Đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Bình Định theo Công bố 5441/UBND-KT

Ngày 10/9/2018 UBND tỉnh Bình Định đã công bố đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Bình Định theo Công bố 5441/UBND-KT. Phần mềm Dự toán Eta là công cụ tính toán toàn bộ số liệu của tập đơn giá. Hiện tại file dữ liệu gốc đã được update lên mạng. Quý khách hàng nhanh chóng tải về sử dụng hoàn toàn miễn phí.

Hướng dẫn tải Đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Bình Định theo Công bố 5441/UBND-KT như sau:

Đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Bình Định

Đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Bình Định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; và thay thế đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Định – Phần thí nghiệm vật liệu; cấu kiện; và kết cấu công trình xây dựng ban hành kèm theo Công văn số 5527/UBND-KTN ngày 27/12/2013; của UBND tỉnh Bình Định.

Cơ sở xác định đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Bình Định năm 2018 như sau:

Quyết định số 1169/QĐ-BXD ngày 14/11/2017; của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Thí nghiệm vật liệu; cấu kiện; kết cấu và công trình xây dựng.

Đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Bình Định theo Công bố 5441/UBND-KT gồm các chi phí sau:

Chi phí vật liệu:

Giá vật liệu trong đơn giá được xác định theo Thông báo giá của Liên Sở Tài chính – Xây dựng về công bố giá vật liệu xây dựng tại thời điểm tháng 6/2018; xác định cho địa bàn thành phố Quy Nhơn

Chi phí nhân công:

Giá nhân công trong đơn giá được xác định theo Văn bản số 6301/UBND-KTN ngày 31/12/2015; của UBND tỉnh Bình Định về việc công bố Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bình Định, áp dụng cho khu vực đồng bằng

Chi phí máy thi công:

Giá máy thi công trong đơn giá được xác định theo Văn bản số 5180/UBND-KT ngày 14/11/2016; của UBND tỉnh Bình Định về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Bình Định, áp dụng cho khu vực đồng bằng

Các tin khác
 • Đơn giá khảo sát tỉnh Ninh Bình năm 2018 theo Quyết định 1061/QĐ-UBND
 • Đơn giá đường dây và trạm biến áp Thái Bình theo Quyết định 695/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình Hà Tĩnh năm 2019 theo Quyết định 36/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy thiết bị thi công Hà Tĩnh 2019 theo Quyết định 34/QĐ-SXD
 • Định mức khảo sát đo sâu theo Thông tư 18/2017/TT-BGTVT
 • Hướng dẫn tải đơn giá thí nghiệm vật liệu Quảng Ninh năm 2018
 • Hướng dẫn tải đơn giá sửa chữa tỉnh Quảng Ninh năm 2018
 • Hướng dẫn tải định mức ngành điện theo Quyết định 4970/QĐ-BCT
 • Đơn giá xây dựng công trình Thái Nguyên năm 2019 theo Quyết định 4151/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình Vĩnh Phúc năm 2019 theo Quyết định 35/QĐ-UBND
 • Cập nhật bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai năm 2018
 • Đơn giá xây dựng công trình Đông Nai năm 2018 theo Quyết định 4256/QĐ-UBND
 • Đơn giá dịch vụ công ích đô thị Bắc Kạn theo Quyết định 2199/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy và thiết bị thi công Bắc Kạn theo Quyết định 1997/QĐ-SXD
 • Đơn giá xây dựng công trình Bắc Kạn năm 2018 theo Quyết định 2200/QĐ-UBND