Đơn giá thí nghiệm vật liệu Bắc Ninh 2018 theo Quyết định 1169/QĐ-BXD

Ngày 14/11/2017 Bộ xây dựng đã ban hành Quyết định số 1169/QĐ-BXD về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng. Do hiện nay UBND tỉnh Bắc Ninh chưa công bố Đơn giá thí nghiệm vật liệu Bắc Ninh 2018. Nên việc lập dự toán, thẩm tra dự toán đối với công trình thí nghiệm trên địa bàn gặp một số khó khăn.

Theo yêu cầu của khách hàng sử dụng phần mềm Dự toán Eta bài viết hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách lập dự toán đơn giá thí nghiệm vật liệu Bắc Ninh 2018 theo Quyết định 1169/QĐ-BXD như sau: (lưu ý: đơn giá này được lập theo yêu cầu của người sử dụng phần mềm dự toán Eta và mang tính chất tham khảo. Quý khách hàng khi sử dụng đơn giá này cần cân nhắc và đọc kỹ trước khi áp dụng).

Hướng dẫn tải Đơn giá thí nghiệm vật liệu Bắc Ninh 2018 trên Dự toán Eta như hình sau:

Đơn giá thí nghiệm vật liệu Bắc Ninh 2018

Nguyên tắc tính toán và cơ sở áp dụng đơn giá thí nghiệm vật liệu Bắc Ninh 2018.

Định mức áp dụng:

Căn cứ theo Quyết định số 1169/QĐ-BXD về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng.

Các loại chi phí cấu thành đơn giá gồm:

Chi phí vật liêu:

Về chi phí vật liệu tính trong đơn giá được tham khảo theo một số đơn giá của các tỉnh; thành phố đã ban hành như Lạng Sơn; Lào Cai; Hải Phòng

Chi phí nhân công:

Chi phí nhân công trong đơn giá được tính theo Quyết định 1155/QĐ-UBND ngày 22/9/2016; của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; (mức lương cơ sở đầu vào vùng II là 2.250.000 đồng/tháng).

Chi phí máy thi công:

Đơn giá máy thi công được tính theo Quyết định 1854/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Bắc Ninh.

Các tin khác
 • Đơn giá xây dựng công trình Vĩnh Phúc năm 2019 theo Quyết định 35/QĐ-UBND
 • Cập nhật bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai năm 2018
 • Đơn giá xây dựng công trình Đông Nai năm 2018 theo Quyết định 4256/QĐ-UBND
 • Đơn giá dịch vụ công ích đô thị Bắc Kạn theo Quyết định 2199/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy và thiết bị thi công Bắc Kạn theo Quyết định 1997/QĐ-SXD
 • Đơn giá xây dựng công trình Bắc Kạn năm 2018 theo Quyết định 2200/QĐ-UBND
 • Đơn giá dịch vụ công ích đô thị Cao Bằng theo Quyết định 2091/QĐ-UBND
 • Đơn giá lắp đặt tỉnh Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2063/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình Thái Bình năm 2018 theo Quyết định 3223/QĐ-UBND
 • Đơn giá lắp đặt tỉnh Thái Bình năm 2018 theo Quyết định 3223/QĐ-UBND
 • Đơn giá khảo sát tỉnh Thái Bình năm 2018 theo Quyết định 3223/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa tỉnh Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2064/QĐ-UBND
 • Đơn giá đường dây và trạm biến áp Cao Bằng năm 2018 Quyết định 2067/QĐ-UBND
 • Đơn giá khảo sát tỉnh Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2065/QĐ-UBND
 • Đơn giá thí nghiệm vật liệu Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2066/QĐ-UBND