Đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Hà Nam 2019 theo Quyết định 1297/QĐ-UBND

Ngày 08/7/2019 UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Hà Nam 2019 theo Quyết định 1297/QĐ-UBND. Hiện tại phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của tập đơn giá nêu trên. Quý khách nhanh chóng tải về áp dụng cho công tác lập dự toán công tác thí nghiệm vật liệu trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Hướng dẫn tải Đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Hà Nam 2019 theo Quyết định 1297/QĐ-UBND như sau:

Các bạn mở phần mềm dự toán Eta lên sau đó Click chuột vào Menu (tải đơn giá) trên thanh công cụ. Sau đó phần mềm sẽ hiển thị lên danh mục đơn giá của các tỉnh. Các bạn kéo chuột xuống phía dưới tìm đến tỉnh Hà Nam và click chuột vào nút (tải về). Vui lòng thực hiện theo hình ảnh sau đây.

Quyết định 1297/QĐ-UBND

Hướng dẫn áp dụng đơn giá thí nghiệm khi lập dự toán công trình.

Sau khi đã hoàn thiện việc tải đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Hà Nam 2019 theo Quyết định 1297/QĐ-UBND trên phần mềm Eta. Các bạn tiến hành tích chọn đơn giá để lập dự toán công trình như hình sau đây.

đơn giá thí nghiệm vật liệu tình Hà Nam 2019

Một số nội dung chi phí của đơn giá như sau

Chi phí vật liệu:

Chi phí vật liệu trong đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Hà Nam 2019 theo Quyết định 1297/QĐ-UBND; được tính theo công bgiá vt liu ca Liên sTài chính – Xây dng; và giá thtrường phbiến trên địa bàn tnh Hà Nam ti thi đim qúy I/2019 chưa có thuế giá trgia tăng

Chi phí nhân công:

Chi phí nhân công trong đơn giá được xác định theo hướng dn ti Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016; ca BXây dng. Mc lương cơ sở đầu vào vùng III là 2.154.000 đồng/tháng.

Trường hp công trình xây dng được thc hin trên địa bàn thuc vùng IV có mc lương cơ slà 2.050.000 đồng/tháng; thì chi phí nhân công trong đơn giá được nhân hsố điu chnh KĐCNC = 0,952.

Chi phí máy thi công:

Chi phí máy thi công trong đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Hà Nam 2019; được xác định theo hướng dn ti Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016; ca BXây dng Hướng dn lp và qun lý chi phí đầu tư xây dng công trình; định mc các hao phí xác định giá ca máy và thiết bthi công xây dng ban hành kèm theo Quyết định s1134/QĐ-BXD; ngày 08/10/2015 ca BXây dng.

Giá nhiên liu, năng lượng trong đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Hà Nam 2019 ly theo giá nhiên liu trung bình Quý I năm 2019; (chưa bao gm thuế giá trgia tăng) theo các báo giá ca Tng công ty xăng d(Xăng : 15.227 đồng/lít; Du diezel: 13.958 đồng/lít; Đin: 1.864,44 đồng/kwh)

Các tin khác
 • Định mức sửa chữa và bảo dưỡng công trình Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Định mức lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Định mức thí nghiệm chuyên ngành xây dựng theo Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Hướng dẫn tải định mức khảo sát xây dựng Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Đơn giá nhân công xây dựng Bình Định năm 2019 công bố 7890/UBND-KT
 • Đơn giá dịch vụ công ích đô thị Thái Bình theo Quyết định 3616/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình Bắc Giang năm 2019 Quyết định 815/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị Ninh Thuận năm 2019 theo Quyết định 54/2019/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa Hà Nam năm 2019 theo Quyết định 2381/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Long Quyết định 20/2019/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Lào Cai năm 2019
 • Đơn giá nhân công xây dựng Thừa Thiên Huế theo Quyết định 2409/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn lập dự toán công trình tỉnh Đồng Nai
 • Đơn giá sửa đổi bổ sung Sơn La năm 2019 Quyết định 2172/QĐ-UBND
 • Đơn giá duy trì hệ thống thoát nước Bình Thuận Quyết định 2565/QĐ-UBND