Đơn giá xây dựng công trình Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2062/QĐ-UBND

Ngày 13/12/2018 UBND tỉnh Cao Bằng đã công bố đơn giá xây dựng công trình Cao Bằng năm 2018; theo Quyết định 2062/QĐ-UBND. Phần mềm Dự toán Eta là đơn vị được Sở Xây dựng giao nhiệm vụ kiểm tra; rà soát toàn bộ số liệu tính toán của bộ đơn giá nêu trên.

Hiện tại số liệu đơn giá đang được gấp rút hoàn thiện để phát hành trên toàn tỉnh. Quý khách vui lòng chờ khi Quyết định có hiệu lực để tải dữ liệu về phần mềm dự toán Eta sử dụng hoàn toàn miễn phí.

Click vào đây để tải phần mềm dự toán Eta phiên bản mới nhất năm 2018 hoàn toàn miễn phí

Click vào đây để xem hướng dẫn áp giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Đơn giá xây dựng công trình Cao Bằng năm 2018 ban hành kèm theo Quyết định 2062/QĐ-UBND sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2019; và thay thế Quyết định 327/QĐ-UBND ngày 25/3/2013.

Chi tiết về công bố đơn giá xây dựng công trình Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2062/QĐ-UBND như sau:

Đơn giá xây dựng công trình Cao Bằng năm 2018

Cơ sở xác định đơn giá xây dựng công trình Cao Bằng năm 2018.

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016; của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016; của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Thông tin liên hệ hỗ trợ sử dụng phần mềm dự toán Eta

Điện thoại: 0243 9908038 – 0936 565 638

Website: https://dutoaneta.vn

Các tin khác
 • Đơn giá xây dựng công trình Hải Dương năm 2019 theo định mức 1264
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Bình Dương theo Quyết định 3735/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng đặc thù tỉnh Bình Dương theo Quyết định 3736/QĐ-UBND
 • Định mức sử dụng vật liệu tro xỉ nhiệt điện theo Quyết định 456/QĐ-BXD
 • Đơn giá sửa chữa bảo dưỡng công trình Hưng Yên Quyết định 1046/QĐ-UBND
 • Đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Hưng Yên 2019 theo Quyết định 1045/QĐ-UBND
 • Định mức thí nghiệm hiệu chỉnh tín hiệu SCADA theo Quyết định 32/QĐ-EVN
 • Giá ca máy thi công tỉnh Tiền Giang năm 2018 theo Quyết định 4073/QĐ-UBND
 • Tập huấn bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà tĩnh 2019
 • Đơn giá thí nghiệm vật liệu Ninh Bình năm 2018 Quyết định 1063/QĐ-UBND
 • Đơn giá lắp đặt tỉnh Ninh Bình năm 2018 theo Quyết định 1064/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Ninh Bình năm 2018 theo Quyết định 1065/QĐ-UBND
 • Đơn giá khảo sát tỉnh Ninh Bình năm 2018 theo Quyết định 1061/QĐ-UBND
 • Đơn giá đường dây và trạm biến áp Thái Bình theo Quyết định 695/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình Hà Tĩnh năm 2019 theo Quyết định 36/QĐ-SXD