Dự toán sửa chữa công trình theo định mức 1149/QĐ-BXD trên địa bàn tỉnh Sơn La

Bài viết hôm nay chúng tôi hướng dẫn các bạn cách lập dự toán sửa chữa công trình theo định mức 1149/QĐ-BXD; trên địa bàn tỉnh Sơn La trên phần mềm dự toán Eta.

Chú ý: Đơn giá dự toán sửa chữa công trình tỉnh Sơn La được tính theo Quyết định số 1149/QĐ-BXD này chỉ mang tính chất tham khảo; do hiện nay UBND tỉnh Sơn La chưa công bố bộ đơn giá chính chức. Quý khách tham khảo và cân nhắc khi áp dụng cho phù hợp. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Tải đơn giá dự toán sửa chữa công trình tỉnh Sơn La

Các bạn mở phần mềm dự toán Eta lên sau đó Click chuột vào Menu (tải đơn giá). Sau đó phần mềm hiển thị danh mục đơn giá các tỉnh thành phố. Các bạn kéo chuột xuống phía dưới tìm đến tỉnh Sơn La và Click chuột vào Menu (tải về). Vui lòng xem hình sau đây để tải đơn giá dự toán sửa chữa công trình tỉnh Sơn La.dự toán sửa chữa công trình

Bước 2: Tích chọn đơn giá sửa chữa để sử dụng

Sau khi tải đơn giá thành công tại bước 1 các bạn Click chuột vào menu chọn đơn giá. Sau đó phần mềm sẽ hiển thị ra danh mục các phần đơn giá của tỉnh Sơn La; các bạn tích chuột vào để chọn thêm đơn giá dự toán sửa chữa công trình tỉnh Sơn La theo định mức 1149/QĐ-BXD như hình sau đây.dự toán sửa chữa công trình

Nguyên tắc tính toán đơn giá dự toán sửa chữa công trình tỉnh Sơn La như sau:

Định mức áp dụng

Quyết định số 1149/QĐ-BXD ngày 09/11/2017 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng.

Chi phí vật liệu:

Chi phí vật liệu gốc để tính toán dự toán sửa chữa công trình tỉnh Sơn La được lấy theo Quyết định số 2413/QĐ-UBND; ngày 11/10/2016 của UBND tỉnh Sơn La

Chi phí nhân công

Chi phí nhân công trong đơn giá được Căn cứ Quyết định 1869/QĐ-UBND; ngày 03/8/2016 của UBND tỉnh Sơn La về việc Công bố giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La

Chi phí máy thi công

Chi phí máy thi công trong đơn giá dự toán sửa chữa công trình tỉnh Sơn La được tính toán theo Quyết định số 2413/QĐ-UBND; ngày 11/10/2016 của UBND tỉnh Sơn La về công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Sơn La

Các tin khác
 • Đơn giá tỉnh Đồng Nai năm 2021 theo Quyết định 06/2021/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Lào Cai năm 2021 theo Quyết định số 305/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Điện Biên năm 2021 theo Quyết định số 2000/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Hà Nam năm 2020 theo Quyết định số 2622/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Lạng Sơn năm 2021 theo Quyết định số 353/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên năm 2021 theo Quyết định số 50/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Dương năm 2021 theo Quyết định 4110/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Ninh Bình năm 2021 theo Quyết định số 102/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 theo Quyết định số 08/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Bến Tre năm 2020 theo quyết định số 3424/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Thái Bình năm 2020 theo Quyết định số 3432/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Bình Phước năm 2020 theo Quyết định số 3544/QĐ-SXD
 • Bộ đơn giá thành phố Hải Phòng năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định 3863/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Tuyên Quang năm 2020 theo Quyết định số 667/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Hòa Bình năm 2020 theo Quyết định số 149/QĐ-SXD
 • Call Now Button