Giá nhân công theo Quyết định số 869/QĐ-UBND TP Hà Nội

Ngày 22/02/2018 UBND TP.Hà Nội đã ban hành Quyết định số 869/QĐ-UBND về Công bố giá nhân công thị trường trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn Hà Nội.

Theo đó, việc công bố giá nhân công thị trường trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn TP. Hà Nội để các cá nhân, tổ chức có liên quan tham khảo lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ.

Chủ đầu tư căn cứ điều kiện, đặc điểm cụ thể của công trình để khảo sát; xác định đơn giá nhân công thị trường; tính toán hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công theo các quy định hiện hành; đồng thời chịu trách nhiệm về tính chính xác; hợp lý của việc tính toán hoặc tham khảo giá nhân công thị trường; tại Quyết định này để quyết định việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình; đảm bảo hiệu quả đầu tư, tránh thất thoát, lãng phí.

Công bố giá nhân công trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn Hà Nội

Với các công trình chưa lập dự toán hoặc đã lập dự toán theo các tập đơn giá xây dựng do UBND Thành phố công bố; hoặc theo giá nhân công thị trường do cơ quan thẩm quyền công bố nhưng đến thời điểm Quyết định này có hiệu lực; chưa tổ chức mở thầu hoặc chỉ định thầu thì chủ đầu tư quyết định lập; và điều chỉnh dự toán trên cơ sở mặt bằng giá nhân công thực tế trên thị trường tại từng khu vực; hoặc tham khảo giá nhân công tại Quyết định này ;và chịu trách nhiệm về sự phù hợp của việc quyết định áp dụng.

Với các công trình đã mở thầu hoặc chỉ định thầu trước thời điểm quyết định này có hiệu lực; thì chủ đầu tư tiến hành theo các nội dung đã được phê duyệt. Việc điều chỉnh được thực hiện theo các nội dung quy định tại hợp đồng; và các quy định hiện hành của nhà nước về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/2/2018; thay thế Quyết định số 688/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 của UBND TP. Hà Nội.

Hiện tại phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật xong Giá nhân công theo Quyết định số 869/QĐ-UBND; TP Hà Nội ngày 22/02/2018  phục vụ cho công tác lập; thẩm tra, thẩm định dự toán, thanh – quyết toán; các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nội

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng; xin lòng tải lại Giá nhân công theo Quyết định số 869/QĐ-UBND hoàn toàn Miễn phí (xem hướng dẫn tải đơn giá, định mức tại đây); hoặc quý khach có thể xem hình phía dưới để thực hiện theo.

Các tin khác
 • Quyết định 11/2018/QĐ-UBND tỉnh Ninh Thuận công bố đơn giá xây trát gạch Block
 • Quyết định 38/2005/QĐ-BXD công bố Định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng
 • Quyết định 39/2002/QĐ-BXD công bố Định mức Công tác sản xuất duy trì cây xanh đô thị
 • Quyết định 1543/QĐ-UBND tỉnh Ninh Bình công bố đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng
 • Quyết định 247/QĐ-UBND tỉnh Thanh Hóa công bố đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng
 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hải Dương theo Quyết định 2332/QĐ-UBND
 • Quyết định 451/QĐ-UBND tỉnh Kiên Giang công bố đơn giá phần xây dựng
 • Quyết định 376/QĐ-UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu công bố đơn giá phần sửa chữa
 • Quyết định 541/QĐ-UBND công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Dương sửa đổi và bổ sung
 • Quyết định 1129/QĐ-BXD về công bố định mức xây dựng công trình phần sửa chữa
 • Quyết định 623/QĐ-UBND tỉnh Bắc Giang công bố đơn giá xây dựng công trình phần sửa chữa
 • Quyết định 121/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lạng Sơn
 • Công văn 1779/BXD-VP về việc công bố định mức phần khảo sát xây dựng
 • Quyết định 372/QĐ-UBND về việc công bố bảng giá ca máy tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Quyết định 375/QĐ-UBND về đơn giá khảo sát tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu