Đơn giá nhân công tỉnh Gia Lai năm 2020 theo Công bố 486/SXD-QLXD

Ngày 17/3/2020 Sở Xây dựng Gia Lai đã công bố đơn giá nhân công tỉnh Gia Lai năm 2020 theo Văn bản 486/SXD-QLXD. Cơ sở dữ liệu này đã được Công ty Eta xây dựng và tích hợp sẵn trong Dự toán Eta phục vụ cho công tác lập dự toán; thẩm tra dự toán và thanh quyết toán trên địa bàn tỉnh Gia Lai theo các Thông tư 09/2019/TT-BXD; Thông tư 10/2019/TT-BXD; Thông tư 11/2019/TT-BXD; Thông tư 15/2019/TT-BXD và Thông tư 16/2019/TT-BXD; ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng.

1. Hướng dẫn tải đơn giá nhân công tỉnh Gia Lai năm 2020

Bước 1: Click chuột vào Tab Nhân công

Bước 2: Tại Sheet Giá nhân công Click phải chuột vào cột Giá TB sau đó chọn Menu (Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu)

Bước 3: Phần mềm hiển thị lên cửa sổ giá thông báo Click vào nút (Tải về).

Vui lòng xem hình sau đây để tải đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhéđơn giá nhân công tỉnh Gia Lai năm 2020

2. Hướng dẫn lắp đơn giá nhân công vào file dự toán

Bước 1: Tại Sheet Giá nhân công Click phải chuột vào cột Giá TB sau đó chọn Menu (Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu)

Bước 2: Phần mềm hiển thị danh mục đơn giá nhân công tỉnh Gia Lai năm 2020; theo Công bố 486/SXD-QLXD gồm 02 vùng. Tùy vào file dự toán công trình bạn lập ở đâu thì bạn Click vào nút (Áp dụng)

Các bạn xem hình dưới đây để lắp đơn giá nhân công xây dựng theo Công bố 486/SXD-QLXD vào file dự toán nhé.đơn giá nhân công tỉnh Gia Lai năm 2020

3. Hiệu lực thi hành

Công bố này có hiệu lực từ ngày 17/3/2020 và thay thế đơn giá nhân công xây dựng theo hướng dẫn số 223/SXD-QLXD ngày 14/02/2020 của Sở Xây dựng Gia Lai.

Đơn giá nhân công tỉnh Gia Lai năm 2020 chia làm 2 vùng theo Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ.

+ Vùng III: thành phố Pleiku.

+ Vùng IV: Các huyện, thị xã còn lại

Bấm vào đây để tải file PDF công bố đơn giá nhân công tỉnh Gia Lai

Các tin khác
 • Đơn giá nhân công tỉnh Hà Nam năm 2020 theo Quyết định số 2209/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Thái Bình năm 2020 theo Quyết định số 124/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Cao Bằng năm 2020 theo Quyết định số 1937/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Hòa Bình năm 2020 theo Quyết định số 87/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Lạng Sơn năm 2020 theo Quyết định số 2090/QĐ-UBND
 • Giá nhân công tỉnh Hậu Giang năm 2020 theo Quyết định số 104/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Sơn La năm 2020 theo Quyết định số 2161/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Bình Định năm 2020 theo Quyết định số 6633/UBND-KT
 • Đơn giá nhân công tỉnh Bình Định năm 2020 theo Quyết định số 6632/UBND-KT
 • Đơn giá nhân công Lạng Sơn năm 2020 theo Quyết định số 1912/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công tỉnh Quảng Ninh năm 2020 theo Quyết định 3691/QĐ-SXD
 • Hướng dẫn áp chi phí khảo sát theo thông tư số 02/2020/TT-BXD
 • Hướng dẫn áp dụng thông tư 02/2020/TT-BXD trên phần mềm dự toán Eta
 • Bảng giá ca máy tỉnh Sóc Trăng năm 2020 theo Quyết định 2576/QĐ-UBND
 • Tổng hợp công bố bảng giá ca máy các tỉnh thành năm 2020
 • Call Now Button