Đơn giá công ích đô thị tỉnh Hậu Giang theo Quyết định 838/QÐ-UBND

Ngày 28/5/2018 UBND tỉnh Hậu Giang đã ban hành Quyết định 838/QÐ-UBND công bố Đơn giá công ích đô thị tỉnh Hậu Giang năm 2018 gồm các phần sau đây:

 1. Đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị.
 2. Đơn giá duy trì cây xanh đô thị
 3. Đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị.
 4. Đơn giá duy trì hệ thống thoát nước.

Bộ Đơn giá công ích đô thị tỉnh Hậu Giang ban hành kèm theo Quyết định 838/QÐ-UBND sau khi công bố là cơ sở để các cơ quan; tổ chức và cá nhân có liên quan tham khảo; sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Hiện tại Phần mềm Dự toán Eta đang tiến hành cập nhật Đơn giá công ích đô thị tỉnh Hậu Giang ban hành kèm theo Quyết định 838/QÐ-UBND. Chúng tôi sẽ sớm thông báo để Quý khách hàng tải về sử dụng.

Cơ sở xác định Đơn giá công ích đô thị tỉnh Hậu Giang theo Quyết định 838/QÐ-UBND.

Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013; của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích.

Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH ngày 14/7/2015; của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Quyết định số 591/QĐ-BXD ngày 30/5/2014; của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị.

Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30/5/2014; của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị.

Quyết định số 593/QĐ-BXD ngày 30/5/2014; của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán duy trì cây xanh đô thị

Quyết định số 594/QĐ-BXD ngày 30/5/2014; của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị .

Thông tin tư vấn về Phần mềm Dự toán Eta khách hàng vui lòng liên hệ:

Chi tiết về Quyết định 838/QÐ-UBND như sau:

Đơn giá công ích đô thị tỉnh Hậu Giang

Quyết định 838/QÐ-UBND

Các tin khác
 • Định mức các công tác đặc thù của tỉnh Đắk Nông năm 2022
 • Định mức các công tác đặc thù của thành phố Cần Thơ năm 2023
 • Định mức dự toán rà phà bom mìn vật nổ năm 2021 theo Thông tư số 123/2021/TT-BQP
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Gia Lai năm 2023 theo Quyết định 300/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Bình Phước năm 2023 theo Quyết định 874/QĐ-UBND
 • Định mức chống mối năm 2022 theo Quyết định số 55/QĐ/-HLN
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Phước năm 2023 theo Quyết định số 875/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023 theo Quyết định số 1037/QĐ-UBND
 • Bộ định mức – đơn giá sản xuất phần mềm ứng dụng, quản lý vận hành và bảo trì hệ thống công nghệ thông tin năm 2014
 • Bộ định mức – đơn giá dự toán quản lý vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thông viễn thông dùng cho Tập đoàn điện lực quốc giá Việt Nam năm 2015
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Phú Thọ năm 2022 theo Quyết định 39/2022/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Trà Vinh năm 2023 theo Quyết định số 175/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên năm 2023 theo Quyết định số 256/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị Hòa Bình xác định trên cơ sở sau đây.
 • Bộ định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp theo Thông tư 36/2022/TT-BCT
 • Popup chat chân trang