Đơn giá nhân công xây dựng Lâm Đồng năm 2020 theo 578/SXD-KTVLXD

Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Lâm Đồng năm 2020 theo 578/SXD-KTVLXD ngày 31/3/2020. Hiện tại phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của công bố đơn giá nhân công nêu trên. Để áp dụng cho công tác lập dự toán công trình theo Thông tư 10/2019/TT-BXD và Thông tư 11/2019/TT-BXD các bạn thực hiện như sau:

1. Tải đơn giá nhân công xây dựng Lâm Đồng năm 2020

Bước 1: Click chuột vào Tab Nhân công

Bước 2: Tại Sheet Giá nhân công Click phải chuột vào cột Giá TB sau đó chọn Menu (Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu)

Bước 3: Phần mềm hiển thị lên cửa sổ giá thông báo Click vào nút (Tải về). Các bạn xem hình sau đây để tải đđơn giá nhân công xây dựng Lâm Đồng năm 2020 theo 578/SXD-KTVLXD ngày 31/3/2020 nhé.

2. Lắp đơn giá nhân công vào file dự toán công trình

Bước 1: Tại Sheet Giá nhân công Click phải chuột vào cột Giá TB sau đó chọn Menu (Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu)

Bước 2: Phần mềm hiển thị lên cửa sổ giá thông báo gồm danh mục đơn giá nhân công của 03 Vùng. File dự toán công trình bạn lập tại khu vực nào thì bạn Click vào nút (Áp dụng) nhé.

đơn giá nhân công xây dựng Lâm Đồng năm 2020

Bấm vào đây để xem Video hướng dẫn áp dụng văn bản 578/SXD-KTVLXD

3. Một số nội dung cần chú ý khi áp dụng đơn giá nhân công tỉnh Lâm Đồng

Đơn giá nhân công xây dựng Lâm Đồng năm 2020 theo 578/SXD-KTVLXD ngày 31/3/2020 được công bố cho 03 vùng như sau:

Vùng 1: Thành phố Đà Lạt

Vùng 3: Huyện Đức Trọng, Huyện Di Linh

Vùng 4: Các huyện còn lại trong tỉnh Lâm Đồng

Đơn giá nhân công xây dựng được xác định với thời gian làm việc một ngày là 8 giờ; một tháng làm việc 26 ngày; bao gồm các khoản bảo hiểm người lao động phải nộp theo quy định (bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn).

Các tin khác
 • Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Sơn La năm 2020 Quyết định 1087/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy xây dựng Đông Tháp năm 2020 theo Quyết định 40/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Đồng Tháp năm 2020 theo Quyết định 39/QĐ-SXD
 • Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công Sơn La 2020 theo Văn bản 687/SXD-KTXD
 • Đơn giá nhân công xây dựng Nghệ An năm 2020 theo Quyết định 1104/QĐ-SXD
 • Đơn giá ca máy thiết bị thi công Đồng Nai 2020 theo Quyết định 78/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công xây dựng Đồng Nai năm 2020 theo Quyết định 79/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Bạc Liêu năm 2020 theo Quyết định 08a/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công xây dựng Hà Giang 2020 theo Văn bản 1032/UBND-KTTH
 • Bảng giá ca máy thiết bị thi công Điện Biên 2020 theo Quyết định 484/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công xây dựng Hà Tĩnh 2020 theo Quyết định 47/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy thiết bị thi công Lào Cai 2020 theo Quyết định 1100/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Hà Nội Văn bản 1408/UBND-KT
 • Hướng dẫn đổi xi măng PCB30 sang PCB40 trên phần mềm dự toán Eta 2020
 • Đơn giá nhân công xây dựng Hà Tĩnh năm 2020 theo Văn bản 849/SXD-QLHĐXD
 • Call Now Button