Đơn giá Hưng Yên theo Quyết định 2726/QĐ-UBND

Ngày 17/10/2017 UBND tỉnh Hưng Yên đã công bố các đơn giá chuyên ngành điện gồm Đơn giá trạm biến áp tỉnh Hưng Yên và đơn giá đường dây tải điện.

1. Quyết định số 2726/QĐ-UBND về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình chuyên ngành điện – Phần lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp;

2. Quyết định số 2727/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá xây dựng công trình chuyên ngành điện – Phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp;

Các Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành

Đơn giá xây dựng công trình chuyên ngành điện – Phần thí nghiệm điện đường dây và Đơn giá trạm biến áp tỉnh Hưng Yên; là cơ sở để các tổ chức; cá nhân có liên quan tham khảo xác định lập dự toán; và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình chuyên ngành điện; sử dụng vốn Nhà nước (vốn ngân sách nhà nước; vốn nhà nước ngoài ngân sách). Khuyến khích các tổ chức; cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia thực hiện xây dựng công trình chuyên ngành Điện áp dụng đơn giá này.

Các căn cứ của Đơn giá trạm biến áp tỉnh Hưng Yên năm 2017 gồm:

 • Căn cứ theo Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015; Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 • Thông tư 06/2016/TT-BXD. hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng quy định nội dung; phương pháp xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 • Quyết định 4970/QĐ-BCT năm 2016; công bố Bộ định mức dự toán chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp.
 • Công văn 1781/BXD-VP; công bố định mức dự toán Xây dựng công trình – Phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp.

Hiện tại phần mềm Dự toán Eta; đã cập nhật đầy đủ nội dung của đơn giá này phục vụ cho công tác lập; thẩm tra; thẩm định dự toán; thanh – quyết toán các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng xin lòng tải lại đơn giá Hưng Yên hoàn toàn Miễn phí (xem hướng dẫn tải đơn giá tại đây)Đơn giá trạm biến áp tỉnh Hưng Yên

Các tin khác
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Yên Bái năm 2024 theo Quyết định 429/QĐ-UBND
 • Định mức dự toán xây dựng đặc thù của tỉnh Quảng Ninh năm 2024
 • Định mức công ích đặc thù của tỉnh Quảng Ninh năm 2024
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Long An năm 2023 theo Quyết định 12573/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bạc Liêu năm 2024 theo Quyết định số 10/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Dương năm 2024 theo Quyết định số 254/QĐ-UBND
 • Thông tư số 14/2023/TT-BXD sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD
 • Đơn giá Thí Nghiệm tỉnh Quảng Ninh năm 2023 theo Quyết định số 4166/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa tỉnh Quảng Ninh năm 2023 theo Quyết định số 4166/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Sơn La năm 2023 theo Quyết định 2611/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá chuyên ngành điện tỉnh Hậu Giang năm 2023 theo Quyết định số 2252/QĐ-UBND
 • Định mức các công tác đặc thù của tỉnh Đắk Nông năm 2022
 • Định mức các công tác đặc thù của thành phố Cần Thơ năm 2023
 • Định mức dự toán rà phà bom mìn vật nổ năm 2021 theo Thông tư số 123/2021/TT-BQP
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Gia Lai năm 2023 theo Quyết định 300/QĐ-UBND
 • Popup chat chân trang