Hướng dẫn áp dụng tạm thời đơn giá nhân công Quảng Ngãi năm 2020

Ngày 14/02/2020 UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành tạm thời đơn giá nhân công Quảng Ngãi năm 2020. Theo văn bản số 555/UBND-CNXD. Hiện tại phần mềm dự toán Eta đã kịp thời cập nhật đơn giá nhân công xây dựng nêu trên. Quý khách nhanh chóng tải về phục vụ cho công tác lập dự toán công trình theo Thông tư 10/2019/TT-BXD.

Bấm vào đây tải văn bản 555/UBND-CNXD hướng dẫn đơn giá nhân công xây dựng tạm thời tỉnh Quảng Ngãi

Hướng dẫn áp dụng tạm thời đơn giá nhân công Quảng Ngãi năm 2020 trong Dự toán Eta như sau:

Bước 1: Các bạn tải đơn giá Quảng Ngãi về máy như sau:

Các bạn mở phần mềm dự toán Eta lên sau đó chọn Menu (Tải đơn giá). Phần mềm sẽ hiển thị lên danh mục đơn giá của các tỉnh, thành phố. Các bạn kéo chuột xuống dưới tìm đến tỉnh Quảng Ngãi và Click vào nút (Tải về)đơn giá nhân công Quảng Ngãi năm 2020

Bước 2: Chọn các phần định mức theo Thông tư 10 để sử dụng

Phần mềm Eta đã cập nhật đầy đủ các phần định mức theo Thông tư 10/2019/TT-BXD vào đơn giá tỉnh Quảng Ngãi. Sau khi tải về bạn cần phải tích chọn các phần định mức này để sử dụng nhé. Các bạn xem hình sau đây để chọn các phần trong định mức 10 nhé.đơn giá nhân công Quảng Ngãi năm 2020

Bước 3: Chọn phương pháp tính đơn giá từ định mức trong dự toán eta.

Sau khi đã chọn đầy đủ các phần định mức mới nhất để lập dự toán công trình các bạn Click chuột vào Menu (Tính đơn giá từ định mức). Sau đó phần mềm sẽ hiển thị lên cửa số tính đơn giá gồm 03 phương pháp tính là:

Tính theo giá gốc

Tính theo giá thông báo

Tính theo giá hiện trường

Để tính đơn giá dự toán công trình theo định mức xây dựng thông tư 10/2019/TT-BXD các bạn chọn phương pháp tính đơn giá theo (Giá hiện trường). Sau đó các bạn chọn thêm vào nút (Tự động tính lại giá khi giá HT thay đổi) và tích vào nút (Tính lại đơn giá cho toàn bộ công tác). Các bạn xem hình sau đây để thực hiện nhé.

Hướng dẫn tải đơn giá nhân công theo văn bản số 555/UBND-CNXD như sau

Để áp dụng đơn giá nhân công Quảng Ngãi năm 2020 theo văn bản số 555/UBND-CNXD vào file dự toán các bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Click chuột vào Tab Nhân công.

Bước 2: Tại Sheet Giá nhân công Click phải chuột và chọn Menu (Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu).

Bước 3: Click vào nút (Tải về).

Bước 4: Sau khi tải thành công để áp dụng bạn Click phải chuột chọn Menu (Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu). Phần mềm sẽ hiển thị ra danh mục đơn giá nhân công Quảng Ngãi năm 2020 của 04 khu vực. Các bạn lập dự toán tại khu vực nào thì Click vào nút (Áp dụng) của khu vực đó. Các bạn xem hình sau đây để thực hiện theo nhéđơn giá nhân công Quảng Ngãi năm 2020

Hướng dẫn áp đơn giá nhân công cho các loại máy thi công.

Bước 1: Click chuột vào Tab Máy thi công

Bước 2: Click vào nút Tính trực tiếp

Bước 3: Click vào Sheet Bảng tính giá CM

Tại Sheet Bảng tính giá ca máy các bạn tiền hành nhập giá xăng, dầu hoặc điện cho các loại máy thi công. (chỉ cần nhập cho 01 máy các máy còn lại sẽ tự động link giá trị).

Tiếp theo bạn lắp đơn giá nhân công Quảng Ngãi năm 2020 theo hướng dẫn 555/UBND-CNXD bằng cách Click phải chuột vào Sheet tính giá CM. Sau đó chọn Menu (Lắp giá nhân công từ cơ sở dữ liệu). Phần mềm sẽ hiển thị lên danh sách đơn giá nhân công của 04 khu vực. Các bạn lập dự toán tại khu vực nào thì Click vào nút (Áp dụng) của khu vực đó. Các bạn xem hình hướng dẫn sau đây để tính giá ca máy và thiết bị thi công cho công trình nhé.

Các tin khác
 • Đơn giá nhân công tỉnh Ninh Bình năm 2023 theo Quyết định số 3994/QĐ-SXD
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 30/11/2023
 • Đơn giá nhân công tỉnh Hà Giang năm 2023 theo Quyết định số 311/QĐ-SXD
 • Định mức các công tác đặc thù của tỉnh Đắk Nông năm 2022
 • Đơn giá nhân công tỉnh Phú Yên năm 2023 theo Quyết định số 109/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Phú Yên năm 2023 theo Quyết định 110/QĐ-SXD
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 23/11/2023
 • Định mức các công tác đặc thù của thành phố Cần Thơ năm 2023
 • Bảng giá ca máy tỉnh Sóc Trăng năm 2023 theo Quyết định 111/QĐ-SXD
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 13/11/2023
 • Điều chỉnh tăng giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 09/11/2023
 • Bảng giá ca máy tỉnh Thái Nguyên năm 2023 theo Quyết định 196/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Thái Nguyên năm 2023 theo Quyết định số 195/QĐ-SXD
 • Tổng hợp các văn bản cần áp dụng khi lập dự toán năm 2023
 • Cần bao nhiêu gạch để xây 1 m2 tường xây ?
 • Popup chat chân trang