Hướng dẫn áp dụng đơn giá bưu chính viễn thông tỉnh Bến Tre

Ngày 29/9/2017 UBND tỉnh Bến Tre đã ban hành Quyết định 2310/QĐ-UBND; về việc công bố đơn giá bưu chính viễn thông tỉnh Bến Tre. Hiện tại phần mềm dự toán eta đã cập nhật đầy đủ số liệu của tập đơn giá nêu trên. Quý khách nhanh chóng tải về áp dụng cho việc lập dự toán công trình bưu chính viễn thông trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Các bước thực hiện như sau

Bước 1: Tải đơn giá bưu chính viễn thông tỉnh Bến Tre trên phần mềm eta.

Các bạn Click chuột vào Menu (tải đơn giá) sau đó phần mềm hiển thị danh mục đơn giá của các tỉnh thành. Tiếp theo các bạn kéo chuột xuống phía dưới tìm đến tỉnh Bến Tre và Click chuột để tải về.Quyết định 2310/QĐ-UBND

Bước 2: Áp dụng đơn giá bưu chính viễn thông tỉnh Bến Tre vào hồ sơ dự toán

Sau khi đã hoàn thành việc tải đơn giá tại bước 1, các bạn cần tích chọn đơn giá bưu chính viễn thông tỉnh Bến Tre theo Quyết định 2310/QĐ-UBND trên phần mềm eta để sử dụng. Các bạn vui lòng xem hình sau đây để thực hiện theo nhé.đơn giá bưu chính viễn thông tỉnh Bến Tre

Cơ sở xác định đơn giá bưu chính viễn thông tỉnh Bến Tre như sau:

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Văn bản số 257/BTTTT-KHTC ngày 09/02/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông; Công bố định mức xây dựng cơ bản công trình bưu chính; viễn thông và Bảng ca máy và thiết bị thi công công trình bưu chính, viễn thông

Căn cứ Văn bản số 258/BTTTT-KHTC ngày 09/02/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông; Công bố định mức xây dựng cơ bản công trình bưu chính; viễn thông và Bảng ca máy và thiết bị thi công công trình bưu chính, viễn thông

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1737/TTr-SXD ngày 22 tháng 9 năm 2017,

Chi phí nhân công trong bộ đơn giá bưu chính viễn thông tỉnh Bến Tre

Chi phí nhân công trong bộ đơn giá bưu chính viễn thông tỉnh Bến Tre được tính theo mức lương đầu vào là 2.077.000 đồng/tháng; theo Quyết định 1466/QĐ-UBND ngày 29/6/2017.

Bấm vào đây để tải File PDF bộ đơn giá bưu chính viễn thông tỉnh Bến Tre theo Quyết định 2310/QĐ-UBND

Các tin khác
 • Một số điểm mới của bảng giá ca máy và thiết bị thi công năm 2020
 • Tải định mức xây dựng năm 2020 theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD
 • Định mức sửa chữa và bảo dưỡng công trình Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Định mức lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Định mức thí nghiệm chuyên ngành xây dựng theo Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Hướng dẫn tải định mức khảo sát xây dựng Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Đơn giá nhân công xây dựng Bình Định năm 2019 công bố 7890/UBND-KT
 • Đơn giá dịch vụ công ích đô thị Thái Bình theo Quyết định 3616/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình Bắc Giang năm 2019 Quyết định 815/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị Ninh Thuận năm 2019 theo Quyết định 54/2019/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa Hà Nam năm 2019 theo Quyết định 2381/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Long Quyết định 20/2019/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Lào Cai năm 2019
 • Đơn giá nhân công xây dựng Thừa Thiên Huế theo Quyết định 2409/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn lập dự toán công trình tỉnh Đồng Nai