Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bắc Ninh 2021 Quyết định 549/QĐ-UBND

Ngày 22/12/2021 UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết định 549/QĐ-UBND về công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bắc Ninh 2021. Hiện tại phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của bộ đơn giá nêu trên. Để áp dụng trên phần mềm vui lòng thực hiện theo các bước sau đây.

Bấm vào đây xem Video hướng dẫn lập dự toán trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Hướng dẫn tải đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bắc Ninh 2021

Mở phần mềm Eta lên bạn Click vào Menu (Tải đơn giá), tiếp theo các bạn tìm đến tỉnh Bắc Ninh và Click vào nút (Tải về). Vui lòng thực hiện theo hình sau đây để tải bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bắc Ninh theo Quyết định số 549/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 trên dự toán Eta.

Hướng dẫn áp dụng đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bắc Ninh 2021.

Sau khi tải thành công bộ đơn giá tỉnh Bắc Ninh các bạn vui lòng tích chọn các phần đơn giá để sử dụng như sau:

Bước 1: Click vào mục tỉnh/tp

Bước 2: Tích chọn các phần đơn giá cần sử dụng (bộ đơn giá xây dựng công trình theo Quyết định 549/QĐ-UBND gồm 06 phần như sau: đơn giá phần xây dựng; đơn giá lắp đặt kỹ thuật của công trình; đơn giá khảo sát; đơn giá sửa chữa; đơn giá thí nghiệm chuyên ngành; và đơn giá lắp đặt máy). Các bạn chỉ tích chọn 06 phần đơn giá này trong quá trình lập dự toán, nếu trước đó đã tích các phần định mức thông tư 12 thì vui lòng tích bỏ đi nhé. Vui lòng xem hình sau đây để thực hiện.

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bắc Ninh 2021

Cơ sở xác định bộ đơn giá tỉnh Bắc Ninh 2021 như sau:

Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 c ủa Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 c ủa Bộ Xây dựng Ban hành định mức xây dựng

Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình

Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Quyết định số 486/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Các tin khác
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Hà Giang năm 2022 theo Quyết định 45/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022 theo Quyết định 3550/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Gia Lai năm 2022 theo Quyết định 40/SXD-QLXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Gia Lai năm 2022 theo Quyết định số 40/SXD-QLXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Đồng Tháp năm 2022 theo Quyết định 406/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Đồng Tháp năm 2022 theo Quyết định số 406/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Nghệ An năm 2022 theo Quyết định số 4799/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Điện Biên năm 2021 theo Quyết định 2080/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Quảng Nam năm 2021 theo Quyết định số 210/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Quảng Nam năm 2021 theo Quyết định 213/QĐ-SXD
 • HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TOÁN TỈNH KIÊN GIANG NĂM 2021 MỚI NHẤT
 • Đơn giá thí nghiệm tỉnh Kiên Giang năm 2021 theo Quyết định 3026/QĐ-UBND
 • Đơn giá khảo sát tỉnh Kiên Giang năm 2021 theo Quyết định 3025/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa tỉnh Kiên Giang năm 2021 theo Quyết định 3024/QĐ-UBND
 • Đơn giá Lắp đặt tỉnh Kiên Giang năm 2021 theo Quyết định 3023/QĐ-UBND
 • Call Now Button