Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Phú Thọ Quyết định số 3463/QĐ-UBND

Ngày 19/12/2017 UBND tỉnh Phú Thọ đã công bố Quyết định số 3463/QĐ-UBND; về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Phú Thọ Thọ gồm:

 • Bảng giá ca máy và thiết bị thi công
 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Phú Thọ – Phần xây dựng – Tải File PDF Tại đây
 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Phú Thọ – Phần lắp đặt – Tải File PDF Tại đây
 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Phú Thọ – Phần khảo sát – Tải File PFD Tại đây

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Phú Thọ ban hành kèm theo Quyết định này để các cơ quan; tổ chức; cá nhân có liên quan tham khảo; quyết định việc áp dụng hoặc vận dụng làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh.

Trong quá trình thực hiện nếu có sự thay đổi về chế độ chính sách, Sở xây dựng chủ trì; phối hợp với các sở; ngành liên quan nghiên cứu; tổng hợp; kịp thời đề xuất; báo cóa UBND tỉnh điều chỉnh; bổ sung cho phù hợp.

Hiệu lực thi hành của Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Phú Thọ

Quyết định số 3463/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Văn bản số 5321/UBND-KT6 ngày 23/12/2015; về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình; Văn bản số 5322/UBND-KT6 ngày 23/12/2015 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình phần khảo sát; Văn bản số 5323/UBND-KT6 ngày 23/12/2015 về công bố đơn giá xây dựng công trình phần lắp đặt; Văn bản số 5324/UBND-KT6 ngày 23/12/2015 về công bố đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng.

Đối với các dự án; công trình chưa phê duyệt tổng mức đầu tư; dự toán trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực thì thực hiện theo Quyết định này.

Đối với công tình đã phê duyệt trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực thì tiến hành theo các nội dung đã được phê duyệt. Việc điều chỉnh được thực hiện theo các nội dung tại hợp đồng đã ký kết và các quy định hiện hành của nhà nước về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Đơn vị thực hiện tư vấn lập Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Phú Thọ

Công ty Eta là đơn vị trực tiếp tính toán toàn bộ số liệu của Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Phú Thọ theo Quyết định số 3463/QĐ-UBND; do đó toàn bộ số liệu gốc đã được cập nhật (update) vào chương trình Phần mềm Dự toán Eta phục vụ cho công tác lập; thẩm tra; thẩm định dự toán; thanh – quyết toán các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. (kể cả với phiên bản Miễn phí).

Vì vậy Quý khách hàng nhanh chóng tải Bộ đơn giá mới này về sử dụng. Hướng dẫn tải đơn giá vui lòng xem (tại đây)Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Phú Thọ

 

Các tin khác
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Yên Bái năm 2024 theo Quyết định 429/QĐ-UBND
 • Định mức dự toán xây dựng đặc thù của tỉnh Quảng Ninh năm 2024
 • Định mức công ích đặc thù của tỉnh Quảng Ninh năm 2024
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Long An năm 2023 theo Quyết định 12573/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bạc Liêu năm 2024 theo Quyết định số 10/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Dương năm 2024 theo Quyết định số 254/QĐ-UBND
 • Thông tư số 14/2023/TT-BXD sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD
 • Đơn giá Thí Nghiệm tỉnh Quảng Ninh năm 2023 theo Quyết định số 4166/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa tỉnh Quảng Ninh năm 2023 theo Quyết định số 4166/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Sơn La năm 2023 theo Quyết định 2611/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá chuyên ngành điện tỉnh Hậu Giang năm 2023 theo Quyết định số 2252/QĐ-UBND
 • Định mức các công tác đặc thù của tỉnh Đắk Nông năm 2022
 • Định mức các công tác đặc thù của thành phố Cần Thơ năm 2023
 • Định mức dự toán rà phà bom mìn vật nổ năm 2021 theo Thông tư số 123/2021/TT-BQP
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Gia Lai năm 2023 theo Quyết định 300/QĐ-UBND
 • Popup chat chân trang