Dự toán Eta cập nhật đơn giá nhân công xây dựng Lạng Sơn năm 2023

Ngày 15/01/2023 Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn đã công bố Quyết định số 11/QĐ-SXD về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng Lạng Sơn năm 2023. Phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của quyết định nêu trên, quý khách sử dụng phần mềm vui lòng tải về để sử dụng.

Cơ sở xác định giá nhân công xây dựng Lạng Sơn năm 2023:

– Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

– Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình

Nội dung đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn:

Đơn giá giá nhân công xây dựng Lạng Sơn năm 2023 công bố tại Quyết định này đã bao gồm các khoản phụ cấp và bảo hiểm người lao động phải nộp theo quy định và không bao gồm các khoản bảo hiểm mà người sử dụng lao động phải nộp theo quy định. Đơn giá nhân công xây dựng được xác định cho thời gian làm việc là 8h/ngày và 26 ngày/tháng

STT Nhóm nhân công xây dựng Cấp bậc bình quân Đơn giá nhân công xây dựng bình quân theo khu vực
      Vùng III Vùng IV
[1] [2] [3] [4] [5]
I Nhóm nhân công xây dựng  
1.1 Nhóm I 3,5/7 250.000 239.000
1.2 Nhóm II 3,5/7 258.000 247.000
1.3 Nhóm III 3,5/7 260.000 248.000
1.4 Nhóm IV      
  – Nhóm vận hành máy, thiết bị thi công xây dựng. 3,5/7 262.000 250.000
  – Nhóm lái xe các loại 2/4 262.000 250.000
II Nhóm nhân công khác      
2.1 Vận hành tàu thuyền      
  – Thuyền trưởng 1,5/2 415.000 395.000
  – Thuyền phó 1,5/2 340.000 306.000
  – Thủy thủ, thợ máy, thợ điện 2/4 324.000 333.000
  – Máy trưởng, máy I, máy II, điện trưởng, kỹ thuật viên cuốc I, kỹ thuật viên cuốc II tàu sông 1,5/2 324.000 306.000
2.2 Thợ lặn 2/4 552.000 524.000
2.3 Kỹ sư 4/8 269.000 259.000
2.4 Nghệ nhân 1,5/2 527.000 502.000

Hướng dẫn áp dụng trên phần mềm dự toán Eta như sau:

Để áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Lạng Sơn năm 2023 vào phần mềm dự toán Eta các bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click chuột vào Tab nhân công

Bước 2: Tại Sheet Giá nhân công bạn Click chuột phải vào cột Giá TB và chọn Menu (Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu). Sau khi phần mềm tải xong đơn giá nhân công xây dựng Lạng Sơn năm 2023 theo Quyết định 11/QĐ-SXD ngày 15/01/2023 thành công bạn Click vào nút (Áp dụng) để phần mềm tiến hành lắp giá nhân công cho công trình. Vui lòng thực hiện theo hình sau đây.

Hình 1:

Hình 2:

giá nhân công xây dựng Lạng Sơn

Các tin khác
 • Bảng giá ca máy tỉnh Quảng Ninh năm 2023 theo Quyết định 5074/QĐ-SXD
 • Ưu đãi nhân dịp Xuân Quý Mão chào Năm mới 2023 – Giảm 50%
 • Bảng giá ca máy tỉnh Lạng Sơn năm 2023 theo Quyết định 12/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Tuyên Quang năm 2023 theo Quyết định 04/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Quảng Ninh năm 2023 theo Quyết định số 5703/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Sóc Trăng năm 2023 theo Quyết định 04/QĐ-SXD
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 11/01/2023
 • Bộ đơn giá xây dựng Thành phố Đà Nẵng năm 2023 theo Quyết định số 35/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công tỉnh Vĩnh Long năm 2023 theo Quyết định số 166/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Vĩnh Long năm 2023 theo Quyết định 167/QĐ-SXD
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bến Tre năm 2023 theo Quyết định số 2906/QĐ-UBND
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 03/01/2023
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 01/01/2023
 • Đơn giá nhân công tỉnh Tuyên Quang năm 2023 theo Quyết định số 03/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Quảng Bình năm 2023 theo Quyết định 02/QĐ-SXD
 • Call Now Button