Đơn giá thí nghiệm vật liệu Ninh Bình năm 2018 Quyết định 1063/QĐ-UBND

Bài viết hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tải và áp dụng đơn giá thí nghiệm vật liệu Ninh Bình năm 2018 ban hành kèm theo Quyết định 1063/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 trên phần mềm dự toán Eta 2019.

Bước 1: Tải Đơn giá thí nghiệm vật liệu Ninh Bình năm 2018 Quyết định 1063/QĐ-UBND.

Đầu tiên các bạn cần mở phần mềm eta lên sau đó các bạn Click chuột vào Menu (Tải đơn giá). Phần mềm Eta sẽ hiển thị ra cửa sổ tải đơn giá của các tỉnh thành các bạn kéo chuột xuống phía dười tìm đến tỉnh Ninh Bình và Click vào nút (Tải về). Vui lòng xem theo hình sau đây để thực hiện theo.Quyết định 1063/QĐ-UBND

Bước 2: Tích chọn đơn giá thí nghiệm vật liệu Ninh Bình năm 2018 Quyết định 1063/QĐ-UBND.

Sau khi đã tải đơn giá thí nghiệm vật liệu Ninh Bình năm 2018 Quyết định 1063/QĐ-UBND thành công ở bước 1. Các bạn sẽ tích chọn các phần đơn giá cần thiết để sử dụng. Các bạn xem hình phía dười để thực hiện theo nhé.đơn giá thí nghiệm vật liệu Ninh Bình năm 2018

Cơ sở xây dựng đơn giá thí nghiệm vật liệu

Đơn giá thí nghiệm vật liệu Ninh Bình năm 2018 ban hành kèm theo Quyết định 1063/QĐ-UBND; được tính toán theo các nội dung sau đây.

Định mức áp dụng theo Quyết định số 1169/QĐ-BXD ngày 14/11/2017; của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần thí nghiệm vật liệu; cấu kiện; kết cấu công trình xây dựng.

Lương nhân công trong được tính với mức lương cơ sở đầu vào là 2.270.000 đồng/tháng; (vùng II tp Ninh Bình) theo văn bản số 631/SXD-KT&VLXD ngày 15/06/2016

Chi phí máy thi công trong đơn giá thí nghiệm vật liệu Ninh Bình năm 2018; được tính theo Quyết định số 1542/QĐ-UBND ngày 14/11/2016.

Các tin khác
 • Đơn giá xây dựng công trình Hải Dương năm 2019 theo định mức 1264
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Bình Dương theo Quyết định 3735/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng đặc thù tỉnh Bình Dương theo Quyết định 3736/QĐ-UBND
 • Định mức sử dụng vật liệu tro xỉ nhiệt điện theo Quyết định 456/QĐ-BXD
 • Đơn giá sửa chữa bảo dưỡng công trình Hưng Yên Quyết định 1046/QĐ-UBND
 • Đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Hưng Yên 2019 theo Quyết định 1045/QĐ-UBND
 • Định mức thí nghiệm hiệu chỉnh tín hiệu SCADA theo Quyết định 32/QĐ-EVN
 • Giá ca máy thi công tỉnh Tiền Giang năm 2018 theo Quyết định 4073/QĐ-UBND
 • Tập huấn bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà tĩnh 2019
 • Đơn giá lắp đặt tỉnh Ninh Bình năm 2018 theo Quyết định 1064/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Ninh Bình năm 2018 theo Quyết định 1065/QĐ-UBND
 • Đơn giá khảo sát tỉnh Ninh Bình năm 2018 theo Quyết định 1061/QĐ-UBND
 • Đơn giá đường dây và trạm biến áp Thái Bình theo Quyết định 695/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình Hà Tĩnh năm 2019 theo Quyết định 36/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy thiết bị thi công Hà Tĩnh 2019 theo Quyết định 34/QĐ-SXD