Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công Thừa Thiên Huê năm 2020

Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công Thừa Thiên Huê năm 2020 theo Quyết định 689/QĐ-UBND ngày 13/3/2020. Đơn giá nhân công xây dựng để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của công bố nêu trên để lập dự toán công trình theo Thông tư 10/2019/TT-BXD. Các bước thực hiện như sau:

1. Hướng dẫn tải đơn giá nhân công Thừa Thiên Huê năm 2020

Bước 1: Click chuột vào Tab Nhân công

Bước 2: Tại Sheet Giá nhân công Click phải chuột vào cột Giá TB sau đó chọn Menu (Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu)

Bước 3: Phần mềm hiển thị cửa sổ giá thông báo Click vào nút (Tải về)

Các bạn vui lòng xem hình sau đây để tải đơn giá nhân công Thừa Thiên Huê năm 2020; theo Quyết định 689/QĐ-UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nhé.

2. Hướng dẫn lắp đơn giá nhân công xây dựng vào file dự toán

Bước 1: Tại Sheet Giá nhân công Click phải chuột vào cột Giá TB sau đó chọn Menu (Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu)

Bước 2: Cửa sổ giá thông báo hiển thị lên sẽ gồm đơn giá nhân công của các vùng. Tùy vào file dự toán công trình bạn lập tại vùng nào thì bạn Click vào nút (Áp dụng) nhé

Các bạn xem hình sau đây để thực hiện việc lắp đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế vào file dự toán công trình nhé.đơn giá nhân công Thừa Thiên Huê năm 2020

Một số nội dung cần chú ý:

Vùng II (Thành phố Huế)

Vùng III (Các huyện: Phong Điền, Quảng Điền, Phú Lộc, PhúVang và các thịxã: Hương Thủy, Hương Trà)

Vùng IV (Các huyện: Nam Đông, A Lưới)

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2409/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bấm vào đây để tải Quyết định 689/QĐ-UBND ngày 13/3/2020

Các tin khác
 • Những điều mới của Thông tư số 11/2021/TT-BXD phần xác định chi phí khảo sát xây dựng
 • Những điều mới của Thông tư số 11/2021/TT-BXD phần xác định chi phí xây dựng
 • Những điểm mới của Thông tư số 12/2021/TT-BXD ban hanh định mức xây dựng
 • Hướng dẫn xác định chuyển đổi đơn giá nhân công xây dựng năm 2021
 • Điểm mới của Thông tư 11/2021/TT-BXD về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 • Thông tư số 13/2021/TT-BXD hướng dẫn xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình
 • Tải định mức xây dựng Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021
 • Đơn giá nhân công tỉnh Bình Dương năm 2021 theo Quyết định số 2640/QĐ-SXD
 • Định mức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT năm 2021 theo văn bản số 2962/BNN-XD
 • Đơn giá xây dựng công trình Cần Thơ Quyết định 1821/QĐ-UBND
 • Giá ca máy thiết bị thi công tỉnh An Giang Quyết định 2179/QĐ-UBND
 • Cách đặt mã hiệu đơn giá chuẩn theo Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Định mức chống mối năm 2020 theo Quyết định số 56 QĐ/TWH
 • Áp dụng bảng giá ca máy và thiết bị thi công Nam Định năm 2021
 • Bảng giá ca máy tỉnh Nam Định năm 2021 theo Quyết định 105/QĐ-SXD
 • Call Now Button