Hướng dẫn áp dụng đơn giá bưu chính viễn thông tỉnh Bến Tre

Ngày 29/9/2017 UBND tỉnh Bến Tre đã ban hành Quyết định 2310/QĐ-UBND; về việc công bố đơn giá bưu chính viễn thông tỉnh Bến Tre. Hiện tại phần mềm dự toán eta đã cập nhật đầy đủ số liệu của tập đơn giá nêu trên. Quý khách nhanh chóng tải về áp dụng cho việc lập dự toán công trình bưu chính viễn thông trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Các bước thực hiện như sau

Bước 1: Tải đơn giá bưu chính viễn thông tỉnh Bến Tre trên phần mềm eta.

Các bạn Click chuột vào Menu (tải đơn giá) sau đó phần mềm hiển thị danh mục đơn giá của các tỉnh thành. Tiếp theo các bạn kéo chuột xuống phía dưới tìm đến tỉnh Bến Tre và Click chuột để tải về.Quyết định 2310/QĐ-UBND

Bước 2: Áp dụng đơn giá bưu chính viễn thông tỉnh Bến Tre vào hồ sơ dự toán

Sau khi đã hoàn thành việc tải đơn giá tại bước 1, các bạn cần tích chọn đơn giá bưu chính viễn thông tỉnh Bến Tre theo Quyết định 2310/QĐ-UBND trên phần mềm eta để sử dụng. Các bạn vui lòng xem hình sau đây để thực hiện theo nhé.đơn giá bưu chính viễn thông tỉnh Bến Tre

Cơ sở xác định đơn giá bưu chính viễn thông tỉnh Bến Tre như sau:

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Văn bản số 257/BTTTT-KHTC ngày 09/02/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông; Công bố định mức xây dựng cơ bản công trình bưu chính; viễn thông và Bảng ca máy và thiết bị thi công công trình bưu chính, viễn thông

Căn cứ Văn bản số 258/BTTTT-KHTC ngày 09/02/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông; Công bố định mức xây dựng cơ bản công trình bưu chính; viễn thông và Bảng ca máy và thiết bị thi công công trình bưu chính, viễn thông

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1737/TTr-SXD ngày 22 tháng 9 năm 2017,

Chi phí nhân công trong bộ đơn giá bưu chính viễn thông tỉnh Bến Tre

Chi phí nhân công trong bộ đơn giá bưu chính viễn thông tỉnh Bến Tre được tính theo mức lương đầu vào là 2.077.000 đồng/tháng; theo Quyết định 1466/QĐ-UBND ngày 29/6/2017.

Bấm vào đây để tải File PDF bộ đơn giá bưu chính viễn thông tỉnh Bến Tre theo Quyết định 2310/QĐ-UBND

Các tin khác
 • Đơn giá tỉnh Đồng Nai năm 2021 theo Quyết định 06/2021/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Lào Cai năm 2021 theo Quyết định số 305/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Điện Biên năm 2021 theo Quyết định số 2000/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Hà Nam năm 2020 theo Quyết định số 2622/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Lạng Sơn năm 2021 theo Quyết định số 353/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên năm 2021 theo Quyết định số 50/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Dương năm 2021 theo Quyết định 4110/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Ninh Bình năm 2021 theo Quyết định số 102/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 theo Quyết định số 08/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Bến Tre năm 2020 theo quyết định số 3424/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Thái Bình năm 2020 theo Quyết định số 3432/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Bình Phước năm 2020 theo Quyết định số 3544/QĐ-SXD
 • Bộ đơn giá thành phố Hải Phòng năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định 3863/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Tuyên Quang năm 2020 theo Quyết định số 667/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Hòa Bình năm 2020 theo Quyết định số 149/QĐ-SXD
 • Call Now Button