Đơn giá nhân công tỉnh Gia Lai năm 2020 theo Công bố 486/SXD-QLXD

Ngày 17/3/2020 Sở Xây dựng Gia Lai đã công bố đơn giá nhân công tỉnh Gia Lai năm 2020 theo Văn bản 486/SXD-QLXD. Cơ sở dữ liệu này đã được Công ty Eta xây dựng và tích hợp sẵn trong Dự toán Eta phục vụ cho công tác lập dự toán; thẩm tra dự toán và thanh quyết toán trên địa bàn tỉnh Gia Lai theo các Thông tư 09/2019/TT-BXD; Thông tư 10/2019/TT-BXD; Thông tư 11/2019/TT-BXD; Thông tư 15/2019/TT-BXD và Thông tư 16/2019/TT-BXD; ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng.

1. Hướng dẫn tải đơn giá nhân công tỉnh Gia Lai năm 2020

Bước 1: Click chuột vào Tab Nhân công

Bước 2: Tại Sheet Giá nhân công Click phải chuột vào cột Giá TB sau đó chọn Menu (Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu)

Bước 3: Phần mềm hiển thị lên cửa sổ giá thông báo Click vào nút (Tải về).

Vui lòng xem hình sau đây để tải đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhéđơn giá nhân công tỉnh Gia Lai năm 2020

2. Hướng dẫn lắp đơn giá nhân công vào file dự toán

Bước 1: Tại Sheet Giá nhân công Click phải chuột vào cột Giá TB sau đó chọn Menu (Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu)

Bước 2: Phần mềm hiển thị danh mục đơn giá nhân công tỉnh Gia Lai năm 2020; theo Công bố 486/SXD-QLXD gồm 02 vùng. Tùy vào file dự toán công trình bạn lập ở đâu thì bạn Click vào nút (Áp dụng)

Các bạn xem hình dưới đây để lắp đơn giá nhân công xây dựng theo Công bố 486/SXD-QLXD vào file dự toán nhé.đơn giá nhân công tỉnh Gia Lai năm 2020

3. Hiệu lực thi hành

Công bố này có hiệu lực từ ngày 17/3/2020 và thay thế đơn giá nhân công xây dựng theo hướng dẫn số 223/SXD-QLXD ngày 14/02/2020 của Sở Xây dựng Gia Lai.

Đơn giá nhân công tỉnh Gia Lai năm 2020 chia làm 2 vùng theo Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ.

+ Vùng III: thành phố Pleiku.

+ Vùng IV: Các huyện, thị xã còn lại

Bấm vào đây để tải file PDF công bố đơn giá nhân công tỉnh Gia Lai

Các tin khác
 • Những điều mới của Thông tư số 11/2021/TT-BXD phần xác định chi phí khảo sát xây dựng
 • Những điều mới của Thông tư số 11/2021/TT-BXD phần xác định chi phí xây dựng
 • Những điểm mới của Thông tư số 12/2021/TT-BXD ban hanh định mức xây dựng
 • Hướng dẫn xác định chuyển đổi đơn giá nhân công xây dựng năm 2021
 • Điểm mới của Thông tư 11/2021/TT-BXD về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 • Thông tư số 13/2021/TT-BXD hướng dẫn xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình
 • Tải định mức xây dựng Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021
 • Đơn giá nhân công tỉnh Bình Dương năm 2021 theo Quyết định số 2640/QĐ-SXD
 • Định mức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT năm 2021 theo văn bản số 2962/BNN-XD
 • Đơn giá xây dựng công trình Cần Thơ Quyết định 1821/QĐ-UBND
 • Giá ca máy thiết bị thi công tỉnh An Giang Quyết định 2179/QĐ-UBND
 • Cách đặt mã hiệu đơn giá chuẩn theo Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Định mức chống mối năm 2020 theo Quyết định số 56 QĐ/TWH
 • Áp dụng bảng giá ca máy và thiết bị thi công Nam Định năm 2021
 • Bảng giá ca máy tỉnh Nam Định năm 2021 theo Quyết định 105/QĐ-SXD
 • Call Now Button