Đơn giá lắp đặt tỉnh Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2063/QĐ-UBND

Đơn giá lắp đặt tỉnh Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2063/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng. Hiện tại phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ số liệu của tập đơn giá này. Quý khách có nhu cầu sử dụng vui lòng xem hướng dẫn sau đây để tải về hoàn toàn miễn phí.

Hướng dẫn tải đơn giá lắp đặt tỉnh Cao Bằng năm 2018 như sau:

đơn giá lắp đặt tỉnh Cao Bằng năm 2018

Cơ sở xác định đơn giá lắp đặt tỉnh Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2063/QĐ-UBND

– Định mức dự toán xây dựng công trình – phần lắp đặt công bố kèm theo Văn bản số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng;

– Định mức dự toán xây dựng công trình phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung) công bố kèm theo Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng;

– Định mức dự toán xây dựng công trình – phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung) công bố kèm theo Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng;

– Định mức dự toán xây dựng công trình – phần lắp đặt (bổ sung) công bố kèm theo Quyết định số 236/QĐ-BXD ngày 04/4/2017 của Bộ Xây dựng;

Nội dung đơn giá lắp đặt tỉnh Cao Bằng năm 2018

Chi phí vật liệu:

Chi phí vật liệu trong đơn giá lắp đặt tỉnh Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2063/QĐ-UBND tính theo công bố giá vật liệu của Liên sở Tài Chính – Xây dựng và giá thị trường phổ biến trên địa bàn tỉnh Cao Bằng tại thời điểm quý III/2018 chưa có thuế giá trị gia tăng.

Chi phí nhân công:

Chi phí nhân công trong đơn giá lắp đặt tỉnh Cao Bằng năm 2018 được xác định theo hướng dẫn tại công văn số 10/HD-SXD ngày 05/01/2018; của Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng. Mức lương cơ sở đầu vào vùng IV là 1.900.000 đồng/tháng.
Trường hợp công trình xây dựng được thực hiện trên địa bàn thuộc vùng III có mức lương cơ sở là 2.000.000 đồng/tháng; thì chi phí nhân công trong đơn giá được nhân hệ số điều chỉnh KĐCNC = 1,053

Chi phí máy thi công:

Chi phí máy thi công trong đơn giá lắp đặt tỉnh Cao Bằng năm 2018 được xác định theo Bảng giá ca máy công bố kèm theo Quyết định số 2480/QĐ-UBND ngày 22/12/2017; của UBND tỉnh Cao Bằng

Hướng dẫn sử dụng đơn giá lắp đặt tỉnh Cao Bằng năm 2018

Đơn giá lắp đặt tỉnh Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2063/QĐ-UBND là cơ sở xác định dự toán xây lắp công trình phục vụ cho công tác lập kế hoạch, quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản và xác định giá xét thầu, giá giao thầu các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Đối với những công tác xây dựng như đào, đắp đất đá, xây, trát, đổ bê tông, ván khuôn, cốt thép,… áp dụng theo đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng

Chi tiết về Quyết định 2063/QĐ-UBND tỉnh Cao Bằng như sau:

Quyết định 2063/QĐ-UBND

Các tin khác
 • Tập huấn bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà tĩnh 2019
 • Đơn giá thí nghiệm vật liệu Ninh Bình năm 2018 Quyết định 1063/QĐ-UBND
 • Đơn giá lắp đặt tỉnh Ninh Bình năm 2018 theo Quyết định 1064/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Ninh Bình năm 2018 theo Quyết định 1065/QĐ-UBND
 • Đơn giá khảo sát tỉnh Ninh Bình năm 2018 theo Quyết định 1061/QĐ-UBND
 • Đơn giá đường dây và trạm biến áp Thái Bình theo Quyết định 695/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình Hà Tĩnh năm 2019 theo Quyết định 36/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy thiết bị thi công Hà Tĩnh 2019 theo Quyết định 34/QĐ-SXD
 • Định mức khảo sát đo sâu theo Thông tư 18/2017/TT-BGTVT
 • Hướng dẫn tải đơn giá thí nghiệm vật liệu Quảng Ninh năm 2018
 • Hướng dẫn tải đơn giá sửa chữa tỉnh Quảng Ninh năm 2018
 • Hướng dẫn tải định mức ngành điện theo Quyết định 4970/QĐ-BCT
 • Đơn giá xây dựng công trình Thái Nguyên năm 2019 theo Quyết định 4151/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình Vĩnh Phúc năm 2019 theo Quyết định 35/QĐ-UBND
 • Cập nhật bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai năm 2018