Cập nhật bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai năm 2018

Ngày 30 tháng 11 năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng  Nai ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình năm 2018 trên địa bàn tỉnh; bộ đơn giá dựa trên các định mức mới và bổ sung mới nhất, bổ sung đầy đủ hơn cho bộ đơn giá hiện hành.

Thông tin về bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai năm 2018

Đơn giá có hiệu lực từ ngày 15 tháng 12 năm 2018 bao gồm các quyết định sau :

 1.  Quyết định số 4253/QĐ-UBND về việc công bố Bộ Đơn giá XDCT – Phần Khảo sát
 2.  Quyết định số 4254/QĐ-UBND về việc công bố Bộ Đơn giá XDCT;Phần Thí nghiệm VL, CK, KC và công trình xây dựng
 3. Quyết định số 4255/QĐ-UBND về việc công bố Bộ Đơn giá XDCT; Phần Sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng
 4. Quyết định số 4256/QĐ-UBND về việc công bố Bộ Đơn giá XDCT; Phần Xây dựng và công tác sử dụng vật liệu không nung
 5. Quyết định số 4257/QĐ-UBND về việc công bố bổ sung Bộ Đơn giá XDCT – Phần Lắp đặt

Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung bộ đơn giá vào dữ liệu phần mềm; quý khách vui lòng tải về để áp dụng trong việc lập dự toán.

đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai năm 2018

Hướng dẫn áp dụng đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai năm 2018

Cơ sở công bố

Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý xây dựng.

Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn phương pháp xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Quyết định 1134/QĐ-BXD ngày 8/10/2015 của Bộ Xây dựng; công bố định mức hao phí xác định ca máy và thiết bị thi công xây dựng

Phần Xây dựng : Quyết định 235/QĐ-BXD ngày 4/4/2017 của Bộ xây dựng; Quyết định 1264/QĐ-BXD ngày 18/12/2017 của Bộ xây dựng; về công bố định mức dự toán xây dựng công trình- Phần xây dựng ( sửa đổi, bổ sung).

Phần Lắp đặt : Quyết định 236/QĐ-BXD ngày 04/04/2017 của Bộ Xây dựng ; về việc công bố Định mức phần lắp đặt bổ sung.

Phần Sửa chữa : Quyết định 1149/QĐ-BXD ngày 09/11/2017 của Bộ xây dựng; về việc công bố định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng.

Phần khảo sát : Quyết định 1354/QĐ-BXD ngày 29/12/2016 của Bộ Xây dựng; về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Khảo sát xây dựng

Phần thí nghiệm vật liệu : Quyết định 1169/QĐ-BXD ngày 14/11/2017 của Bộ Xây dựng; về việc công bố Định mức Thí nghiệm vật liệu.

Bộ đơn giá được công bố chia thành 3 vùng

– Địa bàn vùng I mức lương cơ sở đầu vào Lnc = 2.530.000 đồng/tháng.

Áp dụng trên địa bàn. Thành phố Biên Hòa; các huyện: Nhơn Trạch, Long Thành, Vĩnh Cửu, Trảng Bom.

– Địa bàn vùng II mức lương cơ sở đầu vào Lnc = 2.320.000 đồng/tháng

Áp dụng trên địa bàn.  Thị xã Long Khánh; các huyện: Định Quán, Xuân Lộc.

– Địa bàn vùng III mức lương cơ sở đầu vào Lnc = 2.154.000 đồng/tháng

Áp dụng trên địa bàn. Các huyện: Tân Phú, Thống Nhất, Cẩm Mỹ.

đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai

 

Thông tin chi tiết xin liên hệ với chúng tôi

Hotline : 1900 63 63 14 – 0916 946 336

Website : https://dutoaneta.vn/

Các tin khác
 • Đơn giá sửa đổi bổ sung Sơn La năm 2019 Quyết định 2172/QĐ-UBND
 • Đơn giá duy trì hệ thống thoát nước Bình Thuận Quyết định 2565/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019 Quyết định 2111/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Sơn La Quyết định 2171/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn cập nhật đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sơn La 2019
 • Hướng dẫn cập nhật định mức thoát nước đô thị thành phố Hà Nội
 • Hướng dẫn tính cước vận chuyển ô tô tỉnh Lâm Đông năm 2019
 • Hướng dẫn tính cước vận chuyển ô tô tỉnh Sơn La theo Quyết định 804/QĐ-UBND
 • Đơn giá cây xanh thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định 2528/QĐ-UBND
 • Dự toán sửa chữa công trình theo định mức 1149/QĐ-BXD trên địa bàn tỉnh Sơn La
 • Đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Hà Nam 2019 theo Quyết định 1297/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn áp dụng cước vận chuyển tỉnh Kiên Giang trên Dự toán Eta
 • Hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình tỉnh Kiên Giang
 • Đơn giá sửa chữa tỉnh Bình Phước năm 2019 theo Quyết định 34/QĐ-SXD
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá bưu chính viễn thông tỉnh Bến Tre