Đơn giá nhân công tỉnh Quảng Nam năm 2020 Quyết định 710/QĐ-UBND

Hướng dẫn cách áp dụng đơn giá nhân công tỉnh Quảng Nam năm 2020 theo Quyết định 710/QĐ-UBND ngày 17/3/2020. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 3123/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của UBND tỉnh về việc công bố đơn giá nhân công, đơn giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

1. Hướng dẫn tải đơn giá nhân công tỉnh Quảng Nam năm 2020

Bước 1: Click chuột vào Tab Nhân công

Bước 2: Tại Sheet Giá nhân công Click phải chuột vào cột Giá TB sau đó chọn Menu (Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu)

Bước 3: Phần mềm hiển thị cửa sổ giá thông báo Click vào nút (Tải về)

Vui lòng xem hình sau đây để tải đơn giá nhân công tỉnh Quảng Nam năm 2020 theo Quyết định 710/QĐ-UBND trên phần mềm Eta.đơn giá nhân công tỉnh Quảng Nam năm 2020

2. Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công vào file dự toán như sau:

Bước 1: Tại Sheet Giá nhân công Click phải chuột vào cột Giá TB sau đó chọn Menu (Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu)

Bước 2: Phần mềm hiển thị danh mục đơn giá nhân công của tỉnh Quảng Nam gồm 03 vùng và Cù Lao Chàm. Tùy thuộc file dự toán công trình bạn lập ở vùng nào thì Click vào nút (Áp dụng) của vùng đó.

Các bạn xem hình sau đây để lắp đơn giá nhân công tỉnh Quảng Nam năm 2020 vào file dự toán công trình nhé.đơn giá nhân công tỉnh Quảng Nam năm 2020

3. Ghi chú về phần vùng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Vùng II: gồm thành phố Hội An; thành phố Tam Kỳ

Vùng III: gồm thị xã Điện Bàn; các huyện Đại Lộc; Duy Xuyên; Núi Thành; Quế Sơn; Thăng Bình; Phú Ninh

Vùng IV: gồm các huyện còn lại

Cù Lao Chàm

Bấm vào đây để tải File PDF công bố nhân công xây dựng tỉnh Quảng Nam

Các tin khác
 • Những điều mới của Thông tư số 11/2021/TT-BXD phần xác định chi phí khảo sát xây dựng
 • Những điều mới của Thông tư số 11/2021/TT-BXD phần xác định chi phí xây dựng
 • Những điểm mới của Thông tư số 12/2021/TT-BXD ban hanh định mức xây dựng
 • Hướng dẫn xác định chuyển đổi đơn giá nhân công xây dựng năm 2021
 • Điểm mới của Thông tư 11/2021/TT-BXD về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 • Thông tư số 13/2021/TT-BXD hướng dẫn xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình
 • Tải định mức xây dựng Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021
 • Đơn giá nhân công tỉnh Bình Dương năm 2021 theo Quyết định số 2640/QĐ-SXD
 • Định mức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT năm 2021 theo văn bản số 2962/BNN-XD
 • Đơn giá xây dựng công trình Cần Thơ Quyết định 1821/QĐ-UBND
 • Giá ca máy thiết bị thi công tỉnh An Giang Quyết định 2179/QĐ-UBND
 • Cách đặt mã hiệu đơn giá chuẩn theo Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Định mức chống mối năm 2020 theo Quyết định số 56 QĐ/TWH
 • Áp dụng bảng giá ca máy và thiết bị thi công Nam Định năm 2021
 • Bảng giá ca máy tỉnh Nam Định năm 2021 theo Quyết định 105/QĐ-SXD
 • Call Now Button