Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bắc Ninh 2021 Quyết định 549/QĐ-UBND

Ngày 22/12/2021 UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết định 549/QĐ-UBND về công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bắc Ninh 2021. Hiện tại phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của bộ đơn giá nêu trên. Để áp dụng trên phần mềm vui lòng thực hiện theo các bước sau đây.

Bấm vào đây xem Video hướng dẫn lập dự toán trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Hướng dẫn tải đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bắc Ninh 2021

Mở phần mềm Eta lên bạn Click vào Menu (Tải đơn giá), tiếp theo các bạn tìm đến tỉnh Bắc Ninh và Click vào nút (Tải về). Vui lòng thực hiện theo hình sau đây để tải bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bắc Ninh theo Quyết định số 549/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 trên dự toán Eta.

Hướng dẫn áp dụng đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bắc Ninh 2021.

Sau khi tải thành công bộ đơn giá tỉnh Bắc Ninh các bạn vui lòng tích chọn các phần đơn giá để sử dụng như sau:

Bước 1: Click vào mục tỉnh/tp

Bước 2: Tích chọn các phần đơn giá cần sử dụng (bộ đơn giá xây dựng công trình theo Quyết định 549/QĐ-UBND gồm 06 phần như sau: đơn giá phần xây dựng; đơn giá lắp đặt kỹ thuật của công trình; đơn giá khảo sát; đơn giá sửa chữa; đơn giá thí nghiệm chuyên ngành; và đơn giá lắp đặt máy). Các bạn chỉ tích chọn 06 phần đơn giá này trong quá trình lập dự toán, nếu trước đó đã tích các phần định mức thông tư 12 thì vui lòng tích bỏ đi nhé. Vui lòng xem hình sau đây để thực hiện.

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bắc Ninh 2021

Cơ sở xác định bộ đơn giá tỉnh Bắc Ninh 2021 như sau:

Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 c ủa Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 c ủa Bộ Xây dựng Ban hành định mức xây dựng

Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình

Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Quyết định số 486/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Các tin khác
 • Công bố giá nhân công tỉnh Ninh Bình năm 2022
 • Hướng dẫn sử dụng đấu thầu qua mạng trên dự toán Eta
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Thái Bình năm 2022 theo Quyết định số 1541/QĐ-UBND
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 21/7/2022
 • Các bước lập dự toán xây dựng công trình năm 2022
 • Đơn giá nhân công tỉnh Đắk Nông năm 2022 theo Quyết định số 671
 • Bảng giá ca máy tỉnh Đắk Nông năm 2022 theo Quyết định 703/SXD-KT&QLHDXD
 • Hệ số nhiên liệu phụ trong xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng
 • Đơn giá công ích tỉnh Nam Định năm 2022 theo Quyết định 1244/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Nam Định năm 2022 theo Quyết định số 1232/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Sóc Trăng năm 2022 theo Quyết định 59/QĐ-SXD
 • Đơn giá vật liệu xây dựng tỉnh Long An tháng 6/2021 theo công bố số 2588/CB-SXD
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 11/7/2022
 • So sánh các phần mềm dự toán phổ biến năm 2022
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Ninh Thuận năm 2022 theo Quyết định 30/2022/QĐ-UBND
 • Call Now Button