá xây dựng tỉnh Sơn La năm 2022. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân làm cơ sở trong quá trình lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2022.

Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Sơn La năm 2022 theo Quyết định số 2574/QĐ-UBND

Căn cứ ban hành

 1. Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;
 2. Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 3. Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 4. Căn cứ thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng;
 5. Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.

Ngày 09 tháng 12 năm 2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Quyết định số 2574/QĐ-UBND. Về công bố đơn giá xây dựng tỉnh Sơn La năm 2022.

Hướng dẫn áp dụng và xử lý chuyển tiếp.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký 09/12/2022 và thay thế các phần đơn giá trước đó của tỉnh Sơn La.

Các phần đơn giá được ban hành

 1. Đơn giá xây dựng công trình – Phần Xây dựng
 2. Đơn giá xây dựng công trình – Phần Lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình.
 3. Đơn giá xây dựng công trình – Phần sửa chữa và bảo trì công trình xây dựng.
 4. Đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát xây dựng.
 5. Đơn giá xây dựng công trình – Phần thí nghiệm chuyên nghành xây dựng.
 6. Đơn giá xây dựng công trình – Phần lắp đặt máy và thiết bị công nghệ.

Phương pháp tính toán bộ đơn giá

a. Chi phí vật liệu

Là Chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phần rời lẻ; vật liệu luân chuyển cần thiết cho việc hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

Chi phí vật liệu đã bao gồm chi phí hao phụ vật liệu ở khâu thi công; riêng đối với các loại cát xây dựng con bao gồm chi phí hao hụt độ dôi của cát.

Giá vật liệu xây dựng chọn tính trong đơn giá lấy theo Công bố giá vật liệu xây dựng Quý III năm 2022 trên địa bàn tỉnh Sơn La. Đối với loại vật liệu chưa có trong công bố thì tham khảo giá thị trường.

b. Chi phí nhân công

Là chi phí của công nhân trực tiếp và công nhân phục vụ cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thuc công tác xây dựng.

Chi phí nhân công trong tập đơn giá được xác định theo Quyết định số 3298/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La. Đơn giá được xây dựng theo giá nhân công vùng IV ( các huyện trên địa bàn tỉnh ); khi lập dự toán tại khu vực khác thì tiến hành bù trừ trực tiếp.

c. Chi phí ca máy

Là chi phí sử dụng máy thi công trực tiếp thi công; máy phục vụ cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

Chi phí ca máy được xác định theo Quyết định số 1220/QĐ-SXD ngày 17/06/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Sơn La; công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công trên địa ban tỉnh Sơn La. Đơn giá được xây dựng theo giá ca máy Vùng IV ( Khu vực các huyện ); khi lập dự toán có thể tính toán bù nhân công thợ lái và nhiên liệu cho phù hợp với điều kiện thực tế, áp dụng.

Hướng dẫn tải và áp dụng bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sơn La năm 2022 trên phần mềm dự toán Eta.

Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung đơn giá tỉnh Sơn La theo quyết định số 2574/QĐ-UBND ngày 09 tháng  12 năm 2022.

Để cập nhật và sử dụng phục vụ cho công việc vui lòng thực hiện như sau :

Bước 1 : Trong phần tải đơn giá chọn ” Tải về ” hoặc ” Cập nhật ” đơn giá tỉnh ”Sơn La ”.

Bước 2 : Chọn tỉnh ”Sơn La” để tra cứu công việc.

Trong quá trình áp dụng nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ

Mobile – Zalo : 0916946336 ( Trịnh Đỗ )

Các tin khác
 • Đơn giá thu gom rác thải tỉnh Bắc Giang năm 2023 theo Quyết định 1084/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công tỉnh Lai Châu năm 2023 theo Quyết định số 140/QĐ-SXD
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 07/12/2023
 • Bảng giá ca máy tỉnh Ninh Bình năm 2023 theo Quyết định 3993/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Ninh Bình năm 2023 theo Quyết định số 3994/QĐ-SXD
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 30/11/2023
 • Đơn giá nhân công tỉnh Hà Giang năm 2023 theo Quyết định số 311/QĐ-SXD
 • Định mức các công tác đặc thù của tỉnh Đắk Nông năm 2022
 • Đơn giá nhân công tỉnh Phú Yên năm 2023 theo Quyết định số 109/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Phú Yên năm 2023 theo Quyết định 110/QĐ-SXD
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 23/11/2023
 • Định mức các công tác đặc thù của thành phố Cần Thơ năm 2023
 • Bảng giá ca máy tỉnh Sóc Trăng năm 2023 theo Quyết định 111/QĐ-SXD
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 13/11/2023
 • Điều chỉnh tăng giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 09/11/2023
 • Popup chat chân trang