Đơn giá sửa chữa tỉnh Bình Phước năm 2019 theo Quyết định 34/QĐ-SXD

Ngày 07/01/2019 Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước đã ban hành Quyết định 34/QĐ-SXD về việc công bố đơn giá sửa chữa tỉnh Bình Phước năm 2019. Đơn giá thí nghiệm vật liệu và Đơn giá xây dựng phần sửa đổi và bổ sung. Hiện tại phần mềm dự toán eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của bộ đơn giá nêu trên. Quý khách nhanh chóng tải về áp dụng cho công tác lập dự toán trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Tải đơn giá sửa chữa tỉnh Bình Phước năm 2019 theo Quyết định 34/QĐ-SXD.

Các bạn mở phần mềm dự toán eta lên sau đó Click chuột vào nút (tải đơn giá) trên thanh công cụ của phần mềm. Sau đó phần mềm sẽ hiển thị lên danh mục đơn giá của các tỉnh. Các bạn tìm đến tỉnh Bình Phước và Click chuột vào nút (tải về). Xem hình sau đây để thực hiện theo nhé.Quyết định 34/QĐ-SXD

Bước 2: Áp dụng đơn giá sửa chữa tỉnh Bình Phước năm 2019 vào hồ sơ dự toán.

Để áp dụng được đơn giá sửa chữa tỉnh Bình Phước năm 2019 vào hồ sơ dự toán công trình; các bạn cần thực hiện việc tích chọn đơn giá trên phần mềm. Các bạn xem hình sau đây để thực hiện nhé (chú ý: nếu không tích chọn đơn giá thì quá trình tra mã hiệu sẽ không hiển thị kết quả kìm kiếm).đơn giá sửa chữa tỉnh Bình Phước năm 2019

Cơ sở xác định đơn giá sửa chữa tỉnh Bình Phước

Đơn giá sửa chữa tỉnh Bình Phước năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định 34/QĐ-SXD; được tính theo Quyết định số 1149/QĐ-BXD ngày 09/11/2017; của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán sửa chữa hoặc bảo dưỡng công trình xây dựng.

Chi phí nhân công trong đơn giá sửa chữa tỉnh Bình Phước năm 2019 theo Quyết định 34/QĐ-SXD là: 2.235.000 đồng/tháng

Các tin khác
 • Đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Hà Nam 2019 theo Quyết định 1297/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn áp dụng cước vận chuyển tỉnh Kiên Giang trên Dự toán Eta
 • Hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình tỉnh Kiên Giang
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá bưu chính viễn thông tỉnh Bến Tre
 • Đơn giá xây dựng công trình Hải Dương năm 2019 theo định mức 1264
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Bình Dương theo Quyết định 3735/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng đặc thù tỉnh Bình Dương theo Quyết định 3736/QĐ-UBND
 • Định mức sử dụng vật liệu tro xỉ nhiệt điện theo Quyết định 456/QĐ-BXD
 • Đơn giá sửa chữa bảo dưỡng công trình Hưng Yên Quyết định 1046/QĐ-UBND
 • Đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Hưng Yên 2019 theo Quyết định 1045/QĐ-UBND
 • Định mức thí nghiệm hiệu chỉnh tín hiệu SCADA theo Quyết định 32/QĐ-EVN
 • Giá ca máy thi công tỉnh Tiền Giang năm 2018 theo Quyết định 4073/QĐ-UBND
 • Tập huấn bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà tĩnh 2019
 • Đơn giá thí nghiệm vật liệu Ninh Bình năm 2018 Quyết định 1063/QĐ-UBND
 • Đơn giá lắp đặt tỉnh Ninh Bình năm 2018 theo Quyết định 1064/QĐ-UBND