Đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Bình Định theo Công bố 5441/UBND-KT

Ngày 10/9/2018 UBND tỉnh Bình Định đã công bố đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Bình Định theo Công bố 5441/UBND-KT. Phần mềm Dự toán Eta là công cụ tính toán toàn bộ số liệu của tập đơn giá. Hiện tại file dữ liệu gốc đã được update lên mạng. Quý khách hàng nhanh chóng tải về sử dụng hoàn toàn miễn phí.

Hướng dẫn tải Đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Bình Định theo Công bố 5441/UBND-KT như sau:

Đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Bình Định

Đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Bình Định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; và thay thế đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Định – Phần thí nghiệm vật liệu; cấu kiện; và kết cấu công trình xây dựng ban hành kèm theo Công văn số 5527/UBND-KTN ngày 27/12/2013; của UBND tỉnh Bình Định.

Cơ sở xác định đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Bình Định năm 2018 như sau:

Quyết định số 1169/QĐ-BXD ngày 14/11/2017; của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Thí nghiệm vật liệu; cấu kiện; kết cấu và công trình xây dựng.

Đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Bình Định theo Công bố 5441/UBND-KT gồm các chi phí sau:

Chi phí vật liệu:

Giá vật liệu trong đơn giá được xác định theo Thông báo giá của Liên Sở Tài chính – Xây dựng về công bố giá vật liệu xây dựng tại thời điểm tháng 6/2018; xác định cho địa bàn thành phố Quy Nhơn

Chi phí nhân công:

Giá nhân công trong đơn giá được xác định theo Văn bản số 6301/UBND-KTN ngày 31/12/2015; của UBND tỉnh Bình Định về việc công bố Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bình Định, áp dụng cho khu vực đồng bằng

Chi phí máy thi công:

Giá máy thi công trong đơn giá được xác định theo Văn bản số 5180/UBND-KT ngày 14/11/2016; của UBND tỉnh Bình Định về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Bình Định, áp dụng cho khu vực đồng bằng

Các tin khác
 • Giá ca máy thiết bị thi công Quảng Nam 2018 theo Quyết định 3123/QĐ-UBND
 • Đơn giá khảo sát xây dựng Quảng Nam năm 2018 theo Quyết định 1354/QĐ-BXD
 • Đơn giá khảo sát tỉnh Bình Thuận năm 2018 theo Quyết định 2469/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa bảo dưỡng công trình Bình Thuận theo Quyết định 2469/QĐ-UBND
 • Định mức chiếu sáng Hà Nội năm 2018 theo Quyết định 3600/QĐ-UBND
 • Định mức dự toán bảo dưỡng thiết bị BTS/NODE B/eNODE B
 • Định mức chất thải rắn đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đơn giá sửa chữa tỉnh Bình Định năm 2018 theo Công bố 5443/UBND-KT
 • Đơn giá xây dựng sửa đổi bổ sung Bình Định theo Công bố 5442/UBND-KT
 • Đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Bắc Ninh theo Quyết định 1493/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa bảo dưỡng công trình Bắc Ninh năm 2018
 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Cà Mau theo Quyết định 161/QĐ-SXD
 • Định mức xây dựng cầu vượt bằng thép theo Quyết định 7139/QĐ-UBND
 • Đơn giá phần khảo sát xây dựng tỉnh Sơn La theo Quyết định 1997/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn tải bảng giá ca máy tỉnh Kon Tum theo Quyết định 101/QĐ-SXD