Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Long Quyết định 20/2019/QĐ-UBND

Ngày 28/8/2019 UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Long. Hiện tại phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của Quyết định nêu trên. Quý khách vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau đây để áp dụng cho việc lập dự toán công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Long trên phần mềm Eta như sau:

Bước 1: Các bạn Click chuột sang Tab nhân công

Bước 2: Các bạn Click chuột vào Sheet Bảng tính giá NC

Bước 3: Tiếp tục Click chuột vào ô Mức lương đầu vào sau đó tại Bước 4 các bạn Click chọn vùng theo ý muốn; (nếu các bạn không Click chọn vùng các bạn có thể nhập trực tiếp tại ô Mước lương đầu vào). Các bạn xem hình sau đây để áp dụng đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Long theo Quyết định 20/2019/QĐ-UBND trên phần mềm Eta nhé.

đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Long

Bước 6: Sau khi đã hoàn thành các bước trên đây thì các bạn Click vào Sheet Giá nhân công; sau đó Click vào nút Tính trực tiếp để phần mềm link kết quả tính toán từ bảng tính giá nhân công vào giá hiện trường (Giá HT) trên hồ sơ dự toán của bạn nhé. Các bạn xem hình dưới đây để link đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Long trên dự toán Eta nhé

Quyết định 20/2019/QĐ-UBND

Một số nội dung cần chú ý khi áp dụng đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Long

đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Long ban hành kèm theo Quyết định 20/2019/QĐ-UBND; là cơ sở để các cơ quan; tổ chức và cá nhân lập; thẩm tra; thẩm định; phê duyệt tổng mức đầu tư dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/9/2019

Các tin khác
 • Giá ca máy thiết bị thi công Bạc Liệu 2020 theo Quyết định 08a/QĐ-SXD
 • Một số điểm mới của bảng giá ca máy và thiết bị thi công năm 2020
 • Tải định mức xây dựng năm 2020 theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD
 • Định mức sửa chữa và bảo dưỡng công trình Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Định mức lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Định mức thí nghiệm chuyên ngành xây dựng theo Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Hướng dẫn tải định mức khảo sát xây dựng Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Đơn giá nhân công xây dựng Bình Định năm 2019 công bố 7890/UBND-KT
 • Đơn giá dịch vụ công ích đô thị Thái Bình theo Quyết định 3616/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình Bắc Giang năm 2019 Quyết định 815/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị Ninh Thuận năm 2019 theo Quyết định 54/2019/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa Hà Nam năm 2019 theo Quyết định 2381/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Lào Cai năm 2019
 • Đơn giá nhân công xây dựng Thừa Thiên Huế theo Quyết định 2409/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn lập dự toán công trình tỉnh Đồng Nai
 • Call Now Button