Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tháng 4 năm 2018-phần mềm dự toán Eta

Ngày 23 tháng 4 năm 2018, Sở Xây dựng An Giang Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2018; ban hành kèm theo Công bố số 1141/TB-SXD.

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng;hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ; về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các quy định hiện hành có liên quan

Hướng dẫn áp dụng Công bố số 1141/TB-SXD.

Giá vật liệu xây dựng trong bảng công bố giá; được xác định trên cơ sở giá do các đơn vị cung cấp sản phẩm báo giá; và giá các vật liệu theo thông báo kê khai giá của các tổ chức; cá nhân do Sở Tài chính tiếp nhận đã bao gồm các loại thuế và phí (chưa bao gồm VAT).

Chủ đầu tư và đơn vị Tư vấn xác định cự ly chi phí vận chuyển từ nơi sản xuất; đến chân công trình đối với các loại vật liệu được nêu trong công bố giá đảm bảo hiệu quả kinh tế nhất.

Giá đá đã bao gồm phí bảo vệ môi trường; (căn cứ Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 22/5/2017 của UBND tỉnh; về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang, có hiệu lực kể từ ngày 02/6/2017 ).

Đối với gói thầu sử dụng vốn nhà nước thuộc hình thức chỉ định thầu; nếu sản phẩm, vật liệu, vật tư có cùng tính năng kỹ thuật tương đương có giá công bố khác nhau; thì ưu tiên sử dụng loại có chi phí thấp hơn được tính đến chân công trình; (bao gồm vật liệu, vật tư, sản phẩm và chi phí vận chuyển)

Đối với giá của một số vật liệu ghi theo báo giá của cơ sở sản xuất có thời gian báo giá năm 2015 và 2016 là do cơ sở báo đến thời điểm hiện nay giá vẫn đang áp dụng, không thay đổi giá (khi có sự thay đổi giá sẽ thông báo).

Tải file Công bố số 1141/TB-SXD Tại đây.

Tham khảo thêm công bố giá Tỉnh An Giang năm 2018 :

Công bố giá tháng 1 Tải Tại đây.

Công bố giá tháng 2 Tải Tại đây.

Công bố giá tháng 3 Tải Tại đây.

Phần mềm dự toán ETA đã cập  nhật đơn giá Khảo sát tỉnh An Giang; theo quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 16 tháng 2 năm 2017 xem chi tiết Tại Đây. Và cập nhật đơn giá xây dựng công trình Tỉnh An Giang; theo quyết định 307/QĐ-UNBD ngày 23 tháng 1 năm 2017 về việc đính chính bộ đơn giá công trình-Phần xây dưng xem chi tiết Tại Đây.

Mọi vướng mắc xin liên hệ với chúng tôi :

Hotline : 1900636314 – 0246 327 8333

Website : https://dutoaneta.vn/.

Các tin khác
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Ninh Bình năm 2023
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng 63 tỉnh thành phố năm 2023
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2023
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Hồ Chí Minh năm 2023
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Hà Nội năm 2023
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Hải Phòng năm 2023
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Đà Nẵng năm 2023
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Cần Thơ năm 2023
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Phú Yên năm 2023
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Yên Bái năm 2023
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Vĩnh Phúc năm 2023
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Vĩnh Long năm 2023
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Tuyên Quang năm 2023
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Trà Vinh năm 2023
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Tiền Giang năm 2023
 • Popup chat chân trang