Hướng dẫn áp dụng đơn giá bưu chính viễn thông tỉnh Bến Tre

Ngày 29/9/2017 UBND tỉnh Bến Tre đã ban hành Quyết định 2310/QĐ-UBND; về việc công bố đơn giá bưu chính viễn thông tỉnh Bến Tre. Hiện tại phần mềm dự toán eta đã cập nhật đầy đủ số liệu của tập đơn giá nêu trên. Quý khách nhanh chóng tải về áp dụng cho việc lập dự toán công trình bưu chính viễn thông trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Các bước thực hiện như sau

Bước 1: Tải đơn giá bưu chính viễn thông tỉnh Bến Tre trên phần mềm eta.

Các bạn Click chuột vào Menu (tải đơn giá) sau đó phần mềm hiển thị danh mục đơn giá của các tỉnh thành. Tiếp theo các bạn kéo chuột xuống phía dưới tìm đến tỉnh Bến Tre và Click chuột để tải về.Quyết định 2310/QĐ-UBND

Bước 2: Áp dụng đơn giá bưu chính viễn thông tỉnh Bến Tre vào hồ sơ dự toán

Sau khi đã hoàn thành việc tải đơn giá tại bước 1, các bạn cần tích chọn đơn giá bưu chính viễn thông tỉnh Bến Tre theo Quyết định 2310/QĐ-UBND trên phần mềm eta để sử dụng. Các bạn vui lòng xem hình sau đây để thực hiện theo nhé.đơn giá bưu chính viễn thông tỉnh Bến Tre

Cơ sở xác định đơn giá bưu chính viễn thông tỉnh Bến Tre như sau:

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Văn bản số 257/BTTTT-KHTC ngày 09/02/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông; Công bố định mức xây dựng cơ bản công trình bưu chính; viễn thông và Bảng ca máy và thiết bị thi công công trình bưu chính, viễn thông

Căn cứ Văn bản số 258/BTTTT-KHTC ngày 09/02/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông; Công bố định mức xây dựng cơ bản công trình bưu chính; viễn thông và Bảng ca máy và thiết bị thi công công trình bưu chính, viễn thông

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1737/TTr-SXD ngày 22 tháng 9 năm 2017,

Chi phí nhân công trong bộ đơn giá bưu chính viễn thông tỉnh Bến Tre

Chi phí nhân công trong bộ đơn giá bưu chính viễn thông tỉnh Bến Tre được tính theo mức lương đầu vào là 2.077.000 đồng/tháng; theo Quyết định 1466/QĐ-UBND ngày 29/6/2017.

Bấm vào đây để tải File PDF bộ đơn giá bưu chính viễn thông tỉnh Bến Tre theo Quyết định 2310/QĐ-UBND

Các tin khác
 • Đơn giá sửa đổi bổ sung Sơn La năm 2019 Quyết định 2172/QĐ-UBND
 • Đơn giá duy trì hệ thống thoát nước Bình Thuận Quyết định 2565/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019 Quyết định 2111/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Sơn La Quyết định 2171/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn cập nhật đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sơn La 2019
 • Hướng dẫn cập nhật định mức thoát nước đô thị thành phố Hà Nội
 • Hướng dẫn tính cước vận chuyển ô tô tỉnh Lâm Đông năm 2019
 • Hướng dẫn tính cước vận chuyển ô tô tỉnh Sơn La theo Quyết định 804/QĐ-UBND
 • Đơn giá cây xanh thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định 2528/QĐ-UBND
 • Dự toán sửa chữa công trình theo định mức 1149/QĐ-BXD trên địa bàn tỉnh Sơn La
 • Đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Hà Nam 2019 theo Quyết định 1297/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn áp dụng cước vận chuyển tỉnh Kiên Giang trên Dự toán Eta
 • Hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình tỉnh Kiên Giang
 • Đơn giá sửa chữa tỉnh Bình Phước năm 2019 theo Quyết định 34/QĐ-SXD
 • Đơn giá xây dựng công trình Hải Dương năm 2019 theo định mức 1264