Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên năm 2023 theo Quyết định số 256/QĐ-UBND

Ngày 22 tháng 02 năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 256/QĐ-UBND. Về công bố đơn giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên năm 2023. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân làm cơ sở trong quá trình lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2023.

Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên năm 2023 theo Quyết định số 256/QĐ-UBND

Căn cứ ban hành

 1. Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;
 2. Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 3. Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 4. Căn cứ thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng;
 5. Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.

Ngày 22 tháng 02 năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 256/QĐ-UBND. Về công bố đơn giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên năm 2023.

Hướng dẫn áp dụng và xử lý chuyển tiếp.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các phần đơn giá trước đó của tỉnh Thái Nguyên.

Các phần đơn giá được ban hành

 1. Đơn giá xây dựng công trình – Phần Xây dựng
 2. Đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát xây dựng.
 3. Đơn giá xây dựng công trình – Phần Lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình.
 4. Đơn giá xây dựng công trình – Phần lắp máy và thiết bị công nghệ.
 5. Đơn giá xây dựng công trình – Phần thí nghiệm chuyên nghành xây dựng.
 6. Đơn giá xây dựng công trình – Phần sửa chữa và bảo trì công trình xây dựng.
 7. Đơn giá xây dựng công trình – Phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp.

Phương pháp tính toán bộ đơn giá

a. Chi phí vật liệu

Là Chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phần rời lẻ; vật liệu luân chuyển cần thiết cho việc hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

Chi phí vật liệu đã bao gồm chi phí hao phụ vật liệu ở khâu thi công; riêng đối với các loại cát xây dựng con bao gồm chi phí hao hụt độ dôi của cát. Chi phí vật liệu chính được tính bằng số lượng phù hợp với đơn vị tính của vật liệu. Chi phí vật liệu khác được tính bằng tỷ lệ trên chi phí vật liệu chính.

Giá vật liệu tính trong đơn giá căn cứ theo công bố giá vật liệu của Liên sở Tài chính – Xây dựng tháng 10/2022 (chưa có thuế giá trị gia tăng). Đối với những vật liệu xây dựng chưa có trong công bố giá thì tham khảo mức giá thị trường tại thời điểm quý III/2022.

Trong quá trình áp dụng đơn giá, nếu giá vật liệu thực tế tại thời điểm lập dự toán (mức giá ch­ưa có thuế giá trị gia tăng) chênh lệch so với giá vật liệu đã tính trong đơn giá thì đư­ợc bù trừ chênh lệch theo nguyên tắc sau: Các đơn vị căn cứ vào giá vật liệu thực tế (mức giá chư­a có thuế giá trị gia tăng) tại từng khu vực; ở từng thời điểm do cơ quan quản lý giá xây dựng công bố và số lượng vật liệu đã sử dụng theo định mức để tính toán chi phí vật liệu thực tế, sau đó so sánh với chi phí vật liệu trong đơn giá để xác định mức chênh lệch chi phí vật liệu và đưa trực tiếp vào khoản mục chi phí vật liệu trong dự toán.

b. Chi phí nhân công

Là chi phí của công nhân trực tiếp và công nhân phục vụ cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thuc công tác xây dựng.

Chi phí nhân công trong đơn giá được xác định theo mức đơn giá nhân công tại Khu vực II căn cứ theo Quyết định số 161/QĐ-SXD ngày 15/9/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Trường hợp công trình xây dựng được thực hiện trên địa bàn thuộc Khu vực III, IV thì căn cứ mức đơn giá theo Quyết định số 161/QĐ-SXD ngày 15/9/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên và số lượng nhân công theo định mức để xác định mức chênh lệch chi phí nhân công trong đơn giá và đưa vào bảng tổng hợp chi phí nhân công trong dự toán.

c. Chi phí ca máy

Là chi phí sử dụng máy thi công trực tiếp thi công, máy phục vụ cần thiết (nếu có) để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng. Chi phí máy thi công trực tiếp thi công được tính bằng số lượng ca máy sử dụng. Chi phí máy phục vụ được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí máy thi công trực tiếp thi công.

Chi phí máy thi công trong đơn giá được xác định theo Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình Khu vực II căn cứ theo Quyết định số 162/QĐ-SXD ngày 15/9/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Trường hợp công trình xây dựng được thực hiện trên địa bàn thuộc Khu vực III, IV thì căn cứ mức giá ca máy theo Quyết định số 162/QĐ-SXD ngày 15/9/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên và số lượng ca máy theo định mức để xác định mức chênh lệch chi phí máy thi công trong đơn giá và đưa vào bảng tổng hợp chi phí máy thi công trong dự toán.

Khi xác định đơn giá xây dựng công trình để lập dự toán xây dựng công trình, giá ca máy theo Quyết định số 162/QĐ-SXD ngày 15/9/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên được bổ sung, điều chỉnh theo phương pháp bù trừ trực tiếp

Hướng dẫn tải và áp dụng bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thái Nguyên năm 2023 trên phần mềm dự toán Eta.

Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung đơn giá tỉnh Thái Nguyên theo quyết định số 256/QĐ-UBND ngày 22 tháng  02 năm 2023.

Để cập nhật và sử dụng phục vụ cho công việc vui lòng thực hiện như sau :

Bước 1 : Trong phần tải đơn giá chọn ” Tải về ” hoặc ” Cập nhật ” đơn giá tỉnh ” Thái Nguyên ”.

Bước 2 : Chọn tỉnh ”Thái Nguyên” để tra cứu công việc.

Trong quá trình áp dụng nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ

Mobile – Zalo : 0916946336 ( Trịnh Đỗ )

 

Các tin khác
 • Bảng giá ca máy tỉnh Sóc Trăng năm 2024 theo Quyết định 47/QĐ-SXD
 • Cập nhật giá xăng dầu tháng 6 năm 2024
 • Bảng giá ca máy tỉnh Kiên Giang năm 2024 theo Quyết định 1586/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công tỉnh Kiên Giang năm 2024 theo Quyết định số 1586/QĐ-UBND
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 30/05/2024
 • Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Bạc Liêu năm 2024
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 23/05/2024
 • Quyết định số 1688/QĐ-BTTTT định mức quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư
 • Định mức tỉ lệ chi phí lựa chọn nhà thầu theo Nghị định 24/2024/NĐ-CP
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 16/05/2024
 • Bảng giá ca máy tỉnh Sóc Trăng tháng 4 năm 2024
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 09/05/2024
 • Top 5 phần mềm dự toán tốt nhất, dễ sử dụng nhất hiện nay
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 02/05/2024
 • Phần mềm dự toán Eta – Giải pháp tối ưu cho công tác dự toán công trình
 • Popup chat chân trang