Đơn giá xây dựng tỉnh Ninh Bình năm 2018 theo Quyết định 1065/QĐ-UBND

Bài viết hôm nay chúng tôi tiếp tục hướng dẫn các bạn áp dụng đơn giá xây dựng tỉnh Ninh Bình năm 2018 (phần sửa đổi và bổ sung); ban hành kèm theo Quyết định 1065/QĐ-UBND ban hành ngày 20/8/2018 trên phần mềm dự toán Eta.

Bước 1: Tải đơn giá xây dựng tỉnh Ninh Bình năm 2018 theo Quyết định 1065/QĐ-UBND.

Các bạn mở phần mềm eta lên sau đó Click chuột vào Menu (Tải đơn giá). Tiếp theo phần mềm sẽ hiển thị cửa sổ tải đơn giá của các tỉnh thành. Các bạn kéo chuột xuống phía dười tìm đến tỉnh Ninh Bình và Click chuột vào nút (Tải về). Các bạn xem hình dưới đây để thực hiện theo nhé.Quyết định 1065/QĐ-UBND

Bước 2: Tích chọn đơn giá để sử dụng.

Sau khi hoàn thiện việc tải đơn giá xây dựng tỉnh Ninh Bình năm 2018 tại bước 1; các bạn tiến hành tích chọn các phần đơn giá để sử dụng. Các bạn lưu ý đây là bước rất quan trọng nếu các bạn không tích chọn đúng các phần đơn giá sẽ không thể tra cứu được mã hiệu theo ý muốn. Vì đơn giá xây dựng tỉnh Ninh Bình năm 2018 theo Quyết định 1065/QĐ-UBND là phần sửa đổi và bổ sung. Nên sẽ không đầy đủ toàn bộ các mã hiệu đơn giá. Do đó trong quá trình tích chọn đơn giá để làm việc các bạn cần tích chọn thêm các phần đơn giá theo Quyết định 1543/QĐ-UBND và Quyết định 1544/QĐ-UBND ngày 14/11/2016. Các bạn xem hình sau đây để thực hiện theo nhé.Đơn giá xây dựng tỉnh Ninh Bình năm 2018

Cơ sở xây dựng đơn giá Ninh Bình 2018

Đơn giá xây dựng tỉnh Ninh Bình năm 2018; được tính toán theo định mức của Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 235/QĐ-BXD ngày 04 tháng 04 năm 2017; Phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung);

Chi phí vật liệu

– Bảng giá Vật liệu xây dựng – thiết bị bình quân đến hiện trường xây lắp tại trung tâm thành phố Ninh Bình; ban hành kèm theo công bố 638/CBLS-XD-TC ngày 26 tháng 05 năm 2017 của liên sở Xây dựng – Tài chính;

Chi phí nhân công

– Hướng dẫn Xác định đơn giá nhân công theo văn bản số 631/SXD-KT&VLXD ngày 15 tháng 06 năm 2016; về việc hướng dẫn Xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;

Chi phí máy thi công

– Chi phí máy thi công trong đơn giá xây dựng tỉnh Ninh Bình năm 2018; được tính toán theo Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Ninh Bình công bố kèm theo Quyết định số 1542/QĐ-UBND; ngày 14 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh Ninh Bình;

Các tin khác
 • Đơn giá xây dựng công trình Hải Dương năm 2019 theo định mức 1264
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Bình Dương theo Quyết định 3735/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng đặc thù tỉnh Bình Dương theo Quyết định 3736/QĐ-UBND
 • Định mức sử dụng vật liệu tro xỉ nhiệt điện theo Quyết định 456/QĐ-BXD
 • Đơn giá sửa chữa bảo dưỡng công trình Hưng Yên Quyết định 1046/QĐ-UBND
 • Đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Hưng Yên 2019 theo Quyết định 1045/QĐ-UBND
 • Định mức thí nghiệm hiệu chỉnh tín hiệu SCADA theo Quyết định 32/QĐ-EVN
 • Giá ca máy thi công tỉnh Tiền Giang năm 2018 theo Quyết định 4073/QĐ-UBND
 • Tập huấn bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà tĩnh 2019
 • Đơn giá thí nghiệm vật liệu Ninh Bình năm 2018 Quyết định 1063/QĐ-UBND
 • Đơn giá lắp đặt tỉnh Ninh Bình năm 2018 theo Quyết định 1064/QĐ-UBND
 • Đơn giá khảo sát tỉnh Ninh Bình năm 2018 theo Quyết định 1061/QĐ-UBND
 • Đơn giá đường dây và trạm biến áp Thái Bình theo Quyết định 695/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình Hà Tĩnh năm 2019 theo Quyết định 36/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy thiết bị thi công Hà Tĩnh 2019 theo Quyết định 34/QĐ-SXD