Định mức gạch không nung theo Quyết định số 1264/QĐ-BXD

Ngày 18/12/2017 Bộ Xây dựng đã công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) kèm theo Quyết định số 1264/QĐ-BXD – Công tác sử dụng vật liệu xây không nung.

Công tác sử dụng vật liệu xây không nung kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2018.

1. Kết cấu tập định mức dự toán

Tập định mức dự toán được trình bày theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu xây dựng và được mã hóa thống nhất theo tập Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Xây dựng đã được công bố kèm theo văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng sửa đổi và bổ sung vào 03  chương

 • CHƯƠNG V: CÔNG TÁC XÂY GẠCH  ĐÁ
 • CHƯƠNG X: CÔNG TÁC LÀM MÁI, LÀM TRẦN VÀ CÁC CÔNG TÁC HOÀN THIỆN KHÁC
 • CHƯƠNG XI: CÁC CÔNG TÁC  KHÁC

Mỗi loại định mức được trình bày tóm tắt thành phần công  việc, điều  kiện kỹ  thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công và được xác định theo đơn vị tính phù hợp để thực hiện công tác xây dựng  đó

– Các thành phần hao phí trong định mức dự toán được xác định theo nguyên tắc sau:

+ Mức hao phí vật liệu chính được tính bằng số lượng phù hợp với đơn vị tính của vật liệu.

+ Mức hao phí vật liệu khác được tính bằng tỉ lệ % tính trên chi phí vật liệu chính.

+ Mức hao phí lao động chính và phụ được tính bằng số ngày công theo cấp bậc bình quân của công nhân trực tiếp xây  dựng.

+ Mức hao phí máy thi công chính được tính bằng số lượng ca máy sử  dụng.

+ Mức hao phí máy thi công khác được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí sử dụng máy chính.

2. Hướng dẫn sử dụng

 • Định mức dự toán được sử dụng để lập đơn giá xây dựng công trình, làm cơ sở xác định dự toán chi phí xây dựng, tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công  trình.
 • Đối với các loại gạch bê tông mã hiệu AE.82260; AE.82270; AE.82280; khi  xây các bộ phận kết cấu khác thì mức hao phí nhân công được nhân với hệ số điều chỉnh K = 1,2.
 • Ngoài thuyết minh và hướng dẫn sử dụng nêu trên, trong một số chương công tác của định mức dự toán còn có phần thuyết minh và hướng dẫn cụ thể đối với từng nhóm, loại công tác xây dựng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công.
 • Chiều cao ghi trong định mức dự toán là chiều cao tính từ cốt ± 0.00 theo thiết kế công trình đến cốt ≤ 4m; ≤ 16m; ≤ 50m và từ cốt ± 0.00 đến cốt > 50m (chiều cao quy định trong định mức dự toán cho khối lượng thi công của công trình là chiều cao công trình). Các loại công tác xây dựng trong định mức không ghi độ cao như công tác trát, ..v.v..nhưng khi thi công ở độ cao > 16m được áp dụng định mức bốc xếp vận chuyển vật liệu lên cao.

Hiện tại phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của Định mức này phục vụ cho công tác lập, thẩm tra, thẩm định dự toán, thanh – quyết toán các công trình xây dựng.

Quý khách cũng có thể tải File PDF Quyết định số 1264/QĐ-BXD (tại đây)

Chi tiết về Quyết định số 1264/QĐ-BXD như sau:

Các tin khác
 • Quyết định 11/2018/QĐ-UBND tỉnh Ninh Thuận công bố đơn giá xây trát gạch Block
 • Quyết định 38/2005/QĐ-BXD công bố Định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng
 • Quyết định 39/2002/QĐ-BXD công bố Định mức Công tác sản xuất duy trì cây xanh đô thị
 • Quyết định 1543/QĐ-UBND tỉnh Ninh Bình công bố đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng
 • Quyết định 247/QĐ-UBND tỉnh Thanh Hóa công bố đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng
 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hải Dương theo Quyết định 2332/QĐ-UBND
 • Quyết định 451/QĐ-UBND tỉnh Kiên Giang công bố đơn giá phần xây dựng
 • Quyết định 376/QĐ-UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu công bố đơn giá phần sửa chữa
 • Quyết định 541/QĐ-UBND công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Dương sửa đổi và bổ sung
 • Quyết định 1129/QĐ-BXD về công bố định mức xây dựng công trình phần sửa chữa
 • Quyết định 623/QĐ-UBND tỉnh Bắc Giang công bố đơn giá xây dựng công trình phần sửa chữa
 • Quyết định 121/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lạng Sơn
 • Công văn 1779/BXD-VP về việc công bố định mức phần khảo sát xây dựng
 • Quyết định 372/QĐ-UBND về việc công bố bảng giá ca máy tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Quyết định 375/QĐ-UBND về đơn giá khảo sát tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu