Đơn giá thí nghiệm vật liệu Bắc Ninh 2018 theo Quyết định 1169/QĐ-BXD

Ngày 14/11/2017 Bộ xây dựng đã ban hành Quyết định số 1169/QĐ-BXD về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng. Do hiện nay UBND tỉnh Bắc Ninh chưa công bố Đơn giá thí nghiệm vật liệu Bắc Ninh 2018. Nên việc lập dự toán, thẩm tra dự toán đối với công trình thí nghiệm trên địa bàn gặp một số khó khăn.

Theo yêu cầu của khách hàng sử dụng phần mềm Dự toán Eta bài viết hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách lập dự toán đơn giá thí nghiệm vật liệu Bắc Ninh 2018 theo Quyết định 1169/QĐ-BXD như sau: (lưu ý: đơn giá này được lập theo yêu cầu của người sử dụng phần mềm dự toán Eta và mang tính chất tham khảo. Quý khách hàng khi sử dụng đơn giá này cần cân nhắc và đọc kỹ trước khi áp dụng).

Hướng dẫn tải Đơn giá thí nghiệm vật liệu Bắc Ninh 2018 trên Dự toán Eta như hình sau:

Đơn giá thí nghiệm vật liệu Bắc Ninh 2018

Nguyên tắc tính toán và cơ sở áp dụng đơn giá thí nghiệm vật liệu Bắc Ninh 2018.

Định mức áp dụng:

Căn cứ theo Quyết định số 1169/QĐ-BXD về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng.

Các loại chi phí cấu thành đơn giá gồm:

Chi phí vật liêu:

Về chi phí vật liệu tính trong đơn giá được tham khảo theo một số đơn giá của các tỉnh; thành phố đã ban hành như Lạng Sơn; Lào Cai; Hải Phòng

Chi phí nhân công:

Chi phí nhân công trong đơn giá được tính theo Quyết định 1155/QĐ-UBND ngày 22/9/2016; của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; (mức lương cơ sở đầu vào vùng II là 2.250.000 đồng/tháng).

Chi phí máy thi công:

Đơn giá máy thi công được tính theo Quyết định 1854/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Bắc Ninh.

Các tin khác
 • Đơn giá khảo sát tỉnh Trà Vinh năm 2018 theo Quyết định 1309/QĐ-UBND
 • Đơn giá khảo sát tỉnh Kiên Giang theo Quyết định 452/QĐ-UBND
 • Đơn giá lắp đặt trạm biến áp theo Quyết định 4970/QĐ-BCT
 • Danh sách các tỉnh công bố đơn giá sửa chữa năm 2018
 • Tải đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Thuận 2018
 • Đơn giá lắp đặt tỉnh Bình Thuận 2018 theo Quyết định 1718/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa tỉnh Thái Bình năm 2018 theo Quyết định 1149/QĐ-BXD
 • Hướng dẫn lập dự toán đơn giá khảo sát tỉnh Hải Dương 2018
 • Hướng dẫn lập đơn giá sửa chữa Quảng Ninh 2018 trên Dự toán Eta
 • Cập nhật đơn giá sửa chữa tỉnh Hải Dương 2018 theo Quyết định 1149/QĐ-BXD
 • Hướng dẫn tải đơn giá sửa chữa tỉnh Cao Bằng năm 2018
 • Hướng dẫn lập dự toán đơn giá sửa chữa tỉnh Ninh Bình năm 2018
 • Đơn giá gạch không nung tỉnh Bắc Giang theo Quyết định 1264/QĐ-BXD
 • Hướng dẫn tải đơn giá sửa chữa tỉnh Bắc Giang năm 2018
 • Định mức bê tông mặt đường sản xuất qua dây truyền trạm trộn tỉnh Bình Định