Đơn giá lắp đặt tỉnh Ninh Bình năm 2018 theo Quyết định 1064/QĐ-UBND

Ngày 20/8/2018 UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Quyết định 1064/QĐ-UBND; về việc công bố đơn giá lắp đặt tỉnh Ninh Bình năm 2018. Hiện tại toàn bộ dữ liệu đơn giá đã được cập nhật vào phần mềm dự toán Eta. Quý khách nhanh chóng tải về áp dụng cho công tác lập dự toán; thanh quyết toán trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Bước 1: Tải đơn giá lắp đặt tỉnh Ninh Bình năm 2018 theo Quyết định 1064/QĐ-UBND.

Các bạn chạy phần mềm dự toán eta lên sau đó Click chuột vòa Menu (Tải đơn giá). Tiếp theo phần mềm sẽ hiển thị cửa sổ tải đơn giá của các tỉnh thành các bạn kéo chuột xuống phía dười tìm đến tỉnh Ninh Bình và Ckick vào nút (Tải về).Quyết định 1064/QĐ-UBND

Bước 2: Tích chọn đơn giá để sử dụng.

Để sử dụng được Đơn giá lắp đặt tỉnh Ninh Bình năm 2018 theo Quyết định 1064/QĐ-UBND; các bạn cần thực hiện việc tích chọn các phần đơn giá theo hướng dẫn sau đây.đơn giá lắp đặt tỉnh Ninh Bình năm 2018

Như các bạn nhìn vào hình trên sẽ thấy chúng tôi hướng dẫn các bạn tích chọn các phần đơn giá đã được ban hành từ năm 2016 như: Đơn giá 1543 và 1544; vì đơn giá ban hành lần này là đơn giá phần bổ sung không phải là đơn giá đầy đủ. Do đó để sử dụng đầy đủ các mã hiệu đơn giá thì các bạn cần tích chọn hết các phần đơn giá như theo hình hướng dẫn nhé.

Căn cứ xây dựng đơn giá Ninh Bình năm 2018

Đơn giá lắp đặt tỉnh Ninh Bình năm 2018 được tính toán theo Quyết định số 236/QĐ-BXD ngày 04/04/2017; của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Lắp đặt (bổ sung).

Nội dung của đơn giá

Chi phí nhân công trong đơn giá lắp đặt tỉnh Ninh Bình năm 2018;  được tính với mức lương cơ sở đầu vào là 2.270.000 đồng/tháng; (vùng II tp Ninh Bình) theo văn bản số 631/SXD-KT&VLXD ngày 15/06/2016.

Trường hợp công trình xây dựng được thực hiện trên địa bàn thuộc vùng có mức lương cơ sở 2.135.000 đồng; thì chi phí tiền lương nhân công xây lắp được nhân với hệ số điều chỉnh KĐC NC = 0,941;

Trường hợp công trình xây dựng được thực hiện trên địa bàn thuộc vùng có mức lương cơ sở 2.045.000 đồng; thì chi phí tiền lương nhân công xây lắp được nhân với hệ số điều chỉnh KĐC NC = 0,901;

Chi phí thi công trong đơn giá lắp đặt tỉnh Ninh Bình năm 2018; được tính theo Bảng giá ca máy theo Quyết định số 1542/QĐ-UBND ngày 14/11/2016; của UBND tỉnh Ninh Bình

Các tin khác
 • Giá ca máy thiết bị thi công Bạc Liệu 2020 theo Quyết định 08a/QĐ-SXD
 • Một số điểm mới của bảng giá ca máy và thiết bị thi công năm 2020
 • Tải định mức xây dựng năm 2020 theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD
 • Định mức sửa chữa và bảo dưỡng công trình Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Định mức lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Định mức thí nghiệm chuyên ngành xây dựng theo Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Hướng dẫn tải định mức khảo sát xây dựng Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Đơn giá nhân công xây dựng Bình Định năm 2019 công bố 7890/UBND-KT
 • Đơn giá dịch vụ công ích đô thị Thái Bình theo Quyết định 3616/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình Bắc Giang năm 2019 Quyết định 815/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị Ninh Thuận năm 2019 theo Quyết định 54/2019/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa Hà Nam năm 2019 theo Quyết định 2381/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Long Quyết định 20/2019/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Lào Cai năm 2019
 • Đơn giá nhân công xây dựng Thừa Thiên Huế theo Quyết định 2409/QĐ-UBND
 • Call Now Button