Hướng dẫn cập nhật định mức thoát nước đô thị thành phố Hà Nội

Ngày 17/7/2018 UBND Hà Nội đã ban hành Quyết định 3598/QĐ-UBND về việc công bố định mức thoát nước đô thị thành phố Hà Nội. Hiện tại phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của Quyết định này. Quý khách có nhu cầu sử dụng vui lòng tải về theo hướng dẫn sau đây.

Bước 1: Tải định mức thoát nước đô thị thành phố Hà Nội trên phần mềm Eta

Các bạn mở phần mềm dự toán Eta lên sau đó Click chuột vào Menu (tải đơn giá). Sau đó phần mềm sẽ hiển thị danh mục đơn giá của 63 tỉnh thành; các bạn kéo chuột xuống phía dưới một chút sẽ thấy đơn giá của thành phố Hà Nội và Click chuột vào nút (tải về). Vui lòng thực hiện theo hình sau đây để tải định mức thoát nước đô thị thành phố Hà Nội trên phần mềm Eta nhé.Quyết định 3598/QĐ-UBND

Bước 2: Chọn định mức thoát nước đô thị thành phố Hà Nội theo Quyết định 3598/QĐ-UBND để sử dụng

Sau khi đã tải định mức thoát nước đô thị thành phố Hà Nội theo Quyết định 3598/QĐ-UBND về máy tính các bạn cần tích chọn phần định mức này trên phần mềm để sử dụng. Các bạn vui lòng xem hình sau đây để thực hiện theo nhé.định mức thoát nước đô thị thành phố Hà Nội

Một số nội dung sử đổi của định mức thoát nước đô thị thành phố Hà Nội như sau:

Định mức thoát nước đô thị thành phố Hà Nội theo Quyết định 3598/QĐ-UBND; được điều chỉnh 06 định mức và 01 định mức bổ sung gồm: Công tác nạo vét bùn cống ngầm bằng thủ công (Mã hiệu TN1.01.10); Công tác nạo vét bùn cống ngang bằng thủ công (Mã hiệu TN1.01.20); Công tác nạo vét bùn mương, sông bằng thủ công (Mã hiệu TN1.02.10); Công tác nạo vét bùn cống ngang bằng thủ công có cơ giới hỗ trợ (Mã hiệu TN2.01.50); Công tác quản lý, duy trì hồ điều hòa (Mã hiệu TN9.01.10). Công tác quản lý, duy trì bè thủy sinh trên sông hồ (Mã hiệu TN12.01.10)được công bố tại Quyết định 6842/QĐ-UBND ngày 13/12/2016. Công tác xử lý, duy trì chất lượng nước bằng chế phẩm RedOxy-3C (Mã hiệu TN13.01.10)

Hiệu lực thi hành của Quyết định

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đối với những nội dung không điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này tiếp tục thực hiện theo Quyết định 6842/QĐ-UBND ngày 13/12/2016.

Các tin khác
 • Giá ca máy thiết bị thi công Bạc Liệu 2020 theo Quyết định 08a/QĐ-SXD
 • Một số điểm mới của bảng giá ca máy và thiết bị thi công năm 2020
 • Tải định mức xây dựng năm 2020 theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD
 • Định mức sửa chữa và bảo dưỡng công trình Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Định mức lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Định mức thí nghiệm chuyên ngành xây dựng theo Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Hướng dẫn tải định mức khảo sát xây dựng Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Đơn giá nhân công xây dựng Bình Định năm 2019 công bố 7890/UBND-KT
 • Đơn giá dịch vụ công ích đô thị Thái Bình theo Quyết định 3616/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình Bắc Giang năm 2019 Quyết định 815/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị Ninh Thuận năm 2019 theo Quyết định 54/2019/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa Hà Nam năm 2019 theo Quyết định 2381/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Long Quyết định 20/2019/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Lào Cai năm 2019
 • Đơn giá nhân công xây dựng Thừa Thiên Huế theo Quyết định 2409/QĐ-UBND
 • Call Now Button