Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Long Quyết định 20/2019/QĐ-UBND

Ngày 28/8/2019 UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Long. Hiện tại phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của Quyết định nêu trên. Quý khách vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau đây để áp dụng cho việc lập dự toán công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Long trên phần mềm Eta như sau:

Bước 1: Các bạn Click chuột sang Tab nhân công

Bước 2: Các bạn Click chuột vào Sheet Bảng tính giá NC

Bước 3: Tiếp tục Click chuột vào ô Mức lương đầu vào sau đó tại Bước 4 các bạn Click chọn vùng theo ý muốn; (nếu các bạn không Click chọn vùng các bạn có thể nhập trực tiếp tại ô Mước lương đầu vào). Các bạn xem hình sau đây để áp dụng đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Long theo Quyết định 20/2019/QĐ-UBND trên phần mềm Eta nhé.

đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Long

Bước 6: Sau khi đã hoàn thành các bước trên đây thì các bạn Click vào Sheet Giá nhân công; sau đó Click vào nút Tính trực tiếp để phần mềm link kết quả tính toán từ bảng tính giá nhân công vào giá hiện trường (Giá HT) trên hồ sơ dự toán của bạn nhé. Các bạn xem hình dưới đây để link đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Long trên dự toán Eta nhé

Quyết định 20/2019/QĐ-UBND

Một số nội dung cần chú ý khi áp dụng đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Long

đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Long ban hành kèm theo Quyết định 20/2019/QĐ-UBND; là cơ sở để các cơ quan; tổ chức và cá nhân lập; thẩm tra; thẩm định; phê duyệt tổng mức đầu tư dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/9/2019

Các tin khác
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Yên Bái năm 2024 theo Quyết định 429/QĐ-UBND
 • Định mức dự toán xây dựng đặc thù của tỉnh Quảng Ninh năm 2024
 • Định mức công ích đặc thù của tỉnh Quảng Ninh năm 2024
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Long An năm 2023 theo Quyết định 12573/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bạc Liêu năm 2024 theo Quyết định số 10/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Dương năm 2024 theo Quyết định số 254/QĐ-UBND
 • Thông tư số 14/2023/TT-BXD sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD
 • Đơn giá Thí Nghiệm tỉnh Quảng Ninh năm 2023 theo Quyết định số 4166/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa tỉnh Quảng Ninh năm 2023 theo Quyết định số 4166/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Sơn La năm 2023 theo Quyết định 2611/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá chuyên ngành điện tỉnh Hậu Giang năm 2023 theo Quyết định số 2252/QĐ-UBND
 • Định mức các công tác đặc thù của tỉnh Đắk Nông năm 2022
 • Định mức các công tác đặc thù của thành phố Cần Thơ năm 2023
 • Định mức dự toán rà phà bom mìn vật nổ năm 2021 theo Thông tư số 123/2021/TT-BQP
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Gia Lai năm 2023 theo Quyết định 300/QĐ-UBND
 • Popup chat chân trang