Đơn giá sửa chữa tỉnh Bình Phước năm 2019 theo Quyết định 34/QĐ-SXD

Ngày 07/01/2019 Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước đã ban hành Quyết định 34/QĐ-SXD về việc công bố đơn giá sửa chữa tỉnh Bình Phước năm 2019. Đơn giá thí nghiệm vật liệu và Đơn giá xây dựng phần sửa đổi và bổ sung. Hiện tại phần mềm dự toán eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của bộ đơn giá nêu trên. Quý khách nhanh chóng tải về áp dụng cho công tác lập dự toán trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Tải đơn giá sửa chữa tỉnh Bình Phước năm 2019 theo Quyết định 34/QĐ-SXD.

Các bạn mở phần mềm dự toán eta lên sau đó Click chuột vào nút (tải đơn giá) trên thanh công cụ của phần mềm. Sau đó phần mềm sẽ hiển thị lên danh mục đơn giá của các tỉnh. Các bạn tìm đến tỉnh Bình Phước và Click chuột vào nút (tải về). Xem hình sau đây để thực hiện theo nhé.Quyết định 34/QĐ-SXD

Bước 2: Áp dụng đơn giá sửa chữa tỉnh Bình Phước năm 2019 vào hồ sơ dự toán.

Để áp dụng được đơn giá sửa chữa tỉnh Bình Phước năm 2019 vào hồ sơ dự toán công trình; các bạn cần thực hiện việc tích chọn đơn giá trên phần mềm. Các bạn xem hình sau đây để thực hiện nhé (chú ý: nếu không tích chọn đơn giá thì quá trình tra mã hiệu sẽ không hiển thị kết quả kìm kiếm).đơn giá sửa chữa tỉnh Bình Phước năm 2019

Cơ sở xác định đơn giá sửa chữa tỉnh Bình Phước

Đơn giá sửa chữa tỉnh Bình Phước năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định 34/QĐ-SXD; được tính theo Quyết định số 1149/QĐ-BXD ngày 09/11/2017; của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán sửa chữa hoặc bảo dưỡng công trình xây dựng.

Chi phí nhân công trong đơn giá sửa chữa tỉnh Bình Phước năm 2019 theo Quyết định 34/QĐ-SXD là: 2.235.000 đồng/tháng

Các tin khác
 • Đơn giá tỉnh Đồng Nai năm 2021 theo Quyết định 06/2021/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Lào Cai năm 2021 theo Quyết định số 305/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Điện Biên năm 2021 theo Quyết định số 2000/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Hà Nam năm 2020 theo Quyết định số 2622/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Lạng Sơn năm 2021 theo Quyết định số 353/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên năm 2021 theo Quyết định số 50/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Dương năm 2021 theo Quyết định 4110/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Ninh Bình năm 2021 theo Quyết định số 102/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 theo Quyết định số 08/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Bến Tre năm 2020 theo quyết định số 3424/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Thái Bình năm 2020 theo Quyết định số 3432/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Bình Phước năm 2020 theo Quyết định số 3544/QĐ-SXD
 • Bộ đơn giá thành phố Hải Phòng năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định 3863/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Tuyên Quang năm 2020 theo Quyết định số 667/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Hòa Bình năm 2020 theo Quyết định số 149/QĐ-SXD
 • Call Now Button