Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Bình Dương năm 2020

Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Bình Dương năm 2020 theo Văn bản 686/UBND-KT ngày 20/02/2020. Hiện tại dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của văn bản nêu trên. Để lập dự toán công trình theo Thông tư 10/2019/TT-BXD; và Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 các ban thực hiện như sau:

1. Tải đơn giá nhân công xây dựng Bình Dương năm 2020

Bước 1: Click chuột vào Tab Nhân công

Bước 2: Tại Sheet Giá nhân công Click phải chuột vào cột Giá TB sau đó chọn Menu (Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu)

Bước 3: Cửa sổ giá thông báo hiển thị lên Click vào nút (Tải về)

Lưu ý: Để tải được đơn giá nhân công xây dựng Bình Dương năm 2020 theo theo Văn bản 686/UBND-KT bạn cần cài đặt phiên bản mới nhất (Tại đây)

Xem hướng dẫn hình sau đây để tải đơn giá nhân công xây dựng Bình Dương năm 2020 trong dự toán Eta nhéđơn giá nhân công xây dựng Bình Dương năm 2020

2. Lắp đơn giá nhân công xây dựng vào file dự toán

Bước 1: Tại Sheet Giá nhân công Click phải chuột vào cột Giá TB sau đó chọn Menu (Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu)

Bước 2: Cửa sổ giá thông báo hiển thị lên Click vào nút (Áp dung). Vui lòng thực hiện theo hướng dẫn ở hình sau đây để lắp đơn giá nhân công xây dựng Bình Dương năm 2020 theo Văn bản 686/UBND-KT vào file dự toán công trình nhé.đơn giá nhân công xây dựng Bình Dương năm 2020

Các tin khác
 • Những điều mới của Thông tư số 11/2021/TT-BXD phần xác định chi phí khảo sát xây dựng
 • Những điều mới của Thông tư số 11/2021/TT-BXD phần xác định chi phí xây dựng
 • Những điểm mới của Thông tư số 12/2021/TT-BXD ban hanh định mức xây dựng
 • Hướng dẫn xác định chuyển đổi đơn giá nhân công xây dựng năm 2021
 • Điểm mới của Thông tư 11/2021/TT-BXD về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 • Thông tư số 13/2021/TT-BXD hướng dẫn xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình
 • Tải định mức xây dựng Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021
 • Đơn giá nhân công tỉnh Bình Dương năm 2021 theo Quyết định số 2640/QĐ-SXD
 • Định mức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT năm 2021 theo văn bản số 2962/BNN-XD
 • Đơn giá xây dựng công trình Cần Thơ Quyết định 1821/QĐ-UBND
 • Giá ca máy thiết bị thi công tỉnh An Giang Quyết định 2179/QĐ-UBND
 • Cách đặt mã hiệu đơn giá chuẩn theo Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Định mức chống mối năm 2020 theo Quyết định số 56 QĐ/TWH
 • Áp dụng bảng giá ca máy và thiết bị thi công Nam Định năm 2021
 • Bảng giá ca máy tỉnh Nam Định năm 2021 theo Quyết định 105/QĐ-SXD
 • Call Now Button