Đơn giá khảo sát tỉnh Bình Thuận năm 2018 theo Quyết định 2469/QĐ-UBND

Ngày 21/9/2018 UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định 2469/QĐ-UBND; về việc công bố Đơn giá khảo sát tỉnh Bình Thuận năm 2018. Hiện tại phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của bộ đơn giá này. Quý khách vui lòng tải về sử dụng phục vụ cho công tác lập; thẩm tra dự toán công trình khảo sát trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Hướng dẫn tải Đơn giá khảo sát tỉnh Bình Thuận năm 2018 theo Quyết định 2469/QĐ-UBNDĐơn giá khảo sát tỉnh Bình Thuận năm 2018

Bộ Đơn giá khảo sát tỉnh Bình Thuận năm 2018 được xác định trên cơ sở:

Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016; của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016; của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 6/2/2017; của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.

Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 8/10/2015; của Bộ Xây dựng công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng;

Quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 28/12/2016; của Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Khảo sát xây dựng.

Hướng dẫn sử dụng Đơn giá khảo sát tỉnh Bình Thuận năm 2018

Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần Khảo sát là cơ sở để các tổ chức; cá nhân liên quan tham khảo; áp dụng vào việc xác định giá xây dựng; dự toán chi phí trong đầu tư xây dựng (chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác); nhằm thực hiện việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo đúng quy định của Nhà nước.

Chi tiết File công bố Đơn giá khảo sát tỉnh Bình Thuận năm 2018 vui lòng tải về tại đây

Các tin khác
 • Đơn giá xây dựng công trình Vĩnh Phúc năm 2019 theo Quyết định 35/QĐ-UBND
 • Cập nhật bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai năm 2018
 • Đơn giá xây dựng công trình Đông Nai năm 2018 theo Quyết định 4256/QĐ-UBND
 • Đơn giá dịch vụ công ích đô thị Bắc Kạn theo Quyết định 2199/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy và thiết bị thi công Bắc Kạn theo Quyết định 1997/QĐ-SXD
 • Đơn giá xây dựng công trình Bắc Kạn năm 2018 theo Quyết định 2200/QĐ-UBND
 • Đơn giá dịch vụ công ích đô thị Cao Bằng theo Quyết định 2091/QĐ-UBND
 • Đơn giá lắp đặt tỉnh Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2063/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình Thái Bình năm 2018 theo Quyết định 3223/QĐ-UBND
 • Đơn giá lắp đặt tỉnh Thái Bình năm 2018 theo Quyết định 3223/QĐ-UBND
 • Đơn giá khảo sát tỉnh Thái Bình năm 2018 theo Quyết định 3223/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa tỉnh Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2064/QĐ-UBND
 • Đơn giá đường dây và trạm biến áp Cao Bằng năm 2018 Quyết định 2067/QĐ-UBND
 • Đơn giá khảo sát tỉnh Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2065/QĐ-UBND
 • Đơn giá thí nghiệm vật liệu Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2066/QĐ-UBND