Đơn giá sửa chữa tỉnh Bình Phước năm 2019 theo Quyết định 34/QĐ-SXD

Ngày 07/01/2019 Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước đã ban hành Quyết định 34/QĐ-SXD về việc công bố đơn giá sửa chữa tỉnh Bình Phước năm 2019. Đơn giá thí nghiệm vật liệu và Đơn giá xây dựng phần sửa đổi và bổ sung. Hiện tại phần mềm dự toán eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của bộ đơn giá nêu trên. Quý khách nhanh chóng tải về áp dụng cho công tác lập dự toán trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Tải đơn giá sửa chữa tỉnh Bình Phước năm 2019 theo Quyết định 34/QĐ-SXD.

Các bạn mở phần mềm dự toán eta lên sau đó Click chuột vào nút (tải đơn giá) trên thanh công cụ của phần mềm. Sau đó phần mềm sẽ hiển thị lên danh mục đơn giá của các tỉnh. Các bạn tìm đến tỉnh Bình Phước và Click chuột vào nút (tải về). Xem hình sau đây để thực hiện theo nhé.Quyết định 34/QĐ-SXD

Bước 2: Áp dụng đơn giá sửa chữa tỉnh Bình Phước năm 2019 vào hồ sơ dự toán.

Để áp dụng được đơn giá sửa chữa tỉnh Bình Phước năm 2019 vào hồ sơ dự toán công trình; các bạn cần thực hiện việc tích chọn đơn giá trên phần mềm. Các bạn xem hình sau đây để thực hiện nhé (chú ý: nếu không tích chọn đơn giá thì quá trình tra mã hiệu sẽ không hiển thị kết quả kìm kiếm).đơn giá sửa chữa tỉnh Bình Phước năm 2019

Cơ sở xác định đơn giá sửa chữa tỉnh Bình Phước

Đơn giá sửa chữa tỉnh Bình Phước năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định 34/QĐ-SXD; được tính theo Quyết định số 1149/QĐ-BXD ngày 09/11/2017; của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán sửa chữa hoặc bảo dưỡng công trình xây dựng.

Chi phí nhân công trong đơn giá sửa chữa tỉnh Bình Phước năm 2019 theo Quyết định 34/QĐ-SXD là: 2.235.000 đồng/tháng

Các tin khác
 • Giá ca máy thiết bị thi công Bạc Liệu 2020 theo Quyết định 08a/QĐ-SXD
 • Một số điểm mới của bảng giá ca máy và thiết bị thi công năm 2020
 • Tải định mức xây dựng năm 2020 theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD
 • Định mức sửa chữa và bảo dưỡng công trình Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Định mức lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Định mức thí nghiệm chuyên ngành xây dựng theo Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Hướng dẫn tải định mức khảo sát xây dựng Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Đơn giá nhân công xây dựng Bình Định năm 2019 công bố 7890/UBND-KT
 • Đơn giá dịch vụ công ích đô thị Thái Bình theo Quyết định 3616/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình Bắc Giang năm 2019 Quyết định 815/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị Ninh Thuận năm 2019 theo Quyết định 54/2019/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa Hà Nam năm 2019 theo Quyết định 2381/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Long Quyết định 20/2019/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Lào Cai năm 2019
 • Đơn giá nhân công xây dựng Thừa Thiên Huế theo Quyết định 2409/QĐ-UBND
 • Call Now Button