Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Hà Nội Văn bản 1408/UBND-KT

Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Hà Nội Văn bản 1408/UBND-KT ngày 20/4/2020 trên phần mềm dự toán Eta. Các bước thực hiện như sau:

Chú ý: Trước thi thực hiện các bạn cần phải gỡ, xóa phiên bản cũ đi và cài lại phiên bản mới nhất

Bấm vào đây để xem cách gỡ, xóa bỏ phiên bản cũ

Bấm vào đây để tải bộ cài mới nhất

Bấm vào đây để tải file PDF Văn bản 1408/UBND-KT ngày 20/4/2020

Bước 1. Tải đơn giá Hà Nội

Các bạn mở phần mềm dự toán Eta lên sau đó Click vào nút (Tải đơn giá). Phần mềm hiển thị ra danh sách đơn giá, định mức các bạn tìm đến TP Hà Nội và Click vào nút (Tải về). Các bạn xem hình sau đây để thực hiện nhé.

Bước 2: Chọn các phần định mức theo Thông tư 10/2019 để sử dụng

Bước này rất quan trọng các bạn cần chú ý thực hiện đúng theo Văn bản 1408/UBND-KT hướng dẫn Áp dụng định mức xây dựng: Thực hiện theo Thông tư số 10/2019/TTBXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng. Để lập dự toán theo định mức 10 trên địa bàn TP Hà Nội các bạn cần tích chọn các phần định mức theo Thông tư 10/2019/TT-BXDKhông chọn các phần đơn giá cũ (chú ý không chọn bộ đơn cũ trước đây). Các bạn xem hình sau đây để thực hiện nhé

Bước 3: Lắp giá vật liệu gốc theo bộ đơn giá cũ

Sau khi vào mã hiêu công việc và khối lượng xong các bạn Click chuột sang Tab Vật liệu. Tại Sheet Giá vật liệu; Click phải chuột vào cột Giá TB; sau đó chọn Menu (Lấy giá vật liệu gốc). Phần mềm hiển thị lên cửa sổ giá thông báo các bạn Click vào nút (Tải về); sau đó các bạn Click vào nút (Áp dụng). Giá vật liệu gốc theo bộ Đơn giá 36 đã công bố. Các bạn xem hình sau đây để lắp giá gốc vật liệu vào file dự toán công trình nhé.

Bước 4: Tải đơn giá nhân công xây dựng Hà Nội Văn bản 1408/UBND-KT

1. Click chuột vào Tab Nhân công

2. Tại Sheet Giá nhân công Click phải chuột vào cột Giá TB sau đó chọn Menu (Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu)

3. Phần mềm hiển thị lên cửa sổ giá thông báo Click vào nút (Tải về). Các bạn xem hình sau đây để tải đơn giá nhân công xây dựng Hà Nội Văn bản 1408/UBND-KT ngày 20/4/2020 nhé.

Bước 5: Lắp giá nhân công xây dựng vào file dự toán

1. Tại Sheet Giá nhân công Click phải chuột vào cột Giá TB sau đó chọn Menu (Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu)

2. Phần mềm hiển thị lên cửa sổ giá thông báo gồm danh mục đơn giá nhân công của các vùng; và khu vực trên địa bàn tp Hà Nội. File dự toán công trình bạn lập tại khu vực nào thì bạn Click vào nút (Áp dụng) của khu vực đó nhé.

Bước 6: Tính giá ca máy theo Thông tư 11/2019/TT-BXD

Để tính giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 các bạn thực hiện như sau:

1. Click chuột vào Tab Máy thi công

2. Tại Sheet Giá ca máy tích chuột vào nút (Tính trực tiếp)

giá nhân công xây dựng Hà Nội Văn bản 1408

3. Click chuột vào Sheet Tính giá CM sau đó các bạn điều chỉnh giá nhân công thợ điều khiển máy và giá xăng, dầu điện trực tiếp tại thời điểm lập dự toán. Các bạn xem hình sau đây để thực hiện nhé

giá nhân công xây dựng Hà Nội Văn bản 1408

Một số điểm lưu ý khi áp dụng

Đơn giá nhân công xây dựng Hà Nội Văn bản 1408/UBND-KT để lập dự toán được xác định trên cơ sở đơn giá nhân công xây dựng được ban hành tại Quyết định 820/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND Thành phố để xcas định đơn igas nhân công cấp bậc bình quân 3,5/7 và hệ số cấp bậc đơn giá nhân công xây dựng theo hướng dẫn tại Phụ lục số 06 Thông tư 15/2019/TT-BXD. Đối với các nhóm nhân công xây dựng chưa có tại Quyết định 820/QĐ-UBND được vận dụng mức giá nhân công thấp nhất trong hung giá nhân công ban hành tại phụ lục số 4, 5 và hệ số cấp bạc tại phụ lục 6 Thông tư 15/2019/TT-BXD để tạm xác định đơn giá nhân công cho các công tác xây dụng quy định tại Thông tư số 10/2019/TT-BXD làm cơ sở xây dựng giá xây dựng công trình trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả kinh tế trong việc quản lý chi phí.

Các tin khác
 • Đơn giá nhân công tỉnh Hà Nam năm 2020 theo Quyết định số 2209/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Thái Bình năm 2020 theo Quyết định số 124/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Cao Bằng năm 2020 theo Quyết định số 1937/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Hòa Bình năm 2020 theo Quyết định số 87/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Lạng Sơn năm 2020 theo Quyết định số 2090/QĐ-UBND
 • Giá nhân công tỉnh Hậu Giang năm 2020 theo Quyết định số 104/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Sơn La năm 2020 theo Quyết định số 2161/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Bình Định năm 2020 theo Quyết định số 6633/UBND-KT
 • Đơn giá nhân công tỉnh Bình Định năm 2020 theo Quyết định số 6632/UBND-KT
 • Đơn giá nhân công Lạng Sơn năm 2020 theo Quyết định số 1912/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công tỉnh Quảng Ninh năm 2020 theo Quyết định 3691/QĐ-SXD
 • Hướng dẫn áp chi phí khảo sát theo thông tư số 02/2020/TT-BXD
 • Hướng dẫn áp dụng thông tư 02/2020/TT-BXD trên phần mềm dự toán Eta
 • Bảng giá ca máy tỉnh Sóc Trăng năm 2020 theo Quyết định 2576/QĐ-UBND
 • Tổng hợp công bố bảng giá ca máy các tỉnh thành năm 2020
 • Call Now Button