Đơn giá XDCT tỉnh Quảng Bình – Phần khảo sát năm 2017

Ngày 07/9/2017 UBND tỉnh Quảng Bình; đã công bố Đơn giá XDCT tỉnh Quảng Bình theo Quyết định số 3164/QĐ-UBND.

Đơn giá XDCT tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định này để các cơ quan; tổ chức; cá nhân có liên quan tham khảo; sử dụng xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Đơn giá XDCT tỉnh Quảng Bình công bố kèm theo Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký; và thay thế cho Đơn giá khảo sát xây dựng tỉnh Quảng Bình; công bố kèm theo Quyết định số 999/ QĐ-UBND ngày 03/5/2012; và Quyết định số 2359 QĐ-CT ngày 08/10/2012; của UBND tỉnh Quảng Bình.

1. Nội dung Đơn giá XDCT tỉnh Quảng Bình phần khảo sát xây dựng theo Quyết định số 3164/QĐ-UBND.

Đơn giá XDCT tỉnh Quảng Bình phần Khảo sát xây dựng theo Quyết định số 3164/QĐ-UBND; là đơn giá xác định chi phí vật liệu; nhân công; máy thi công cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát xây dựng (1m khoan; 1 ha đo vẽ bản đồ địa hình; 1 mẫu thí nghiệm…) từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác khảo sát theo đúng yêu cầu kỹ thuật; quy trình, quy phạm quy định.

a) Chi phí vật liệu :

Chi phí vật liệu bao gồm chi phí vật liệu chính; vật liệu phụ cần thiết trực tiếp để thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát xây dựng. Chi phí vật liệu trong đơn giá tính theo mặt bằng giá Quý II năm 2017 theo Công bố giá vật liệu xây dựng của Liên Sở Xây dựng – Tài chính trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; và là giá trước thuế (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng). Đối với những loại vật tư; vật liệu chưa có trong Công bố giá vật liệu thì tham khảo mức giá tại thị trường.

b) Chi phí nhân công :

Chi phí nhân công trong đơn giá khảo sát được tính với mức lương cơ sở đầu vào để xác định đơn giá nhân công đối với khu vực III; (khu vực thành phố Đồng Hới) là 2.080.000đ/tháng; khu vực IV (khu vực các huyện thị trong địa bàn tỉnh Quảng Bình) là 1.970.000đ/tháng; (theo Văn bản số 777/UBND-XDCB ngày 23/5/2016; của UBND tỉnh Quảng Bình về việc công bố mức lương cơ sở đầu vào để xác định đơn giá nhân công theo Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng). Cấp bậc, hệ số lương theo quy định tại Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016; của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

c) Chi phí máy thi công:

Là chi phí sử dụng các loại máy và thiết bị trực tiếp thực hiện; kể cả máy và thiết bị phụ phục vụ để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát. Chi phí máy thi công trong đơn giá đã bao gồm chi phí khấu hao; chi phí sửa chữa; chi phí nhiên liệu năng lượng; chi phí tiền lương thợ điều khiển và phục vụ máy và chi phí khác của máy.

Chi phí máy thi công trong đơn giá đợc xác định trên cơ sở; Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Quảng Bình công bố kèm theo Quyết định số 2112/QĐ-UBND ngày 15/6/2017; của UBND tỉnh Quảng Bình.

Hướng dẫn áp dụng Đơn giá XDCT tỉnh Quảng Bình phần khảo sát trên Dự toán Eta

Hiện tại Phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ chi tiết nội dung của bộ đơn giá này; Quý khách vui lòng tải về để sử dụng hoàn toàn Miễn phí. Quý khách có thể xem hướng dẫn tải đơn giá (tại đây)

Đơn giá XDCT tỉnh Quảng Bình

Các tin khác
 • Đơn giá tỉnh Đồng Nai năm 2021 theo Quyết định 06/2021/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Lào Cai năm 2021 theo Quyết định số 305/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Điện Biên năm 2021 theo Quyết định số 2000/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Hà Nam năm 2020 theo Quyết định số 2622/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Lạng Sơn năm 2021 theo Quyết định số 353/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên năm 2021 theo Quyết định số 50/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Dương năm 2021 theo Quyết định 4110/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Ninh Bình năm 2021 theo Quyết định số 102/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 theo Quyết định số 08/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Bến Tre năm 2020 theo quyết định số 3424/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Thái Bình năm 2020 theo Quyết định số 3432/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Bình Phước năm 2020 theo Quyết định số 3544/QĐ-SXD
 • Bộ đơn giá thành phố Hải Phòng năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định 3863/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Tuyên Quang năm 2020 theo Quyết định số 667/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Hòa Bình năm 2020 theo Quyết định số 149/QĐ-SXD
 • Call Now Button