Đơn giá nhân công Tây Ninh năm 2020 theo Quyết định 2689/QĐ-UBND

Ngày 03 tháng 11 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 2689/QĐ-UBND; công bố đơn giá nhân công Tây Ninh năm 2020 thời điểm quý 1 và 2 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Đơn giá nhân công Tây Ninh năm 2020 theo Quyết định 2689/QĐ-UBND

Căn cứ ban hành

Nghị định 68/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chỉnh phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng.

Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ Xây dựng sửa đổi; bổ sung một số điều của 04 thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Hướng dẫn áp dụng

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2966/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 của Chủ tích Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Đơn giá nhân công được xác định theo hướng dẫn tại Phụ lục số 1 của Thông tư số 15/2019/TT-BXD.

Danh mục nhóm nhân công xây dựng được xác định theo hướng dẫn tại Phụ lục số 2; ban hành kèm theo Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng.

Hệ số cấp bậc đơn giá nhân công xây dựng theo quy định được xác định hướng dẫn tại phụ lục 6; Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng.

Khu vực công bố đơn giá nhân công

Khu vực 2 : Thanh phố Tây Ninh; thị xã Trảng Bảng và huyện Gò Dầu.

Khu vực 3 : Thị xác Hòa Thanh và các huyện Dương Minh Châu, Tân Biên, Bến Cầu, Tân Châu, Châu Thành.

Đơn giá nhân công Tây Ninh năm 2020 theo Quyết định 2689/QĐ-UBND

Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công Tây Ninh năm 2020 theo Quyết định 2689/QĐ-UBND

Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung giá nhân công tỉnh Tây Ninh năm 2020 theo Quyết định số 2689/QĐ-UBND. Các bạn có nhu cầu dùng vui lòng cập nhật để sử dụng.

Bước 1 : Tại bảng giá ca máy, click chuột phải chọn ” Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu”.

Bước 2: Tải về dữ liệu của tỉnh Tây Ninh.

 

 

Bước 3: Áp dụng theo khu vực làm dự toán.

Trong quá trình áp dụng nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với

Mobile – Zalo : 0916946336 ( Trịnh Đỗ )

Các tin khác
 • Khai xuân Tân Sửu – Nhận ngay Lì Xì
 • Đơn giá tỉnh Đồng Nai năm 2021 theo Quyết định 06/2021/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Lào Cai năm 2021 theo Quyết định số 305/QĐ-UBND
 • Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 • Đơn giá ca máy Lâm Đồng năm 2021 theo Quyết định số 07/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công Lâm Đồng năm 2021 theo Quyết định số 07/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Hà Nam năm 2021 theo Quyết định số 2622/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Vĩnh Long năm 2021 theo Quyết định số 2610/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Điện Biên năm 2021 theo Quyết định số 2000/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Hà Nam năm 2020 theo Quyết định số 2622/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Ninh Bình năm 2021 theo Quyết định số 101/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Lạng Sơn năm 2021 theo Quyết định số 353/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên năm 2021 theo Quyết định số 50/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Dương năm 2021 theo Quyết định 4110/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Ninh Bình năm 2021 theo Quyết định số 102/QĐ-UBND
 • Call Now Button