Đơn giá XDCT tỉnh Phú Thọ năm 2015

Đơn giá XDCT tỉnh Phú Thọ năm 2015 gồm các phần sau:

Ngày 06/01/2016; Sở Xây dựng tổ chức hội nghị công bố Đơn giá XDCT tỉnh Phú Thọ năm 2015 gồm có. Công văn số 5321/UBND-KT6; Công văn số 5322/UBND-KT6; Công văn số 5323/UBND-KT6; Công văn số 5324/UBND-KT6; Công văn số 5325/UBND-KT6.

Đơn giá XDCT tỉnh Phú Thọ năm 2015 là cơ sở để các tổ chức; cá nhân có liên quan; tham khảo; áp dụng vào việc xác định dự toán xây dựng; tổng mức đầu tư xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Sự cần thiết của Đơn giá XDCT tỉnh Phú Thọ năm 2015

Thời gian qua do việc áp dụng thực hiện Bộ đơn giá xây dựng từ năm 2011; không còn phù hợp với xu thế thị trường và thực tế phát triển nên đã nảy sinh nhiều bất cập. Trong khi đó các văn bản; Thông tư hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý đầu tư xây dựng của Bộ Xây dựng đã được điều chỉnh và thay thế cho phù hợp với thực tế công nghệ xây dựng ngày càng tiên tiến…

Để đáp ứng yêu cầu phát triển hiện nay; UBND tỉnh đã giao cho Sở Xây dựng xây dựng Bộ đơn giá xây dựng mới trên cơ sở quy định của pháp luật; thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng và phù hợp với thực tế. Sau một thời gian khẩn trương soạn thảo; sửa đổi và áp dụng công nghệ phần mềm mới do Công ty CP tin học ETA cung cấp; đến nay Đơn giá XDCT tỉnh Phú Thọ năm 2015 đã chính thức được UBND tỉnh phê duyệt; gồm có: Đơn giá phần xây dựng; đơn giá phần lắp đặt; đơn giá phần sửa chữa; đơn giá phần khảo sát; bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng… đảm bảo tính chính xác và phù hợp với quy định của Bộ Xây dựng.

Hội nghị công bố hướng dẫn Đơn giá XDCT tỉnh Phú Thọ năm 2015

Tại hội nghị; đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng nhấn mạnh: Đơn giá XDCT tỉnh Phú Thọ năm 2015 được áp dụng đối với toàn bộ các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh từ ngày 23-12-2015. Đây sẽ là cơ sở để xác định giá trị dự toán xây lắp công trình phục vụ cho công tác lập kế hoạch; quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản và định giá gói thầu xây lắp các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh.

Đơn giá XDCT tỉnh Phú Thọ năm 2015 còn giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước; các chủ đầu tư có căn cứ thực hiện cụ thể quy định giá về thực hiện thi công các công trình xây dựng trên địa  bàn; đáp ứng nhu cầu lập dự toán, thẩm định kiểm tra dự toán hoặc vận dụng làm cơ sở xác định giá xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng đúng với các quy định của pháp luật hiện hành.

Đơn giá XDCT tỉnh Phú Thọ năm 2015

Đơn vị tư vấn lập Đơn giá XDCT tỉnh Phú Thọ năm 2015

Công ty cổ phần tin học Eta là đơn vị được Sở Xây dựng Phú Thọ; giao nhiệm vụ thực hiện lập toàn bộ các Đơn giá XDCT tỉnh Phú Thọ năm 2015; do đó toàn bộ các bộ đơn giá nêu trên đã được tích hợp sẵn trong Phần mềm Dự toán Eta; quý khách có nhu cầu sử dụng vui lòng thực hiện theo hướng dẫn tại đây

Đơn giá XDCT tỉnh Phú Thọ năm 2015

Văn bản của Sở Xây dựng Phú Thọ; thông báo việc thống nhất sử dụng Phần mềm Dự toán Eta

Đơn giá XDCT tỉnh Phú Thọ năm 2015

Các tin khác
 • Đơn giá tỉnh Đồng Nai năm 2021 theo Quyết định 06/2021/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Lào Cai năm 2021 theo Quyết định số 305/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Điện Biên năm 2021 theo Quyết định số 2000/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Hà Nam năm 2020 theo Quyết định số 2622/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Lạng Sơn năm 2021 theo Quyết định số 353/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên năm 2021 theo Quyết định số 50/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Dương năm 2021 theo Quyết định 4110/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Ninh Bình năm 2021 theo Quyết định số 102/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 theo Quyết định số 08/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Bến Tre năm 2020 theo quyết định số 3424/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Thái Bình năm 2020 theo Quyết định số 3432/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Bình Phước năm 2020 theo Quyết định số 3544/QĐ-SXD
 • Bộ đơn giá thành phố Hải Phòng năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định 3863/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Tuyên Quang năm 2020 theo Quyết định số 667/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Hòa Bình năm 2020 theo Quyết định số 149/QĐ-SXD
 • Call Now Button