Đơn giá xây dựng công trình Phú Yên 2018 theo Quyết định 132/QĐ-SXD

Ngày 21/6/2018 Sở Xây dựng Phú Yên đã công bố đơn giá xây dựng công trình Phú Yên 2018 gồm các phần sau:

 • Quyết định 130/QĐ-SXD – Đơn giá phần lắp đặt (bổ sung).
 • Quyết định 131/QĐ-SXD – Đơn giá phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng.
 • Quyết định 132/QĐ-SXD – Đơn giá phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung).

Đơn giá xây dựng công trình Phú Yên 2018 được công bố để các cơ quan; tổ chức; cá nhân có liên quan sử dụng; tham khảo vào việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Đơn giá này có hiệu thi hành kể từ ngày ký.

Cơ sở xác định đơn giá xây dựng công trình Phú Yên 2018 – phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) – theo Quyết định 132/QĐ-SXD.

Quyết định số 235/QĐ-BXD ngày 04/4/2017; của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung).

Quyết định số 1264/QĐ-BXD ngày 18/12/2017; công bố định mức dự toán xây dựng công trình – phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) – công tác sử dụng vật liệu xây không nung.

Cơ sở xác định đơn giá phần lắp đặt (bổ sung) theo Quyết định 130/QĐ-SXD.

Quyết định số 236/QĐ-BXD ngày 04/4/2017; của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán xây dựng công trình – Phần lắp đặt (bổ sung).

Cơ sở xác định đơn giá phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng theo Quyết định 131/QĐ-SXD

Quyết định số 1149/QĐ-BXD ngày 09/11/2017; của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng.

Quyết định số 167/QĐ-UBND ngày 01/11/2016; của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Phú Yên.

Chi phí nhân công được tính theo mức lương cơ sở đầu vào (LNC) theo Thông báo số 305/TB-UBND ngày 29/4/2016; của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên.

Cụ thể như sau:

+ Vùng III: LNC3 = 2.000.000 đồng/tháng áp dụng trên địa bàn thành phố Tuy Hòa, thị xã Sông Cầu và huyện Đông Hòa.

+ Vùng IV: LNC4 = 1.900.000 đồng/tháng áp dụng trên các địa bàn còn lại của tỉnh Phú Yên.

Chi tiết về các Quyết định công bố đơn giá xây dựng công trình Phú Yên 2018 như sau:

Đơn giá xây dựng công trình Phú Yên 2018

Thông tin tư vấn về Phần mềm Dự toán Eta khách hàng vui lòng liên hệ:

Các tin khác
 • Định mức các công tác đặc thù của tỉnh Đắk Nông năm 2022
 • Định mức các công tác đặc thù của thành phố Cần Thơ năm 2023
 • Định mức dự toán rà phà bom mìn vật nổ năm 2021 theo Thông tư số 123/2021/TT-BQP
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Gia Lai năm 2023 theo Quyết định 300/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Bình Phước năm 2023 theo Quyết định 874/QĐ-UBND
 • Định mức chống mối năm 2022 theo Quyết định số 55/QĐ/-HLN
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Phước năm 2023 theo Quyết định số 875/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023 theo Quyết định số 1037/QĐ-UBND
 • Bộ định mức – đơn giá sản xuất phần mềm ứng dụng, quản lý vận hành và bảo trì hệ thống công nghệ thông tin năm 2014
 • Bộ định mức – đơn giá dự toán quản lý vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thông viễn thông dùng cho Tập đoàn điện lực quốc giá Việt Nam năm 2015
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Phú Thọ năm 2022 theo Quyết định 39/2022/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Trà Vinh năm 2023 theo Quyết định số 175/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên năm 2023 theo Quyết định số 256/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị Hòa Bình xác định trên cơ sở sau đây.
 • Bộ định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp theo Thông tư 36/2022/TT-BCT
 • Popup chat chân trang