Đơn giá khảo sát tỉnh Kiên Giang theo Quyết định 452/QĐ-UBND

Ngày 01/3/2018 UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành Quyết định 452/QĐ-UBND; về việc công bố đơn giá khảo sát tỉnh Kiên Giang. Phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của đơn giá này; quý khách nhanh chóng tải về sử dụng hoàn toàn Miễn phí.

Hướng dẫn tải đơn giá khảo sát tỉnh Kiên Giang trên Dự toán Eta như sau:

đơn giá khảo sát tỉnh Kiên Giang

Đơn giá khảo sát tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết định 452/QĐ-UBND; có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định 2688/QĐ-UBND ngày 23/12/2014.

Cơ sở xác định đơn giá khảo sát tỉnh Kiên Giang năm 2018 như sau:

Quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 28/12/2016; của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán xây dựng công trình Phần Khảo sát xây dựng.

Quyết định số 443/QĐ-UBND ngày 28/2/2018; của UBND tỉnh Kiên Giang công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công.

Quyết định số 1169/QĐ-BXD ngày 14/11/2017; của Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng. Đây là một trong những nội dung khác biệt của tỉnh Kiên Giang so với các tỉnh thành trong cả nước. Bời vì thông thường các tỉnh thành phố sẽ công bố đơn giá Thí nghiệm vật liệu riêng biệt. Nhưng với tỉnh Kiên Giang thì đã được công bố gộp cùng với bộ đơn phần giá khảo sát. Do đó quý khách hàng chú ý khi lập dự toán để tìm các mã hiệu đơn giá thí nghiệm vật liệu cho phù hợp.

Chi phí nhân công trong đơn giá khảo sát tỉnh Kiên Giang 2018:

Chi phí nhân công trong đơn giá được tính theo mức lương cơ sở đầu vào vùng II là LNC2 = 2.150.000 đồng/tháng (địa bàn Thành phố Rạch giá; Thị xã Hà Tiên và huyện Phú Quốc).

Các huyện Kiên Lương; Kiên Hải; Châu Thành thuộc vùng III là LNC3 = 2.000.000 đồng/tháng.

Các địa bàn còn lại thuộc vùng IV là LNC4 = 1.900.000 đồng/tháng.

Các tin khác
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Yên Bái năm 2022 theo Quyết định 1005/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích tỉnh Đắk Nông năm 2022 theo Quyết định 846/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Hòa Bình năm 2022 theo Quyết định 981/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích tỉnh Nghệ An năm 2022 theo Quyết định 1064/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Quảng Trị năm 2022 theo Quyết định 996/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Bắc Kạn năm 2022 theo Quyết định 2688/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Tuyên Quang năm 2022 theo Quyết định 128/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Cao Bằng năm 2022 theo Quyết định 2578/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Hà Giang năm 2022 theo Quyết định 45/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022 theo Quyết định 3550/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Bắc Ninh năm 2021 theo Quyết định 549/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Kiên Giang năm 2021 theo Quyết định 3027/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá XDCT Cần Thơ năm 2021 theo Quyết định 3513/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình An Giang theo Quyết định 2372/QĐ-UBND
 • Định mức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT năm 2021 theo văn bản số 2962/BNN-XD
 • Call Now Button