Đơn giá khảo sát tỉnh Kiên Giang theo Quyết định 452/QĐ-UBND

Ngày 01/3/2018 UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành Quyết định 452/QĐ-UBND; về việc công bố đơn giá khảo sát tỉnh Kiên Giang. Phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của đơn giá này; quý khách nhanh chóng tải về sử dụng hoàn toàn Miễn phí.

Hướng dẫn tải đơn giá khảo sát tỉnh Kiên Giang trên Dự toán Eta như sau:

đơn giá khảo sát tỉnh Kiên Giang

Đơn giá khảo sát tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết định 452/QĐ-UBND; có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định 2688/QĐ-UBND ngày 23/12/2014.

Cơ sở xác định đơn giá khảo sát tỉnh Kiên Giang năm 2018 như sau:

Quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 28/12/2016; của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán xây dựng công trình Phần Khảo sát xây dựng.

Quyết định số 443/QĐ-UBND ngày 28/2/2018; của UBND tỉnh Kiên Giang công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công.

Quyết định số 1169/QĐ-BXD ngày 14/11/2017; của Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng. Đây là một trong những nội dung khác biệt của tỉnh Kiên Giang so với các tỉnh thành trong cả nước. Bời vì thông thường các tỉnh thành phố sẽ công bố đơn giá Thí nghiệm vật liệu riêng biệt. Nhưng với tỉnh Kiên Giang thì đã được công bố gộp cùng với bộ đơn phần giá khảo sát. Do đó quý khách hàng chú ý khi lập dự toán để tìm các mã hiệu đơn giá thí nghiệm vật liệu cho phù hợp.

Chi phí nhân công trong đơn giá khảo sát tỉnh Kiên Giang 2018:

Chi phí nhân công trong đơn giá được tính theo mức lương cơ sở đầu vào vùng II là LNC2 = 2.150.000 đồng/tháng (địa bàn Thành phố Rạch giá; Thị xã Hà Tiên và huyện Phú Quốc).

Các huyện Kiên Lương; Kiên Hải; Châu Thành thuộc vùng III là LNC3 = 2.000.000 đồng/tháng.

Các địa bàn còn lại thuộc vùng IV là LNC4 = 1.900.000 đồng/tháng.

Các tin khác
 • Định mức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT năm 2021 theo văn bản số 2962/BNN-XD
 • Định mức chống mối năm 2020 theo Quyết định số 56 QĐ/TWH
 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Nam năm 2021 theo Quyết định 1097/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2020
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá xây dựng công trình tỉnh Phú Thọ năm 2015
 • Định mức công ích đô thị tỉnh Đắk Lắk năm 2020 theo văn bản số 37/2020/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đắk Lắk 2021 theo Quyết định 09/2021/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Bình Thuận năm 2021 theo Quyết định 869/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Tây Ninh năm 2021 theo Quyết định 3072/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sơn La năm 2021 theo Quyết định số 2747/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích tỉnh Lạng Sơn năm 2021 theo Quyết định 596/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Thanh Hóa năm 2021 theo Quyết định 366/QĐ-UBND
 • Đơn giá tỉnh Đồng Nai năm 2021 theo Quyết định 06/2021/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Lào Cai năm 2021 theo Quyết định số 305/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Điện Biên năm 2021 theo Quyết định số 2000/QĐ-UBND
 • Call Now Button