Hướng dẫn lập dự toán dịch vụ công ích đô thị năm 2021

Bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn lập dự toán dịch vụ công ích đô thị năm 2021 trên phần mềm dự toán Eta. Hiện nay đã có một số tỉnh thành phố ban hành bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị. Tuy nhiên cũng còn nhiều tỉnh thành phố chưa công bố bộ đơn giá này. Vậy chúng ta căn cứ như thế nào để lập dự toán dịch vụ công ích đô thị?

Cơ sở lập dự toán dịch vụ công ích đô thị

Về cơ sở để lập dự toán công ích đô thị các bạn cần tìm hiểu và áp dụng theo các Nghị định và Thông tư như sau:

 • Căn cứ Nghị định 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính phủ Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
 • Căn cứ Nghị định 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;
 • Căn cứ Thông tư 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06/11/2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện;
 • Căn cứ Thông tư 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị.

Định mức áp dụng để dự toán dịch vụ công ích đô thị

 • Căn cứ Quyết định 591/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán Duy trì hệ thống thoát nước đô thị;
 • Căn cứ Quyết định 592/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị;
 • Căn cứ Quyết định 593/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán Duy trì cây xanh đô thị;
 • Căn cứ Quyết định 594/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị;

Đơn giá dịch vụ công ích đô thị gồm những thành phần chi phí nào?

Đơn giá dịch vụ công ích đô thị bao gồm các khoản: chi phí trực tiếp (chi phí vật liệu; chi phí nhân công; chi phí sử dụng xe, máy, thiết bị thi công), chi phí quản lý chung, lợi nhuận định mức và thuế giá trị gia tăng (nếu có).

Chi phí vật liệu:

Căn cứ vào giá vật liệu thực tế (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) ở từng thời điểm và số lượng vật liệu đã sử dụng theo định mức để tính toán chi phí vật liệu thực tế.

Chi phí nhân công:

Để tính được chi phí nhân công cho công trình dịch vụ công ích đô thị các bạn cần chú ý: Chi phí tiền lương trong đơn giá dịch vụ công ích đô thị được tính theo mức lương cơ sở. (Nghị định 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính phủ hiện tại là: 1.490.000 đồng/tháng). 

Ngoài ra chúng ta cần tính thêm các khoản phụ cấp tiền lương gồm: Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương; Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; Phụ cấp khu vực; Phụ cấp lưu động; Phụ cấp trách nhiệm công việc; Phụ cấp thu hút… Các hệ số này sẽ do Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định (theo Thông tư 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06/11/2019).

Chi phí máy thi công:

Căn cứ theo bảng giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh thành phố đã công bố để tính chi phí máy thi công cho công trình dịch vụ công ích đô thị.

Để lập dự toán dịch vụ công ích đô thị năm 2021 trên phần mềm dự toán Eta các bạn phải tải cơ sở dữ liệu định mức công ích về như sau:

Bước 1: Tải định mức dịch vụ công ích về máy tính

Bước 2: Chọn định mức công ích đô thị phù hợp với loại đô thị để sử dụng.

dự toán dịch vụ công ích đô thị

Các bạn chú ý: Vì là định mức nên khi các bạn tra công việc sẽ không có đơn giá. Các bạn cần thực hiện các bước như hướng dẫn ở trên để tính đơn giá cho công trình dịch vụ công ích đô thị nhé. (bấm vào đây để xem Video hướng dẫn nhé)

Các tin khác
 • Những điều mới của Thông tư số 11/2021/TT-BXD phần xác định chi phí khảo sát xây dựng
 • Những điều mới của Thông tư số 11/2021/TT-BXD phần xác định chi phí xây dựng
 • Những điểm mới của Thông tư số 12/2021/TT-BXD ban hanh định mức xây dựng
 • Hướng dẫn xác định chuyển đổi đơn giá nhân công xây dựng năm 2021
 • Điểm mới của Thông tư 11/2021/TT-BXD về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 • Thông tư số 13/2021/TT-BXD hướng dẫn xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình
 • Tải định mức xây dựng Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021
 • Đơn giá nhân công tỉnh Bình Dương năm 2021 theo Quyết định số 2640/QĐ-SXD
 • Định mức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT năm 2021 theo văn bản số 2962/BNN-XD
 • Đơn giá xây dựng công trình Cần Thơ Quyết định 1821/QĐ-UBND
 • Giá ca máy thiết bị thi công tỉnh An Giang Quyết định 2179/QĐ-UBND
 • Cách đặt mã hiệu đơn giá chuẩn theo Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Định mức chống mối năm 2020 theo Quyết định số 56 QĐ/TWH
 • Áp dụng bảng giá ca máy và thiết bị thi công Nam Định năm 2021
 • Bảng giá ca máy tỉnh Nam Định năm 2021 theo Quyết định 105/QĐ-SXD
 • Call Now Button