Bảng giá ca máy tỉnh Hậu Giang năm 2018 theo Quyết định 839/QÐ-UBND

Ngày 28/5/2018; UBND tỉnh Hậu Giang đã ban hành Quyết định 839/QÐ-UBND công bố Bảng giá ca máy tỉnh Hậu Giang năm 2018. Phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của bảng giá ca máy và thiết bị thi công ban hành kèm theo Quyết định 839/QÐ-UBND. Quý khách hàng nhanh chóng tải về sử dụng. (Tải file PDF bảng giá ca máy tại đây)

Cơ sở xác định giá ca máy tỉnh Hậu Giang năm 2018.

Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016; của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016; của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015; của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

Quyết định 839/QÐ-UBND gồm các nội dung sau:

Giá nhiên liệu, năng lượng (chưa bao gồm thuế VAT) sử dụng để tính chi phí nhiên liệu, năng lượng  trong Bảng giá ca máy tỉnh Hậu Giang năm 2018 là:

 • Xăng E5 RON92: 16.909 đồng/lít
 • Điêzen 0,05S: 14.391 đồng/lít
 • Điện: 1.720,65 đồng/kwh
 • Hệ số chi phí nhiên liệu phụ KP: Động cơ xăng = 1,01; động cơ điêzen = 1,02; động cơ điện = 1,03

Chi phí nhân công điều khiển được tính theo mức lương cơ sở đầu vào vùng III, LNC3 = 2.077.000 đồng/tháng (Công văn số 193/UBNDKT ngày 01/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang).

Thông tin tư vấn về Phần mềm Dự toán Eta khách hàng vui lòng liên hệ:

giá ca máy tỉnh Hậu Giang năm 2018

Các tin khác
 • Định mức dự toán rà phà bom mìn vật nổ năm 2021 theo Thông tư số 123/2021/TT-BQP
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Gia Lai năm 2023 theo Quyết định 300/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Bình Phước năm 2023 theo Quyết định 874/QĐ-UBND
 • Định mức chống mối năm 2022 theo Quyết định số 55/QĐ/-HLN
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Phước năm 2023 theo Quyết định số 875/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023 theo Quyết định số 1037/QĐ-UBND
 • Bộ định mức – đơn giá sản xuất phần mềm ứng dụng, quản lý vận hành và bảo trì hệ thống công nghệ thông tin năm 2014
 • Bộ định mức – đơn giá dự toán quản lý vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thông viễn thông dùng cho Tập đoàn điện lực quốc giá Việt Nam năm 2015
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Phú Thọ năm 2022 theo Quyết định 39/2022/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Trà Vinh năm 2023 theo Quyết định số 175/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên năm 2023 theo Quyết định số 256/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị Hòa Bình xác định trên cơ sở sau đây.
 • Bộ định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp theo Thông tư 36/2022/TT-BCT
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Hải Dương năm 2023 theo Quyết định số 114/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Gia Lai năm 2023 theo Quyết định số 38/QĐ-UBND
 • Popup chat chân trang