Đơn giá cây xanh thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định 2528/QĐ-UBND

Đơn giá cây xanh thành phố Hồ Chí Minh được ban hành kèm theo Quyết định 2528/QĐ-UBND ngày 14/6/2019. Hiện tại dữ liệu đơn giá đã được cập nhật vào phần mềm dự toán Eta. Quý khách có nhu cầu sử dụng vui lòng thực hiện theo các bước hướng dẫn sau đây.

Bước 1: Tải đơn giá cây xanh thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định 2528/QĐ-UBND

Các bạn mở phần mềm dự toán Eta lên sau đó Click chuột vào Menu (tải đơn giá). Sau đó phần mềm sẽ hiển thị danh mục đơn giá của các tỉnh thành lên. Các bạn kéo chuột xuống phía dưới và tìm đến Hồ Chí Minh và Click vào Memu (tải về). Vui lòng xem hình sau đây để thực hiện theo nhé.

Quyết định 2528/QĐ-UBND

Bước 2: Chọn đơn giá cây xanh thành phố Hồ Chí Minh để sử dụng trên phần mềm Eta

Sau khi đã tải đơn giá thành công tại bước 1 các bạn tiến hành chọn đơn giá cây xanh thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định 2528/QĐ-UBND để sử dụng theo hướng dẫn ở hình sau đây.

đơn giá cây xanh thành phố Hồ Chí Minh

Đơn giá cây xanh thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định 2528/QĐ-UBND gồm các chi phí sau:

Chi phí vật liệu

Chi phí vật liệu trong Đơn giá cây xanh thành phố Hồ Chí Minh lấy theo giá bình quân trên thị trường tháng 10/2017

Chi phí nhân công

Mức lương đầu vào để tính toán là mước lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng theo Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương là 1,2 theo Quyết định số 6151/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 của UBND thành phố

Chi phí máy thi công

Chi phí máy thi công trong Đơn giá cây xanh thành phố Hồ Chí Minh được xác định như sau:

Định mức hao phí được quy định tại Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 10/8/2015 của Bộ Xây dựng

Nguyên giá máy lấy theo giá ca máy theo Quyết định số 3384/QĐ-UBND ngày 02/7/2016 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố bộ đơn giá xây dựng khu vực thành phố Hồ Chí Minh

Các tin khác
 • Đơn giá nhân công xây dựng Thừa Thiên Huế theo Quyết định 2409/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn lập dự toán công trình tỉnh Đồng Nai
 • Đơn giá sửa đổi bổ sung Sơn La năm 2019 Quyết định 2172/QĐ-UBND
 • Đơn giá duy trì hệ thống thoát nước Bình Thuận Quyết định 2565/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019 Quyết định 2111/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Sơn La Quyết định 2171/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn cập nhật đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sơn La 2019
 • Hướng dẫn cập nhật định mức thoát nước đô thị thành phố Hà Nội
 • Hướng dẫn tính cước vận chuyển ô tô tỉnh Lâm Đông năm 2019
 • Hướng dẫn tính cước vận chuyển ô tô tỉnh Sơn La theo Quyết định 804/QĐ-UBND
 • Dự toán sửa chữa công trình theo định mức 1149/QĐ-BXD trên địa bàn tỉnh Sơn La
 • Đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Hà Nam 2019 theo Quyết định 1297/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn áp dụng cước vận chuyển tỉnh Kiên Giang trên Dự toán Eta
 • Hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình tỉnh Kiên Giang
 • Đơn giá sửa chữa tỉnh Bình Phước năm 2019 theo Quyết định 34/QĐ-SXD