Đơn giá lắp đặt tỉnh Ninh Bình năm 2018 theo Quyết định 1064/QĐ-UBND

Ngày 20/8/2018 UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Quyết định 1064/QĐ-UBND; về việc công bố đơn giá lắp đặt tỉnh Ninh Bình năm 2018. Hiện tại toàn bộ dữ liệu đơn giá đã được cập nhật vào phần mềm dự toán Eta. Quý khách nhanh chóng tải về áp dụng cho công tác lập dự toán; thanh quyết toán trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Bước 1: Tải đơn giá lắp đặt tỉnh Ninh Bình năm 2018 theo Quyết định 1064/QĐ-UBND.

Các bạn chạy phần mềm dự toán eta lên sau đó Click chuột vòa Menu (Tải đơn giá). Tiếp theo phần mềm sẽ hiển thị cửa sổ tải đơn giá của các tỉnh thành các bạn kéo chuột xuống phía dười tìm đến tỉnh Ninh Bình và Ckick vào nút (Tải về).Quyết định 1064/QĐ-UBND

Bước 2: Tích chọn đơn giá để sử dụng.

Để sử dụng được Đơn giá lắp đặt tỉnh Ninh Bình năm 2018 theo Quyết định 1064/QĐ-UBND; các bạn cần thực hiện việc tích chọn các phần đơn giá theo hướng dẫn sau đây.đơn giá lắp đặt tỉnh Ninh Bình năm 2018

Như các bạn nhìn vào hình trên sẽ thấy chúng tôi hướng dẫn các bạn tích chọn các phần đơn giá đã được ban hành từ năm 2016 như: Đơn giá 1543 và 1544; vì đơn giá ban hành lần này là đơn giá phần bổ sung không phải là đơn giá đầy đủ. Do đó để sử dụng đầy đủ các mã hiệu đơn giá thì các bạn cần tích chọn hết các phần đơn giá như theo hình hướng dẫn nhé.

Căn cứ xây dựng đơn giá Ninh Bình năm 2018

Đơn giá lắp đặt tỉnh Ninh Bình năm 2018 được tính toán theo Quyết định số 236/QĐ-BXD ngày 04/04/2017; của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Lắp đặt (bổ sung).

Nội dung của đơn giá

Chi phí nhân công trong đơn giá lắp đặt tỉnh Ninh Bình năm 2018;  được tính với mức lương cơ sở đầu vào là 2.270.000 đồng/tháng; (vùng II tp Ninh Bình) theo văn bản số 631/SXD-KT&VLXD ngày 15/06/2016.

Trường hợp công trình xây dựng được thực hiện trên địa bàn thuộc vùng có mức lương cơ sở 2.135.000 đồng; thì chi phí tiền lương nhân công xây lắp được nhân với hệ số điều chỉnh KĐC NC = 0,941;

Trường hợp công trình xây dựng được thực hiện trên địa bàn thuộc vùng có mức lương cơ sở 2.045.000 đồng; thì chi phí tiền lương nhân công xây lắp được nhân với hệ số điều chỉnh KĐC NC = 0,901;

Chi phí thi công trong đơn giá lắp đặt tỉnh Ninh Bình năm 2018; được tính theo Bảng giá ca máy theo Quyết định số 1542/QĐ-UBND ngày 14/11/2016; của UBND tỉnh Ninh Bình

Các tin khác
 • Hướng dẫn cập nhật đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sơn La 2019
 • Hướng dẫn cập nhật định mức thoát nước đô thị thành phố Hà Nội
 • Hướng dẫn tính cước vận chuyển ô tô tỉnh Lâm Đông năm 2019
 • Hướng dẫn tính cước vận chuyển ô tô tỉnh Sơn La theo Quyết định 804/QĐ-UBND
 • Đơn giá cây xanh thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định 2528/QĐ-UBND
 • Dự toán sửa chữa công trình theo định mức 1149/QĐ-BXD trên địa bàn tỉnh Sơn La
 • Đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Hà Nam 2019 theo Quyết định 1297/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn áp dụng cước vận chuyển tỉnh Kiên Giang trên Dự toán Eta
 • Hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình tỉnh Kiên Giang
 • Đơn giá sửa chữa tỉnh Bình Phước năm 2019 theo Quyết định 34/QĐ-SXD
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá bưu chính viễn thông tỉnh Bến Tre
 • Đơn giá xây dựng công trình Hải Dương năm 2019 theo định mức 1264
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Bình Dương theo Quyết định 3735/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng đặc thù tỉnh Bình Dương theo Quyết định 3736/QĐ-UBND
 • Định mức sử dụng vật liệu tro xỉ nhiệt điện theo Quyết định 456/QĐ-BXD