Đơn giá khảo sát tỉnh Kiên Giang theo Quyết định 452/QĐ-UBND

Ngày 01/3/2018 UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành Quyết định 452/QĐ-UBND; về việc công bố đơn giá khảo sát tỉnh Kiên Giang. Phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của đơn giá này; quý khách nhanh chóng tải về sử dụng hoàn toàn Miễn phí.

Hướng dẫn tải đơn giá khảo sát tỉnh Kiên Giang trên Dự toán Eta như sau:

đơn giá khảo sát tỉnh Kiên Giang

Đơn giá khảo sát tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết định 452/QĐ-UBND; có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định 2688/QĐ-UBND ngày 23/12/2014.

Cơ sở xác định đơn giá khảo sát tỉnh Kiên Giang năm 2018 như sau:

Quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 28/12/2016; của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán xây dựng công trình Phần Khảo sát xây dựng.

Quyết định số 443/QĐ-UBND ngày 28/2/2018; của UBND tỉnh Kiên Giang công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công.

Quyết định số 1169/QĐ-BXD ngày 14/11/2017; của Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng. Đây là một trong những nội dung khác biệt của tỉnh Kiên Giang so với các tỉnh thành trong cả nước. Bời vì thông thường các tỉnh thành phố sẽ công bố đơn giá Thí nghiệm vật liệu riêng biệt. Nhưng với tỉnh Kiên Giang thì đã được công bố gộp cùng với bộ đơn phần giá khảo sát. Do đó quý khách hàng chú ý khi lập dự toán để tìm các mã hiệu đơn giá thí nghiệm vật liệu cho phù hợp.

Chi phí nhân công trong đơn giá khảo sát tỉnh Kiên Giang 2018:

Chi phí nhân công trong đơn giá được tính theo mức lương cơ sở đầu vào vùng II là LNC2 = 2.150.000 đồng/tháng (địa bàn Thành phố Rạch giá; Thị xã Hà Tiên và huyện Phú Quốc).

Các huyện Kiên Lương; Kiên Hải; Châu Thành thuộc vùng III là LNC3 = 2.000.000 đồng/tháng.

Các địa bàn còn lại thuộc vùng IV là LNC4 = 1.900.000 đồng/tháng.

Các tin khác
 • Định mức các công tác đặc thù của tỉnh Đắk Nông năm 2022
 • Định mức các công tác đặc thù của thành phố Cần Thơ năm 2023
 • Định mức dự toán rà phà bom mìn vật nổ năm 2021 theo Thông tư số 123/2021/TT-BQP
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Gia Lai năm 2023 theo Quyết định 300/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Bình Phước năm 2023 theo Quyết định 874/QĐ-UBND
 • Định mức chống mối năm 2022 theo Quyết định số 55/QĐ/-HLN
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Phước năm 2023 theo Quyết định số 875/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023 theo Quyết định số 1037/QĐ-UBND
 • Bộ định mức – đơn giá sản xuất phần mềm ứng dụng, quản lý vận hành và bảo trì hệ thống công nghệ thông tin năm 2014
 • Bộ định mức – đơn giá dự toán quản lý vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thông viễn thông dùng cho Tập đoàn điện lực quốc giá Việt Nam năm 2015
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Phú Thọ năm 2022 theo Quyết định 39/2022/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Trà Vinh năm 2023 theo Quyết định số 175/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên năm 2023 theo Quyết định số 256/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị Hòa Bình xác định trên cơ sở sau đây.
 • Bộ định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp theo Thông tư 36/2022/TT-BCT
 • Popup chat chân trang