Đơn giá Hưng Yên theo Quyết định 2726/QĐ-UBND

Ngày 17/10/2017 UBND tỉnh Hưng Yên đã công bố các đơn giá chuyên ngành điện gồm Đơn giá trạm biến áp tỉnh Hưng Yên và đơn giá đường dây tải điện.

1. Quyết định số 2726/QĐ-UBND về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình chuyên ngành điện – Phần lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp;

2. Quyết định số 2727/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá xây dựng công trình chuyên ngành điện – Phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp;

Các Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành

Đơn giá xây dựng công trình chuyên ngành điện – Phần thí nghiệm điện đường dây và Đơn giá trạm biến áp tỉnh Hưng Yên; là cơ sở để các tổ chức; cá nhân có liên quan tham khảo xác định lập dự toán; và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình chuyên ngành điện; sử dụng vốn Nhà nước (vốn ngân sách nhà nước; vốn nhà nước ngoài ngân sách). Khuyến khích các tổ chức; cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia thực hiện xây dựng công trình chuyên ngành Điện áp dụng đơn giá này.

Các căn cứ của Đơn giá trạm biến áp tỉnh Hưng Yên năm 2017 gồm:

 • Căn cứ theo Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015; Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 • Thông tư 06/2016/TT-BXD. hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng quy định nội dung; phương pháp xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 • Quyết định 4970/QĐ-BCT năm 2016; công bố Bộ định mức dự toán chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp.
 • Công văn 1781/BXD-VP; công bố định mức dự toán Xây dựng công trình – Phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp.

Hiện tại phần mềm Dự toán Eta; đã cập nhật đầy đủ nội dung của đơn giá này phục vụ cho công tác lập; thẩm tra; thẩm định dự toán; thanh – quyết toán các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng xin lòng tải lại đơn giá Hưng Yên hoàn toàn Miễn phí (xem hướng dẫn tải đơn giá tại đây)Đơn giá trạm biến áp tỉnh Hưng Yên

Các tin khác
 • Bộ đơn giá XDCT Cần Thơ năm 2021 theo Quyết định 3513/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình An Giang theo Quyết định 2372/QĐ-UBND
 • Định mức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT năm 2021 theo văn bản số 2962/BNN-XD
 • Định mức chống mối năm 2020 theo Quyết định số 56 QĐ/TWH
 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Nam năm 2021 theo Quyết định 1097/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2020
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá xây dựng công trình tỉnh Phú Thọ năm 2015
 • Định mức công ích đô thị tỉnh Đắk Lắk năm 2020 theo văn bản số 37/2020/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đắk Lắk 2021 theo Quyết định 09/2021/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Bình Thuận năm 2021 theo Quyết định 869/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Tây Ninh năm 2021 theo Quyết định 3072/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sơn La năm 2021 theo Quyết định số 2747/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích tỉnh Lạng Sơn năm 2021 theo Quyết định 596/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Thanh Hóa năm 2021 theo Quyết định 366/QĐ-UBND
 • Đơn giá tỉnh Đồng Nai năm 2021 theo Quyết định 06/2021/QĐ-UBND
 • Call Now Button