Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Trà Vinh theo Quyết định 2067/QĐ-UBND

Ngày 30/9/2016 UBND tỉnh Trà Vinh đã ban hành Quyết định 2067/QĐ-UBND về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Trà Vinh năm 2016. Đơn giá này là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Trà Vinh năm 2016 ban hành kèm theo Quyết định 2067/QĐ-UBND. Để sử dụng được đơn giá này trên phần mềm Quý khách hàng vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau đây.

Hướng dẫn tải Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Trà Vinh trên Dự toán Eta như sau:

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Trà Vinh

Hiệu lực của Quyết định 2067/QĐ-UBND

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Trà Vinh theo Quyết định 2067/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định sau đây:

 • Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND ngày 15/9/2006 – Đơn giá phần xây dựng.
 • Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND ngày 15/9/2006 – Đơn giá phần lắp đặt.
 • Quyết định số 37/2006/QĐ-UBND ngày 15/9/2006 – Đơn giá phần khảo sát xây dựng.
 • Quyết định số 1961/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 – Đơn giá phần sửa chữa.
 • Quyết định số 2162/QĐ-UBND ngày 11/11/2013 – Đơn giá phần xây dựng bổ sung.
 • Quyết định số 2163/QĐ-UBND ngày 11/11/2013 – Đơn giá phần xây dựng sửa đổi và bổ sung.
 • Quyết định số 2164/QĐ-UBND ngày 11/11/2013 – Đơn giá phần lắp đặt sửa đổi và bổ sung.
 • Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 06/4/2015 – Đơn giá phần lắp đặt sửa đổi và bổ sung.
 • Quyết định số 448/QĐ-UBND ngày 06/4/2015 – Đơn giá phần xây dựng sửa đổi và bổ sung.

Thông tin tư vấn về Phần mềm Dự toán Eta khách hàng vui lòng liên hệ:

Các tin khác
 • Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Bạc Liêu năm 2024
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Yên Bái năm 2024 theo Quyết định 429/QĐ-UBND
 • Định mức dự toán xây dựng đặc thù của tỉnh Quảng Ninh năm 2024
 • Định mức công ích đặc thù của tỉnh Quảng Ninh năm 2024
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Long An năm 2023 theo Quyết định 12573/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bạc Liêu năm 2024 theo Quyết định số 10/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Dương năm 2024 theo Quyết định số 254/QĐ-UBND
 • Thông tư số 14/2023/TT-BXD sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD
 • Đơn giá sửa chữa tỉnh Quảng Ninh năm 2023 theo Quyết định số 4166/QĐ-UBND
 • Đơn giá Thí Nghiệm tỉnh Quảng Ninh năm 2023 theo Quyết định số 4166/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Sơn La năm 2023 theo Quyết định 2611/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá chuyên ngành điện tỉnh Hậu Giang năm 2023 theo Quyết định số 2252/QĐ-UBND
 • Định mức các công tác đặc thù của tỉnh Đắk Nông năm 2022
 • Định mức các công tác đặc thù của thành phố Cần Thơ năm 2023
 • Định mức dự toán rà phà bom mìn vật nổ năm 2021 theo Thông tư số 123/2021/TT-BQP
 • Popup chat chân trang