Đơn giá xây dựng công trình Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2062/QĐ-UBND

Ngày 13/12/2018 UBND tỉnh Cao Bằng đã công bố đơn giá xây dựng công trình Cao Bằng năm 2018; theo Quyết định 2062/QĐ-UBND. Phần mềm Dự toán Eta là đơn vị được Sở Xây dựng giao nhiệm vụ kiểm tra; rà soát toàn bộ số liệu tính toán của bộ đơn giá nêu trên.

Hiện tại số liệu đơn giá đang được gấp rút hoàn thiện để phát hành trên toàn tỉnh. Quý khách vui lòng chờ khi Quyết định có hiệu lực để tải dữ liệu về phần mềm dự toán Eta sử dụng hoàn toàn miễn phí.

Click vào đây để tải phần mềm dự toán Eta phiên bản mới nhất năm 2018 hoàn toàn miễn phí

Click vào đây để xem hướng dẫn áp giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Đơn giá xây dựng công trình Cao Bằng năm 2018 ban hành kèm theo Quyết định 2062/QĐ-UBND sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2019; và thay thế Quyết định 327/QĐ-UBND ngày 25/3/2013.

Chi tiết về công bố đơn giá xây dựng công trình Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2062/QĐ-UBND như sau:

Đơn giá xây dựng công trình Cao Bằng năm 2018

Cơ sở xác định đơn giá xây dựng công trình Cao Bằng năm 2018.

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016; của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016; của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Thông tin liên hệ hỗ trợ sử dụng phần mềm dự toán Eta

Điện thoại: 0243 9908038 – 0936 565 638

Website: https://dutoaneta.vn

Các tin khác
 • Hướng dẫn tải định mức ngành điện theo Quyết định 4970/QĐ-BCT
 • Đơn giá xây dựng công trình Thái Nguyên năm 2019 theo Quyết định 4151/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình Vĩnh Phúc năm 2019 theo Quyết định 35/QĐ-UBND
 • Cập nhật bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai năm 2018
 • Đơn giá xây dựng công trình Đông Nai năm 2018 theo Quyết định 4256/QĐ-UBND
 • Đơn giá dịch vụ công ích đô thị Bắc Kạn theo Quyết định 2199/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy và thiết bị thi công Bắc Kạn theo Quyết định 1997/QĐ-SXD
 • Đơn giá xây dựng công trình Bắc Kạn năm 2018 theo Quyết định 2200/QĐ-UBND
 • Đơn giá dịch vụ công ích đô thị Cao Bằng theo Quyết định 2091/QĐ-UBND
 • Đơn giá lắp đặt tỉnh Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2063/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình Thái Bình năm 2018 theo Quyết định 3223/QĐ-UBND
 • Đơn giá lắp đặt tỉnh Thái Bình năm 2018 theo Quyết định 3223/QĐ-UBND
 • Đơn giá khảo sát tỉnh Thái Bình năm 2018 theo Quyết định 3223/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa tỉnh Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2064/QĐ-UBND
 • Đơn giá đường dây và trạm biến áp Cao Bằng năm 2018 Quyết định 2067/QĐ-UBND