Định mức dự toán bảo dưỡng thiết bị BTS/NODE B/eNODE B

Ngày 06/3/2018 Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam đã ban hành Quyết định 219/QĐ-VNPT-KHĐT; về việc công bố định mức dự toán bảo dưỡng thiết bị BTS/NODE B/eNODE B. Hiện tại phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của Quyết định này. Quý khách vui lòng tải về sử dụng hoàn toàn miễn phí.

Hướng dẫn tải định mức dự toán bảo dưỡng thiết bị BTS/NODE B/eNODE B trên Dự toán Eta như sau:

Định mức dự toán bảo dưỡng thiết bị BTS/NODE B/eNODE

Phạm vi áp dụng của định mức dự toán bảo dưỡng thiết bị BTS/NODE B/eNODE B như sau:

Định mức bảo dưỡng thiết bị OUTDOOR và INDOOR trạm BTS/NODE B/eNODE B được áp dụng trong công tác bảo dưỡng định kỳ thiết bị vô tuyến trạm thu phát gốc trong mạng thông tin di động mặt đất của các đơn vị trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) gồm:

 • Công tác Chuẩn bị thực hiện bảo dưỡng
 • Công tác Trèo cột anten
 • Công tác Kiểm tra và làm vệ sinh các khối thiết bị treo trên cột
 • Công tác Kiểm tra và làm vệ sinh các loại cáp: feeder, jumper, cáp nguồn, cáp tiếp đất của thiết bị
 • Công tác Kiểm tra và làm vệ sinh các tủ thiết bị
 • Công tác Login vào thiết bị trước và sau bảo dưỡng
 • Công tác Đo kiểm tra công suất
 • Công tác Đo hệ số sóng đứng VSWR
 • Công tác Drive-test vùng phủ sóng
 • Công tác Kết thúc bảo dưỡng
 • Công tác Lập báo cáo kết quả bảo dưỡng

Căn cứ xây dựng định mức theo Quyết định 219/QĐ-VNPT-KHĐT

Định mức dự toán bảo dưỡng thiết bị BTS/NODE B/eNODE B được xác định dựa trên hướng dẫn kỹ thuật bảo dưỡng thiết bị BTS/NODE B/eNODE B của Tập đoàn VNPT và Quy định về công tác kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị mạng vô tuyến di động của Tổng công ty Hạ tầng mạng, ban hành kèm theo Quyết định số: 4072/QĐ-VNPTNet-KTM ngày 27/05/2016 của Tổng giám đốc Tổng công ty Hạ tầng mạng.

Thông tin tư vấn về Phần mềm Dự toán Eta khách hàng vui lòng liên hệ:

Các tin khác
 • Giá ca máy thiết bị thi công Quảng Nam 2018 theo Quyết định 3123/QĐ-UBND
 • Đơn giá khảo sát xây dựng Quảng Nam năm 2018 theo Quyết định 1354/QĐ-BXD
 • Đơn giá khảo sát tỉnh Bình Thuận năm 2018 theo Quyết định 2469/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa bảo dưỡng công trình Bình Thuận theo Quyết định 2469/QĐ-UBND
 • Định mức chiếu sáng Hà Nội năm 2018 theo Quyết định 3600/QĐ-UBND
 • Định mức chất thải rắn đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đơn giá sửa chữa tỉnh Bình Định năm 2018 theo Công bố 5443/UBND-KT
 • Đơn giá xây dựng sửa đổi bổ sung Bình Định theo Công bố 5442/UBND-KT
 • Đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Bình Định theo Công bố 5441/UBND-KT
 • Đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Bắc Ninh theo Quyết định 1493/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa bảo dưỡng công trình Bắc Ninh năm 2018
 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Cà Mau theo Quyết định 161/QĐ-SXD
 • Định mức xây dựng cầu vượt bằng thép theo Quyết định 7139/QĐ-UBND
 • Đơn giá phần khảo sát xây dựng tỉnh Sơn La theo Quyết định 1997/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn tải bảng giá ca máy tỉnh Kon Tum theo Quyết định 101/QĐ-SXD