Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Trà Vinh theo Quyết định 2067/QĐ-UBND

Ngày 30/9/2016 UBND tỉnh Trà Vinh đã ban hành Quyết định 2067/QĐ-UBND về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Trà Vinh năm 2016. Đơn giá này là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Trà Vinh năm 2016 ban hành kèm theo Quyết định 2067/QĐ-UBND. Để sử dụng được đơn giá này trên phần mềm Quý khách hàng vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau đây.

Hướng dẫn tải Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Trà Vinh trên Dự toán Eta như sau:

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Trà Vinh

Hiệu lực của Quyết định 2067/QĐ-UBND

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Trà Vinh theo Quyết định 2067/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định sau đây:

 • Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND ngày 15/9/2006 – Đơn giá phần xây dựng.
 • Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND ngày 15/9/2006 – Đơn giá phần lắp đặt.
 • Quyết định số 37/2006/QĐ-UBND ngày 15/9/2006 – Đơn giá phần khảo sát xây dựng.
 • Quyết định số 1961/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 – Đơn giá phần sửa chữa.
 • Quyết định số 2162/QĐ-UBND ngày 11/11/2013 – Đơn giá phần xây dựng bổ sung.
 • Quyết định số 2163/QĐ-UBND ngày 11/11/2013 – Đơn giá phần xây dựng sửa đổi và bổ sung.
 • Quyết định số 2164/QĐ-UBND ngày 11/11/2013 – Đơn giá phần lắp đặt sửa đổi và bổ sung.
 • Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 06/4/2015 – Đơn giá phần lắp đặt sửa đổi và bổ sung.
 • Quyết định số 448/QĐ-UBND ngày 06/4/2015 – Đơn giá phần xây dựng sửa đổi và bổ sung.

Thông tin tư vấn về Phần mềm Dự toán Eta khách hàng vui lòng liên hệ:

Các tin khác
 • Định mức các công tác đặc thù của tỉnh Đắk Nông năm 2022
 • Định mức các công tác đặc thù của thành phố Cần Thơ năm 2023
 • Định mức dự toán rà phà bom mìn vật nổ năm 2021 theo Thông tư số 123/2021/TT-BQP
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Gia Lai năm 2023 theo Quyết định 300/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Bình Phước năm 2023 theo Quyết định 874/QĐ-UBND
 • Định mức chống mối năm 2022 theo Quyết định số 55/QĐ/-HLN
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Phước năm 2023 theo Quyết định số 875/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023 theo Quyết định số 1037/QĐ-UBND
 • Bộ định mức – đơn giá sản xuất phần mềm ứng dụng, quản lý vận hành và bảo trì hệ thống công nghệ thông tin năm 2014
 • Bộ định mức – đơn giá dự toán quản lý vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thông viễn thông dùng cho Tập đoàn điện lực quốc giá Việt Nam năm 2015
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Phú Thọ năm 2022 theo Quyết định 39/2022/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Trà Vinh năm 2023 theo Quyết định số 175/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên năm 2023 theo Quyết định số 256/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị Hòa Bình xác định trên cơ sở sau đây.
 • Bộ định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp theo Thông tư 36/2022/TT-BCT
 • Popup chat chân trang