Định mức dự toán bảo dưỡng thiết bị BTS/NODE B/eNODE B

Ngày 06/3/2018 Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam đã ban hành Quyết định 219/QĐ-VNPT-KHĐT; về việc công bố định mức dự toán bảo dưỡng thiết bị BTS/NODE B/eNODE B. Hiện tại phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của Quyết định này. Quý khách vui lòng tải về sử dụng hoàn toàn miễn phí.

Hướng dẫn tải định mức dự toán bảo dưỡng thiết bị BTS/NODE B/eNODE B trên Dự toán Eta như sau:

Định mức dự toán bảo dưỡng thiết bị BTS/NODE B/eNODE

Phạm vi áp dụng của định mức dự toán bảo dưỡng thiết bị BTS/NODE B/eNODE B như sau:

Định mức bảo dưỡng thiết bị OUTDOOR và INDOOR trạm BTS/NODE B/eNODE B được áp dụng trong công tác bảo dưỡng định kỳ thiết bị vô tuyến trạm thu phát gốc trong mạng thông tin di động mặt đất của các đơn vị trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) gồm:

 • Công tác Chuẩn bị thực hiện bảo dưỡng
 • Công tác Trèo cột anten
 • Công tác Kiểm tra và làm vệ sinh các khối thiết bị treo trên cột
 • Công tác Kiểm tra và làm vệ sinh các loại cáp: feeder, jumper, cáp nguồn, cáp tiếp đất của thiết bị
 • Công tác Kiểm tra và làm vệ sinh các tủ thiết bị
 • Công tác Login vào thiết bị trước và sau bảo dưỡng
 • Công tác Đo kiểm tra công suất
 • Công tác Đo hệ số sóng đứng VSWR
 • Công tác Drive-test vùng phủ sóng
 • Công tác Kết thúc bảo dưỡng
 • Công tác Lập báo cáo kết quả bảo dưỡng

Căn cứ xây dựng định mức theo Quyết định 219/QĐ-VNPT-KHĐT

Định mức dự toán bảo dưỡng thiết bị BTS/NODE B/eNODE B được xác định dựa trên hướng dẫn kỹ thuật bảo dưỡng thiết bị BTS/NODE B/eNODE B của Tập đoàn VNPT và Quy định về công tác kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị mạng vô tuyến di động của Tổng công ty Hạ tầng mạng, ban hành kèm theo Quyết định số: 4072/QĐ-VNPTNet-KTM ngày 27/05/2016 của Tổng giám đốc Tổng công ty Hạ tầng mạng.

Thông tin tư vấn về Phần mềm Dự toán Eta khách hàng vui lòng liên hệ:

Các tin khác
 • Đơn giá khảo sát tỉnh Ninh Bình năm 2018 theo Quyết định 1061/QĐ-UBND
 • Đơn giá đường dây và trạm biến áp Thái Bình theo Quyết định 695/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình Hà Tĩnh năm 2019 theo Quyết định 36/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy thiết bị thi công Hà Tĩnh 2019 theo Quyết định 34/QĐ-SXD
 • Định mức khảo sát đo sâu theo Thông tư 18/2017/TT-BGTVT
 • Hướng dẫn tải đơn giá thí nghiệm vật liệu Quảng Ninh năm 2018
 • Hướng dẫn tải đơn giá sửa chữa tỉnh Quảng Ninh năm 2018
 • Hướng dẫn tải định mức ngành điện theo Quyết định 4970/QĐ-BCT
 • Đơn giá xây dựng công trình Thái Nguyên năm 2019 theo Quyết định 4151/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình Vĩnh Phúc năm 2019 theo Quyết định 35/QĐ-UBND
 • Cập nhật bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai năm 2018
 • Đơn giá xây dựng công trình Đông Nai năm 2018 theo Quyết định 4256/QĐ-UBND
 • Đơn giá dịch vụ công ích đô thị Bắc Kạn theo Quyết định 2199/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy và thiết bị thi công Bắc Kạn theo Quyết định 1997/QĐ-SXD
 • Đơn giá xây dựng công trình Bắc Kạn năm 2018 theo Quyết định 2200/QĐ-UBND