Đơn giá công ích đô thị tỉnh Bình Dương theo Quyết định 3735/QĐ-UBND

Ngày 27/12/2018 UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định 3735/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá công ích đô thị tỉnh Bình Dương phần sửa đổi bổ sung. Hiện tại phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của Quyết định nêu trên. Quý khách nhanh chóng tải về sử dụng hoàn toàn miễn phí.

Hướng dẫn tải Đơn giá công ích đô thị tỉnh Bình Dương như sau:

Quý khách mở phần mềm dự toán eta lên sau đó Click chuột vào nút (tải đơn giá) trên thanh công cụ của phần mềm. Tiếp theo phần mềm sẽ hiển thị danh mục đơn giá và định mức lên. Quý khách kéo chuột xuống phía dưới tìm đến tỉnh Bình Dương và Click vào nút (tải về). Vui lòng thực hiện theo hình sau đây.Quyết định 3735/QĐ-UBND

Hướng dẫn áp dụng Đơn giá công ích đô thị tỉnh Bình Dương theo Quyết định 3735/QĐ-UBND như sau:

Sau khi đã tải đơn giá thành công Quý khách cần tích chọn đơn giá CIDT theo Quyết định 3735/QĐ-UBND để sử dụng khi lập dự toán. Nếu Quý khách không tích chọn đơn giá thì quá trình tra mã hiệu phần mềm sẽ không hiển thị kết quả của Đơn giá công ích đô thị tỉnh Bình Dương. Quý khách thực hiện theo hướng dẫn sau đây.đơn giá công ích đô thị tỉnh Bình Dương

Cơ sở xác định đơn giá công ích đô thị tỉnh Bình Dương như sau:

– Quyết định số 3885/UBND-KTN ngày 16/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương; việc việc Công bố Định mức dự toán bổ sung công tác dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

– Quyết định số 3702/QĐUBND ngày 26/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương; việc việc Công bố Định mức dự toán dịch vụ công ích đô thị đặc thù trên địa bàn tỉnh Bình Dương (sửa đổi và bổ sung);

– Đơn giá công ích đô thị tỉnh Bình Dương được tính theo công bố giá vật liệu xây dựng tháng 05/2016; số 1668/CBLSSXDSTC ngày 15/6/2016 của Liên Sở Xây dựng Tài chính tỉnh Bình Dương;

– Công văn số 4816/UBND-KTN ngày 10/10/2018 về việc hệ số điều chỉnh chi phí nhân công; máy thi công trong dự toán dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

Đơn giá công ích đô thị tỉnh Bình Dương gồm các chi phí

– Chi phí nhân công trong đơn giá công ích đô thị tỉnh Bình Dương được tính theo mức lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng; quy định tại Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ.

– Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương bằng 0,8 theo Quyết định số 668/QĐUBND ngày 28/3/2016; của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

– Các khoản phụ cấp đã tính trong đơn giá nhân công gồm:

+ Phụ cấp lưu động bằng mức 0,2 (điểm III.3 Phụ lục kèm theo Thông tư số 26/2015/TTBLĐTBXH ngày 14/7/2015; của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội).

+ Tiền ăn giữa ca là 680.000 đồng/tháng theo Thông tư số 10/2012/TTBLĐTBXH ngày 26/4/2012; của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Các tin khác
 • Giá ca máy thiết bị thi công Bạc Liệu 2020 theo Quyết định 08a/QĐ-SXD
 • Một số điểm mới của bảng giá ca máy và thiết bị thi công năm 2020
 • Tải định mức xây dựng năm 2020 theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD
 • Định mức sửa chữa và bảo dưỡng công trình Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Định mức lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Định mức thí nghiệm chuyên ngành xây dựng theo Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Hướng dẫn tải định mức khảo sát xây dựng Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Đơn giá nhân công xây dựng Bình Định năm 2019 công bố 7890/UBND-KT
 • Đơn giá dịch vụ công ích đô thị Thái Bình theo Quyết định 3616/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình Bắc Giang năm 2019 Quyết định 815/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị Ninh Thuận năm 2019 theo Quyết định 54/2019/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa Hà Nam năm 2019 theo Quyết định 2381/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Long Quyết định 20/2019/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Lào Cai năm 2019
 • Đơn giá nhân công xây dựng Thừa Thiên Huế theo Quyết định 2409/QĐ-UBND
 • Call Now Button