Định mức bê tông mặt đường sản xuất qua dây truyền trạm trộn tỉnh Bình Định

Ngày 31/7/2014 UBND tỉnh Bình Định đã ban hành văn bản số 3226/UBND-KTN; về việc công bố định mức bê tông mặt đường sản xuất qua dây truyền trạm trộn; vận chuyển bằng ô tô chuyển trộn; đổ bằng thủ công.

Hiện tại phần mềm dự toán Eta; đã cập nhật đầy đủ số liệu của định mức bê tông mặt đường sản xuất qua dây truyền trạm trộn; phục vụ cho các tổ chức; cá nhân có liên quan tham khảo áp dụng trong việc lập; và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Hướng dẫn tải định mức bê tông mặt đường tỉnh Bình Định trên Dự toán Eta như sau:

Định mức bê tông mặt đường

Định mức bê tông mặt đường sản xuất qua dây truyền trạm trộn tỉnh Bình Định; đã được tích hợp và tính toán trong bộ đơn giá xây dựng công trình ban hành kèm theo Công bố số 6292/QĐ-UBND-KTN; về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Định – Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung).

Cơ sở xác định văn bản số 3226/UBND-KTN.

Căn cứ Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009; của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010; của Bộ xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Căn cứ văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007; của Bộ xây dựng công bố định mức dự toán – phần xây dựng.

Phụ lục chi tiết về định định mức bê tông mặt đường tỉnh Bình Định như sau:

văn bản số 3226/UBND-KTN

Thông tin tư vấn về Phần mềm Dự toán Eta khách hàng vui lòng liên hệ:

Các tin khác
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bạc Liêu năm 2024 theo Quyết định số 10/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Dương năm 2024 theo Quyết định số 254/QĐ-UBND
 • Thông tư số 14/2023/TT-BXD sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD
 • Đơn giá Thí Nghiệm tỉnh Quảng Ninh năm 2023 theo Quyết định số 4166/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa tỉnh Quảng Ninh năm 2023 theo Quyết định số 4166/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Sơn La năm 2023 theo Quyết định 2611/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá chuyên ngành điện tỉnh Hậu Giang năm 2023 theo Quyết định số 2252/QĐ-UBND
 • Định mức các công tác đặc thù của tỉnh Đắk Nông năm 2022
 • Định mức các công tác đặc thù của thành phố Cần Thơ năm 2023
 • Định mức dự toán rà phà bom mìn vật nổ năm 2021 theo Thông tư số 123/2021/TT-BQP
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Gia Lai năm 2023 theo Quyết định 300/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Bình Phước năm 2023 theo Quyết định 874/QĐ-UBND
 • Định mức chống mối năm 2022 theo Quyết định số 55/QĐ/-HLN
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Phước năm 2023 theo Quyết định số 875/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023 theo Quyết định số 1037/QĐ-UBND
 • Popup chat chân trang