Đơn giá XDCT Thái Nguyên năm 2017

Ngày 26/5/2017 UBND tỉnh Thái Nguyên; Công bố Đơn giá XDCT Thái Nguyên năm 2017 kèm theo Quyết định số 1312/QĐ-UBND 

Đơn giá XDCT Thái Nguyên năm 2017 gồm 04 tập như sau:

Tập 1: Đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng;

Tập 2: Đơn giá xây dựng công trình – Phần lắp đặt;

Tập 3: Đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát;

Tập 4: Phụ lục bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình.

Đơn giá XDCT Thái Nguyên năm 2017 công bố tại Quyết định này là cơ sở để các cơ quan; tổ chức và cá nhân lập; thẩm tra; thẩm định; phê duyệt tổng mức đầu tư; dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Các công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước của địa phương; áp dụng Bộ Đơn giá xây dựng công trình này và các chế độ chính sách hiện hành của Nhà nước để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định.

Dự toán công trình xây dựng thuộc các chuyên ngành giao thông; thủy lợi và các công trình xây dựng ở xa các trung tâm huyện lỵ; thành phố; thị xã được xác định trên cơ sở đơn giá xây dựng công trình này và quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Hiệu lực thi hành của Đơn giá XDCT Thái Nguyên năm 2017

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2017. Các công trình đã phê duyệt dự toán trước thời điểm có hiệu lực của quyết định này không được lập điều chỉnh dự toán theo Bộ Đơn giá xây dựng công trình này.

Hướng dẫn áp dụng Đơn giá XDCT Thái Nguyên năm 2017 trên Dự toán Eta

Hiện tại Phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của các quyết định này; quý khách có nhu cầu sử dụng vui lòng tải lại đơn giá Thái Nguyên khi chạy phần mềm; mọi thắc mắc vui lòng liên hệ số máy 0243 9908038 – 0936 565 638 (xem hướng dẫn tải đơn giá tại đây)

Đơn giá XDCT Thái Nguyên năm 2017

Các tin khác
 • Đơn giá tỉnh Đồng Nai năm 2021 theo Quyết định 06/2021/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Lào Cai năm 2021 theo Quyết định số 305/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Điện Biên năm 2021 theo Quyết định số 2000/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Hà Nam năm 2020 theo Quyết định số 2622/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Lạng Sơn năm 2021 theo Quyết định số 353/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên năm 2021 theo Quyết định số 50/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Dương năm 2021 theo Quyết định 4110/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Ninh Bình năm 2021 theo Quyết định số 102/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 theo Quyết định số 08/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Bến Tre năm 2020 theo quyết định số 3424/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Thái Bình năm 2020 theo Quyết định số 3432/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Bình Phước năm 2020 theo Quyết định số 3544/QĐ-SXD
 • Bộ đơn giá thành phố Hải Phòng năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định 3863/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Tuyên Quang năm 2020 theo Quyết định số 667/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Hòa Bình năm 2020 theo Quyết định số 149/QĐ-SXD
 • Call Now Button