Đơn giá cây xanh thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định 2528/QĐ-UBND

Đơn giá cây xanh thành phố Hồ Chí Minh được ban hành kèm theo Quyết định 2528/QĐ-UBND ngày 14/6/2019. Hiện tại dữ liệu đơn giá đã được cập nhật vào phần mềm dự toán Eta. Quý khách có nhu cầu sử dụng vui lòng thực hiện theo các bước hướng dẫn sau đây.

Bước 1: Tải đơn giá cây xanh thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định 2528/QĐ-UBND

Các bạn mở phần mềm dự toán Eta lên sau đó Click chuột vào Menu (tải đơn giá). Sau đó phần mềm sẽ hiển thị danh mục đơn giá của các tỉnh thành lên. Các bạn kéo chuột xuống phía dưới và tìm đến Hồ Chí Minh và Click vào Memu (tải về). Vui lòng xem hình sau đây để thực hiện theo nhé.

Quyết định 2528/QĐ-UBND

Bước 2: Chọn đơn giá cây xanh thành phố Hồ Chí Minh để sử dụng trên phần mềm Eta

Sau khi đã tải đơn giá thành công tại bước 1 các bạn tiến hành chọn đơn giá cây xanh thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định 2528/QĐ-UBND để sử dụng theo hướng dẫn ở hình sau đây.

đơn giá cây xanh thành phố Hồ Chí Minh

Đơn giá cây xanh thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định 2528/QĐ-UBND gồm các chi phí sau:

Chi phí vật liệu

Chi phí vật liệu trong Đơn giá cây xanh thành phố Hồ Chí Minh lấy theo giá bình quân trên thị trường tháng 10/2017

Chi phí nhân công

Mức lương đầu vào để tính toán là mước lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng theo Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương là 1,2 theo Quyết định số 6151/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 của UBND thành phố

Chi phí máy thi công

Chi phí máy thi công trong Đơn giá cây xanh thành phố Hồ Chí Minh được xác định như sau:

Định mức hao phí được quy định tại Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 10/8/2015 của Bộ Xây dựng

Nguyên giá máy lấy theo giá ca máy theo Quyết định số 3384/QĐ-UBND ngày 02/7/2016 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố bộ đơn giá xây dựng khu vực thành phố Hồ Chí Minh

Các tin khác
 • Giá ca máy thiết bị thi công Bạc Liệu 2020 theo Quyết định 08a/QĐ-SXD
 • Một số điểm mới của bảng giá ca máy và thiết bị thi công năm 2020
 • Tải định mức xây dựng năm 2020 theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD
 • Định mức sửa chữa và bảo dưỡng công trình Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Định mức lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Định mức thí nghiệm chuyên ngành xây dựng theo Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Hướng dẫn tải định mức khảo sát xây dựng Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Đơn giá nhân công xây dựng Bình Định năm 2019 công bố 7890/UBND-KT
 • Đơn giá dịch vụ công ích đô thị Thái Bình theo Quyết định 3616/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình Bắc Giang năm 2019 Quyết định 815/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị Ninh Thuận năm 2019 theo Quyết định 54/2019/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa Hà Nam năm 2019 theo Quyết định 2381/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Long Quyết định 20/2019/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Lào Cai năm 2019
 • Đơn giá nhân công xây dựng Thừa Thiên Huế theo Quyết định 2409/QĐ-UBND
 • Call Now Button