Định mức chiếu sáng Hà Nội năm 2018 theo Quyết định 3600/QĐ-UBND

Ngày 17/7/2018 UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định 3600/QĐ-UBND về việc công bố Định mức chiếu sáng Hà Nội năm 2018. Hiện tại phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của Quyết định này và đã cập nhật lên mạng. Quý khách vui lòng tải về sử dụng hoàn toán Miễn phí.

Hướng dẫn tải Định mức chiếu sáng Hà Nội năm 2018 theo Quyết định 3600/QĐ-UBND như sau:

Định mức chiếu sáng Hà Nội năm 2018

Định mức chiếu sáng Hà Nội năm 2018 ban hành kèm theo Quyết định 3600/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày ký. Đối với những nội dung không bãi bỏ; bổ sung tại Quyết định này tiếp tục thực hiện theo Quyết định 6840/QĐ-UBND ngày 13/12/2016.

Cơ sở xác định định mức chiếu sáng Hà Nội năm 2018.

Căn cứ theo Nghị định 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013; của Chính Phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích

Quyết định số 6840/QĐ-UBND ngày 13/12/2016; của UBND Thành phố Hà Nội công bố quy trình; định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Thông tin tư vấn về Phần mềm Dự toán Eta khách hàng vui lòng liên hệ:

Các tin khác
 • Giá ca máy thiết bị thi công Quảng Nam 2018 theo Quyết định 3123/QĐ-UBND
 • Đơn giá khảo sát xây dựng Quảng Nam năm 2018 theo Quyết định 1354/QĐ-BXD
 • Đơn giá khảo sát tỉnh Bình Thuận năm 2018 theo Quyết định 2469/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa bảo dưỡng công trình Bình Thuận theo Quyết định 2469/QĐ-UBND
 • Định mức dự toán bảo dưỡng thiết bị BTS/NODE B/eNODE B
 • Định mức chất thải rắn đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đơn giá sửa chữa tỉnh Bình Định năm 2018 theo Công bố 5443/UBND-KT
 • Đơn giá xây dựng sửa đổi bổ sung Bình Định theo Công bố 5442/UBND-KT
 • Đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Bình Định theo Công bố 5441/UBND-KT
 • Đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Bắc Ninh theo Quyết định 1493/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa bảo dưỡng công trình Bắc Ninh năm 2018
 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Cà Mau theo Quyết định 161/QĐ-SXD
 • Định mức xây dựng cầu vượt bằng thép theo Quyết định 7139/QĐ-UBND
 • Đơn giá phần khảo sát xây dựng tỉnh Sơn La theo Quyết định 1997/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn tải bảng giá ca máy tỉnh Kon Tum theo Quyết định 101/QĐ-SXD