Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Nghệ An năm 2020

Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Nghệ An năm 2020 theo Văn bản 362/SXD-KTKH ngày 13/02/2020. Theo hướng dẫn của Văn bản này thì đơn giá nhân công được vận dụng theo Văn bản 1891/SXD-KTKH ngày 23/8/2016.

Vậy cách vận dụng đơn giá nhân công này được hiểu như thế nào?

Căn cứ theo hướng dẫn của Thông tư 15/2019/TT-BXD thì việc xác định đơn giá nhân xây dựng sẽ dựa theo đơn giá bình quân của thợ bậc 3,5/7. Như vậy nếu vận dụng theo Văn bản 1891/SXD-KTKH ngày 23/8/2016 thì chúng ta sẽ lấy đơn giá bình quân thợ bậc 3,5/7 nhóm 1 để tính ra đơn giá nhân công của các bậc thợ khác. Dự toán Eta đã tính toán sẵn đơn giá nhân công theo hướng dẫn nêu trên. Để áp dụng vào công trình các bạn thực hiện như sau:

1. Hướng dẫn tải đơn giá nhân công xây dựng Nghệ An năm 2020

Bước 1: Click chuột vào Tab Nhân công

Bước 2: Tại Sheet Giá nhân công Click phải chuột vào cột Giá TB sau đó chọn Menu (Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu)

Bước 3: Cửa sổ giá thông báo hiển thị lên Click vào nút (Tải về)

Lưu ý: Để tải được đơn giá nhân công xây dựng Nghệ An năm 2020 theo Văn bản 362/SXD-KTKH bạn cần cài đặt phiên bản mới nhất (Tại đây)

Xem hướng dẫn hình sau đây để tải đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Nghệ An năm 2020đơn giá nhân công xây dựng Nghệ An năm 2020

2. Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công vào file công trình

Bước 1: Tại Sheet Giá nhân công Click phải chuột vào cột Giá TB sau đó chọn Menu (Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu)

Bước 2: Cửa sổ giá thông báo hiển thị lên gồm đơn giá nhân công xây dựng của 02 vùng. Tùy vào file dự toán bạn lập ở vùng nào thì bạn Click vào nút (Áp dung) của vùng đó nhé. Vui lòng thực hiện theo hướng dẫn ở hình sau đây.đơn giá nhân công xây dựng Nghệ An năm 2020

Bấm vào đây để tải Văn bản 362/SXD-KTKH ngày 13/02/2020

Các tin khác
 • Những điều mới của Thông tư số 11/2021/TT-BXD phần xác định chi phí khảo sát xây dựng
 • Những điều mới của Thông tư số 11/2021/TT-BXD phần xác định chi phí xây dựng
 • Những điểm mới của Thông tư số 12/2021/TT-BXD ban hanh định mức xây dựng
 • Hướng dẫn xác định chuyển đổi đơn giá nhân công xây dựng năm 2021
 • Điểm mới của Thông tư 11/2021/TT-BXD về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 • Thông tư số 13/2021/TT-BXD hướng dẫn xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình
 • Tải định mức xây dựng Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021
 • Đơn giá nhân công tỉnh Bình Dương năm 2021 theo Quyết định số 2640/QĐ-SXD
 • Định mức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT năm 2021 theo văn bản số 2962/BNN-XD
 • Đơn giá xây dựng công trình Cần Thơ Quyết định 1821/QĐ-UBND
 • Giá ca máy thiết bị thi công tỉnh An Giang Quyết định 2179/QĐ-UBND
 • Cách đặt mã hiệu đơn giá chuẩn theo Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Định mức chống mối năm 2020 theo Quyết định số 56 QĐ/TWH
 • Áp dụng bảng giá ca máy và thiết bị thi công Nam Định năm 2021
 • Bảng giá ca máy tỉnh Nam Định năm 2021 theo Quyết định 105/QĐ-SXD
 • Call Now Button