Đơn giá XDCT tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017

Ngày 14/8/2017; UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định 2249/QĐ-UBND; về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc gồm:

 • Đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng
 • Đơn giá xây dựng công trình – Phần lắp đặt
 • Đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát
 • Đơn giá xây dựng công trình – Phần sửa chữa
 • Đơn giá dịch vụ công ích đô thị
 • Bảng giá ca máy và thiết bị thi công

Hiệu lực thi hành củaĐơn giá xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kèm theo Quyết định 2249/QĐ-UBND .

Quyết định 2249/QĐ-UBND hiệu lực từ ngày 29/8/2017 và thay thế các Quyết định: Quyết định số 2420/QĐ-UBND ngày 14/9/2011; của UBND tỉnh Vĩnh Phúc; về việc công bố bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Vĩnh Phúc; Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 03/01/2012; của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc công bố bộ đơn giá XDCT phần sửa chữa; Quyết định số 2606/QĐ-UBND ngày 12/8/2016; của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kèm theo Quyết định này để các cơ quan; tổ chức; cá nhân có liên quan tham khảo; quyết định việc áp dụng hoặc vận dụng làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Đơn vị tư vấn lập Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc kèm theo Quyết định 2249/QĐ-UBND.

Công ty cổ phần tin học Eta là đơn vị trực tiếp xây dựng và tính toán số liệu cho các tập Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc. Quý khách có nhu cầu sử dụng vui lòng tải về để sử dụng hoàn toàn Miễn phí, (xem hướng dẫn tải đơn giá tại đây). Ngoài ra để đồng bộ phần mềm giữa các cơ quan quản lý nhà nước Sở Xây dựng Vĩnh Phúc khuyến khích các Sở; Ngành và các huyện trong toàn tỉnh sử dụng Phần mềm Dự toán Eta; kèm theo văn bản số 2888/SXD-KTVLXD ngày 22/8/2017.

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc

 

Các tin khác
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Yên Bái năm 2024 theo Quyết định 429/QĐ-UBND
 • Định mức dự toán xây dựng đặc thù của tỉnh Quảng Ninh năm 2024
 • Định mức công ích đặc thù của tỉnh Quảng Ninh năm 2024
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Long An năm 2023 theo Quyết định 12573/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bạc Liêu năm 2024 theo Quyết định số 10/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Dương năm 2024 theo Quyết định số 254/QĐ-UBND
 • Thông tư số 14/2023/TT-BXD sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD
 • Đơn giá Thí Nghiệm tỉnh Quảng Ninh năm 2023 theo Quyết định số 4166/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa tỉnh Quảng Ninh năm 2023 theo Quyết định số 4166/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Sơn La năm 2023 theo Quyết định 2611/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá chuyên ngành điện tỉnh Hậu Giang năm 2023 theo Quyết định số 2252/QĐ-UBND
 • Định mức các công tác đặc thù của tỉnh Đắk Nông năm 2022
 • Định mức các công tác đặc thù của thành phố Cần Thơ năm 2023
 • Định mức dự toán rà phà bom mìn vật nổ năm 2021 theo Thông tư số 123/2021/TT-BQP
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Gia Lai năm 2023 theo Quyết định 300/QĐ-UBND
 • Popup chat chân trang