Đơn giá dịch vụ công ích đô thị Sóc Trăng Quyết định 1456/QĐ-UBND

Ngày 22/6/2017; UBND tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Quyết định số 1456/QĐ-UBND; Công bố Đơn giá công ích đô thị Sóc Trăng gồm:

 • Đơn giá duy trì hệ thống thoát nước
 • Đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị
 • Đơn giá duy trì cây xanh đô thị
 • Đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị

Đơn giá công ích đô thị Sóc Trăng là cơ sở để các cơ quan; đơn vị có liên quan tham khảo sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Nội dung Đơn giá công ích đô thị Sóc Trăng kèm theo Quyết định số 1456/QĐ-UBND

Chi phí vật liệu

Chi phí vật liệu trong đơn giá tính theo công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh; (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng). Đối với những vật liệu chưa có trong công bố giá thì tham khảo mức giá tại thị trường.

Chi phí nhân công

Chi phí nhân công trong đơn giá áp dụng mức lương cơ sở là 1.300.000 đồng/tháng; (quy định tại Nghị định số 47/2017/NĐ-CP).

Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương Hđc trong Đơn giá công ích đô thị Sóc Trăng; áp dụng theo Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH ngày 14/7/2015; của Bộ lao động, thương binh và xã hội. Cụ thể như sau:

Địa bàn vùng III – thành phố Sóc Trăng, thị xã Vĩnh Châu, Ngã Năm: Hđc = 0,7

Địa bàn vùng IV – các địa bàn còn lại: Hđc = 0,5

Hệ số lương áp dụng theo Phụ lục ban hành kèm theo hông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH.

Chi phí máy thi công

Giá nhiên liệu năng lượng (chưa có thuế giá trị gia tăng) sử dụng để tính chi phí nhiên liệu năng lượng là:

 • Xăng RON 92: 16.009 đồng/lít
 • Diezel 0,05S: 12.609 đồng/lít
 • Điện: 1.622 đồng/kWh

Hiện tại phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của Đơn giá công ích đô thị Sóc Trăng; phục vụ cho công tác lập, thẩm tra; thẩm định dự toán; thanh – quyết toán các công trình công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng xin lòng tải đơn giá Sóc Trăng; hoàn toàn Miễn phí (xem hướng dẫn tải đơn giá tại đây)

Chi tiết về Quyết định như sau:

Đơn giá công ích đô thị Sóc Trăng

Đơn giá công ích đô thị Sóc Trăng

 

Các tin khác
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Yên Bái năm 2024 theo Quyết định 429/QĐ-UBND
 • Định mức dự toán xây dựng đặc thù của tỉnh Quảng Ninh năm 2024
 • Định mức công ích đặc thù của tỉnh Quảng Ninh năm 2024
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Long An năm 2023 theo Quyết định 12573/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bạc Liêu năm 2024 theo Quyết định số 10/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Dương năm 2024 theo Quyết định số 254/QĐ-UBND
 • Thông tư số 14/2023/TT-BXD sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD
 • Đơn giá Thí Nghiệm tỉnh Quảng Ninh năm 2023 theo Quyết định số 4166/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa tỉnh Quảng Ninh năm 2023 theo Quyết định số 4166/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Sơn La năm 2023 theo Quyết định 2611/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá chuyên ngành điện tỉnh Hậu Giang năm 2023 theo Quyết định số 2252/QĐ-UBND
 • Định mức các công tác đặc thù của tỉnh Đắk Nông năm 2022
 • Định mức các công tác đặc thù của thành phố Cần Thơ năm 2023
 • Định mức dự toán rà phà bom mìn vật nổ năm 2021 theo Thông tư số 123/2021/TT-BQP
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Gia Lai năm 2023 theo Quyết định 300/QĐ-UBND
 • Popup chat chân trang