Đơn giá xây dựng công trình Phú Yên 2018 theo Quyết định 132/QĐ-SXD

Ngày 21/6/2018 Sở Xây dựng Phú Yên đã công bố đơn giá xây dựng công trình Phú Yên 2018 gồm các phần sau:

 • Quyết định 130/QĐ-SXD – Đơn giá phần lắp đặt (bổ sung).
 • Quyết định 131/QĐ-SXD – Đơn giá phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng.
 • Quyết định 132/QĐ-SXD – Đơn giá phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung).

Đơn giá xây dựng công trình Phú Yên 2018 được công bố để các cơ quan; tổ chức; cá nhân có liên quan sử dụng; tham khảo vào việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Đơn giá này có hiệu thi hành kể từ ngày ký.

Cơ sở xác định đơn giá xây dựng công trình Phú Yên 2018 – phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) – theo Quyết định 132/QĐ-SXD.

Quyết định số 235/QĐ-BXD ngày 04/4/2017; của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung).

Quyết định số 1264/QĐ-BXD ngày 18/12/2017; công bố định mức dự toán xây dựng công trình – phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) – công tác sử dụng vật liệu xây không nung.

Cơ sở xác định đơn giá phần lắp đặt (bổ sung) theo Quyết định 130/QĐ-SXD.

Quyết định số 236/QĐ-BXD ngày 04/4/2017; của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán xây dựng công trình – Phần lắp đặt (bổ sung).

Cơ sở xác định đơn giá phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng theo Quyết định 131/QĐ-SXD

Quyết định số 1149/QĐ-BXD ngày 09/11/2017; của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng.

Quyết định số 167/QĐ-UBND ngày 01/11/2016; của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Phú Yên.

Chi phí nhân công được tính theo mức lương cơ sở đầu vào (LNC) theo Thông báo số 305/TB-UBND ngày 29/4/2016; của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên.

Cụ thể như sau:

+ Vùng III: LNC3 = 2.000.000 đồng/tháng áp dụng trên địa bàn thành phố Tuy Hòa, thị xã Sông Cầu và huyện Đông Hòa.

+ Vùng IV: LNC4 = 1.900.000 đồng/tháng áp dụng trên các địa bàn còn lại của tỉnh Phú Yên.

Chi tiết về các Quyết định công bố đơn giá xây dựng công trình Phú Yên 2018 như sau:

Đơn giá xây dựng công trình Phú Yên 2018

Thông tin tư vấn về Phần mềm Dự toán Eta khách hàng vui lòng liên hệ:

Các tin khác
 • Định mức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT năm 2021 theo văn bản số 2962/BNN-XD
 • Định mức chống mối năm 2020 theo Quyết định số 56 QĐ/TWH
 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Nam năm 2021 theo Quyết định 1097/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2020
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá xây dựng công trình tỉnh Phú Thọ năm 2015
 • Định mức công ích đô thị tỉnh Đắk Lắk năm 2020 theo văn bản số 37/2020/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đắk Lắk 2021 theo Quyết định 09/2021/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Bình Thuận năm 2021 theo Quyết định 869/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Tây Ninh năm 2021 theo Quyết định 3072/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sơn La năm 2021 theo Quyết định số 2747/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích tỉnh Lạng Sơn năm 2021 theo Quyết định 596/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Thanh Hóa năm 2021 theo Quyết định 366/QĐ-UBND
 • Đơn giá tỉnh Đồng Nai năm 2021 theo Quyết định 06/2021/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Lào Cai năm 2021 theo Quyết định số 305/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Điện Biên năm 2021 theo Quyết định số 2000/QĐ-UBND
 • Call Now Button