Đơn giá xây dựng công trình Phú Yên 2018 theo Quyết định 132/QĐ-SXD

Ngày 21/6/2018 Sở Xây dựng Phú Yên đã công bố đơn giá xây dựng công trình Phú Yên 2018 gồm các phần sau:

 • Quyết định 130/QĐ-SXD – Đơn giá phần lắp đặt (bổ sung).
 • Quyết định 131/QĐ-SXD – Đơn giá phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng.
 • Quyết định 132/QĐ-SXD – Đơn giá phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung).

Đơn giá xây dựng công trình Phú Yên 2018 được công bố để các cơ quan; tổ chức; cá nhân có liên quan sử dụng; tham khảo vào việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Đơn giá này có hiệu thi hành kể từ ngày ký.

Cơ sở xác định đơn giá xây dựng công trình Phú Yên 2018 – phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) – theo Quyết định 132/QĐ-SXD.

Quyết định số 235/QĐ-BXD ngày 04/4/2017; của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung).

Quyết định số 1264/QĐ-BXD ngày 18/12/2017; công bố định mức dự toán xây dựng công trình – phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) – công tác sử dụng vật liệu xây không nung.

Cơ sở xác định đơn giá phần lắp đặt (bổ sung) theo Quyết định 130/QĐ-SXD.

Quyết định số 236/QĐ-BXD ngày 04/4/2017; của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán xây dựng công trình – Phần lắp đặt (bổ sung).

Cơ sở xác định đơn giá phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng theo Quyết định 131/QĐ-SXD

Quyết định số 1149/QĐ-BXD ngày 09/11/2017; của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng.

Quyết định số 167/QĐ-UBND ngày 01/11/2016; của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Phú Yên.

Chi phí nhân công được tính theo mức lương cơ sở đầu vào (LNC) theo Thông báo số 305/TB-UBND ngày 29/4/2016; của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên.

Cụ thể như sau:

+ Vùng III: LNC3 = 2.000.000 đồng/tháng áp dụng trên địa bàn thành phố Tuy Hòa, thị xã Sông Cầu và huyện Đông Hòa.

+ Vùng IV: LNC4 = 1.900.000 đồng/tháng áp dụng trên các địa bàn còn lại của tỉnh Phú Yên.

Chi tiết về các Quyết định công bố đơn giá xây dựng công trình Phú Yên 2018 như sau:

Đơn giá xây dựng công trình Phú Yên 2018

Thông tin tư vấn về Phần mềm Dự toán Eta khách hàng vui lòng liên hệ:

Các tin khác
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Yên Bái năm 2022 theo Quyết định 1005/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích tỉnh Đắk Nông năm 2022 theo Quyết định 846/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Hòa Bình năm 2022 theo Quyết định 981/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích tỉnh Nghệ An năm 2022 theo Quyết định 1064/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Quảng Trị năm 2022 theo Quyết định 996/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Bắc Kạn năm 2022 theo Quyết định 2688/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Tuyên Quang năm 2022 theo Quyết định 128/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Cao Bằng năm 2022 theo Quyết định 2578/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Hà Giang năm 2022 theo Quyết định 45/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022 theo Quyết định 3550/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Bắc Ninh năm 2021 theo Quyết định 549/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Kiên Giang năm 2021 theo Quyết định 3027/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá XDCT Cần Thơ năm 2021 theo Quyết định 3513/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình An Giang theo Quyết định 2372/QĐ-UBND
 • Định mức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT năm 2021 theo văn bản số 2962/BNN-XD
 • Call Now Button