Hướng dẫn lập dự toán công trình tỉnh Đồng Nai

Bài viết hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn lập dự toán công trình tỉnh đồng nai áp dụng theo các bộ đơn giá mới trên phần mềm dự toán Eta. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Tải đơn giá trên phần mềm Eta để lập dự toán công trình tỉnh Đồng Nai

Sau khi mở phần mềm eta lên các bạn Click chuột vào menu (tải đơn giá). Tiếp theo phần mềm sẽ hiển thị lên danh mục đơn giá của các tỉnh thành. Các bạn tìm đến tỉnh Đồng Nai và click chuột để tải về. Các bạn xem hình sau đây để thực hiện nhé.lập dự toán công trình tỉnh Đồng Nai

Bước 2: Chọn các phần đơn giá để lập dự toán công trình tỉnh Đồng Nai

Sau khi đã hoàn thành việc tải đơn giá tại bước 1, các bạn Click chuột vào mục chọn đơn giá phần mềm sẽ hiển thị ra danh mục các phần đơn giá đã được UBND tỉnh Đồng Nai công bố qua các năm khác nhau. Các bạn chú ý bước này rất quan trọng các bạn cần tích chọn đầy đủ các phần đơn giá. Vì nếu không tích chọn đầy đủ các phần đơn giá thì các bạn sẽ không tra được mã số công việc. Các phần đơn giá các bạn cần tích chọn gồm:

Đơn giá công bố năm 2016 theo Quyết định 1901/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 (đơn giá đầy đủ)

Đơn giá công bố năm 2018 theo Quyết định 4256/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 (phần bổ sung, chỉ công bố bổ sung khoảng vài trăm mã hiệu đơn giá liên quan đến gạch không nung).

Tùy thuộc vào công trình của bạn tại vùng nào thì bạn chọn đầy đủ các phần đơn giá của vùng đó. Nếu bạn chỉ chọn đơn giá năm 2018 mà không chọn đơn giá năm 2016 thì bạn sẽ không tra được đầy đủ mã số công việc. (vì đơn giá năm 2018 là đơn giá bổ sung). Do đó các bạn cần tích chọn cả đơn giá năm 2016 nhé. Các bạn xem hình sau đây để chọn các phần đơn giá và lập dự toán công trình tỉnh Đồng Nai nhé.lập dự toán công trình tỉnh Đồng Nai

Các tin khác
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Yên Bái năm 2024 theo Quyết định 429/QĐ-UBND
 • Định mức dự toán xây dựng đặc thù của tỉnh Quảng Ninh năm 2024
 • Định mức công ích đặc thù của tỉnh Quảng Ninh năm 2024
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Long An năm 2023 theo Quyết định 12573/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bạc Liêu năm 2024 theo Quyết định số 10/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Dương năm 2024 theo Quyết định số 254/QĐ-UBND
 • Thông tư số 14/2023/TT-BXD sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD
 • Đơn giá Thí Nghiệm tỉnh Quảng Ninh năm 2023 theo Quyết định số 4166/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa tỉnh Quảng Ninh năm 2023 theo Quyết định số 4166/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Sơn La năm 2023 theo Quyết định 2611/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá chuyên ngành điện tỉnh Hậu Giang năm 2023 theo Quyết định số 2252/QĐ-UBND
 • Định mức các công tác đặc thù của tỉnh Đắk Nông năm 2022
 • Định mức các công tác đặc thù của thành phố Cần Thơ năm 2023
 • Định mức dự toán rà phà bom mìn vật nổ năm 2021 theo Thông tư số 123/2021/TT-BQP
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Gia Lai năm 2023 theo Quyết định 300/QĐ-UBND
 • Popup chat chân trang